fotochromisch

Fotochromisch

Fotochromische brillenglazen worden donkerder wanneer ze worden blootgesteld aan een hogere intensiteit korte-golflicht en keren terug naar hun oorspronkelijke staat wanneer het licht verdwijnt.
. Ze passen zich automatisch aan veranderende lichtomstandigheden aan en bieden hierdoor in vrijwel iedere situatie optimale bescherming tegen schittering

Fotochromisch, glas

Glazen fotochromische brillenglazen

De eerste melding die werd gepubliceerd over glazen fotochromische brillenglazen verscheen in 1964. ZEISS bracht het eerste fotochromische brillenglas op de markt in 1970.

Fotochromische brillenglazen worden donkerder wanneer ze worden blootgesteld aan een hogere intensiteit korte-golflicht en keren terug naar hun oorspronkelijke staat wanneer het licht verdwijnt. Ze passen zich automatisch aan veranderende lichtomstandigheden aan en bieden hierdoor in vrijwel iedere situatie optimale bescherming tegen schittering.

Borosilicaatglas wordt gebruikt om glazen fotochromische brillenglazen te produceren. Om de fotochromische eigenschappen te verkrijgen, worden zilverhalides als fotochromische substanties toegevoegd aan het gesmolten glas. Na het koelen is het glas helder blauw en nog niet fotochromisch. Een hittebehandelingsproces van ong. 600 °C is vereist om de fotochromische eigenschappen creëren. De duur en temperatuur van dit proces beïnvloeden de kleur van het glas, de snelheid van de fotochromische reactie en de verduisteringsgraad.

Glazen fotochromische brillenglazen zin massief gekleurd. De graad van verduisteren hangt dus iets af van de dikte van het brillenglas omdat de fotochromische substantie gelijk wordt verdeeld over de volledige dikte van het brillenglas.

Plastic photochromic Lenses

It was only very recently that manufacturers succeeded in producing plastic lenses with photochromic properties comparable to those of glass lenses.

Organic photochromic lenses are produced from a special plastic which is optimised for the absorption of photochromic dyes. Unlike glass photochromic lenses, they are not given their photochromic properties until the semi-finished or finished stage. In this process – known as photochromisation – millions of photochromic molecules are incorporated in the front surface of the lens at a depth of approx. 0.15 mm.
The photochromic molecules are primarily indolino-spironaphthoxacins. These change their chemical structure when they are irradiated with UV and short-wave blue light. Much like a flower when exposed to sunlight, they unfold and cause the lens to change colour.
If the energy level of the UV radiation decreases or – as is the case when the wearer goes indoors – no UV is present at all, the molecules close again. The lens clears and adopts an attractive filter tint.
As the molecules are only found on the lens surface, the darkening process takes place evenly over the entire surface, irrespective of the dioptric power.