ZEISS presenteert de nieuwe IOLMaster 700 voor betere voorspelbaarheid en optimale workflows in de cataractchirurgie

24.10.2014

Met de IOLMaster® 700 met SWEPT Source Biometry™ kunnen dokters een onregelmatige geometrie in de ogen van hun patiënten vroegtijdig vaststellen. Naast optische biometrie biedt dit toestel ook OCT-beeldvorming over de volledige lengte van het oog. Experts zijn ervan overtuigd dat deze kennis het aantal verrassingen bij de behandeling van cataract zal verminderen en tot betrouwbaardere refractieve resultaten zal leiden. Het apparaat vereenvoudigt de workflow voor het implanteren van torische IOL's. Vergelijkbaar met de baanbrekende IOLMaster 500 neemt hij een referentiebeeld van de limbale bloedvaten, zodat de cilinderas intraoperatief weergegeven kan worden in de operatiemicroscoop, als navigatiehulp voor de chirurg.

ZEISS presenteerde het eerste toestel met SWEPT Source Biometry op het jaarlijkse zomercongres van de European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) in Londen. De nieuwe IOLMaster 700 spoort reeds tijdens de diagnose een onregelmatige geometrie of onvoldoende fixatie op in het oog. De IOLMaster 700 toont cataractchirurgen de volledige langsdoorsnede van het oog, van hoornvlies tot netvlies. Een onregelmatige ooggeometrie, bijvoorbeeld een verschuiving van de lensas, is daardoor gemakkelijker op te sporen.


Beeldvorming van de fovea in de macula lutea laat dokters ook toe om te controleren op correcte fixatie. In vergelijking met vroegere procedures, waarbij het meetresultaat afgeleid werd uit een A-scancurve, brengt de beeldgebaseerde meting met de IOLMaster 700 extra zekerheid voor dokter en patiënt, omdat het verwachte refractieve resultaat nauwkeuriger voorspeld kan worden.


Net zoals de IOLMaster 500 vereenvoudigt ook dit nieuwe toestel de workflows die voorafgaan aan cataractchirurgie. De Reference Image optie maakt komaf met de nood aan een manuele preoperatieve en intraoperatieve aanduiding van de astigmatisme-as op het oog van de patiënt voor de implantatie van een torische IOL. Er is ook geen manuele gegevensoverdracht meer nodig. Beide waren vroeger nodig voor het uitlijnen van de torische lenzen.


De IOLMaster 700 is volledig compatibel met vorige versies en biedt toegang tot de database van de User Group of Laser Interference Biometry (ULIB). De unieke "telecentrische keratometrie" laat betrouwbare en reproduceerbare metingen toe van het corneale oppervlak.

Loading the player...