Clean Coat

Clean Coat

Vaak wordt verondersteld dat brillenglazen met een AR-coating meer stof aantrekken dan niet-gecoate brillenglazen. Dit klopt niet. Ze worden beiden even vuil. Vuil of sporen zoals vingerafdrukken of watervlekken zijn echter duidelijker zichtbaar op gecoate brillenglazen omdat deze de antireflectie-eigenschappen van de coating beïnvloeden. Hoe beter de AR-coating, hoe beter reflecties worden beperkt, en hoe duidelijker dit effect zichtbaar is.

Daarom werd een hydrofobe (waterafstotende) coating ontwikkeld voor brillenglazen met een meerlaagse (Super ET) coating zodat stof en vuil moeilijker aan het brillenglas blijft kleven. Dit vereenvoudigt de zorg voor het brillenglas aanzienlijk.

1. Hoe werkt het?

Clean Coat wordt aangebracht op de AR-coating en maakt het brillenglasoppervlak gladder zodat stof- en vuildeeltjes moeilijker hechten.
Clean Coat heeft ook betere 'natte' eigenschappen dan AR-coatings. Hiermee wordt het gedrag bedoeld van water op het brillenglas.
Een druppel water trekt samen en neemt een bolvorm aan. Dit is het gevolg van de cohesiekrachten tussen de watermolecules die deze samen houden.

Hoe werkt het?
Meer informatie
Sluiten

2. Nat gedrag van het brillenglasoppervlak ...

Nat gedrag

Brillenglasoppervlak nat maken zonder Clean Coat

... zonder Clean Coat

Als de adhesiekracht tussen het brillenglasmateriaal en een druppel water groter is dan de cohesiekracht tussen de watermolecules, zullen de afzonderlijke watermolecules zich aan het brillenglas proberen te hechten. Hoe groter de adhesiekracht, hoe meer contact tussen de watermolecules en het brillenglasoppervlak. De waterdruppel verliest de bolvorm wanneer deze het brillenglas raakt en verspreidt zich over het oppervlak.

Nat gedrag

Brillenglasoppervlak nat maken met Clean Coat

... met Clean Coat

Het aanbrengen van Clean Coat op het brillenglasoppervlak beperkt de adhesie tussen het brillenglasoppervlak en de druppel water in die mate dat de cohesie van de watermolecules groter is dan de adhesie. Wanneer de druppel het brillenglasoppervlak raakt, behoudt deze een bolvorm en glijdt deze er ongeveer af zoals water van een pas gepolijste wagen glijdt.
Dit waterafstotende gedrag is mogelijk dankzij zogenaamde alkylsilanen die bestaan uit een keten van koolwaterstoffen en ten minste één SiOH-groep.

Dankzij de sterke hechting aan het basismateriaal, garandeert de SiOH-groep een goede hechting van de hydrofobe laag. Het waterafstotende of hydrofobe effect is te danken aan de koolwaterstofketens.

Meer informatie
Sluiten

3. Hoe worden deze geproduceerd?

Het aanbrengen van Clean Coat op brillenglazen met een meerlaagse Super ET-coating is de nieuwste innovatie op vlak van coatingtechnologie van ZEISS. De uiterst dunne (5 -7 nm), optisch onzichtbare coating werd aangebracht op alle Super ET-producten in 1995.
Net zoals een AR-coating wordt een Clean Coat in vacuüminstallaties aangebracht op de brillenglazen. Er worden stoffen aangebracht die het brillenglas waterafstotend maken. Er worden afzonderlijke processen gebruikt voor plastic en glazen brillenglazen. Terwijl Clean Coat en de AR-coating in één installatie op de plastic brillenglazen worden aangebracht, gebeurt dit voor glazen brillenglazen in twee afzonderlijke installaties.


Clean Coat is standaard bij de volgende AR-coatings:

  • Super ET
  • Super Filter ET