Sterkte-ontwerp van multifocale brillenglazen

Sterkte-ontwerp van multifocale brillenglazen

Bij het ontwikkelen van de nieuwe voorste oppervlakken van multifocale brillenglazen had ZEISS twee hoofddoelstellingen wat zicht betreft: de blijvende optimalisering van het sterkteontwerp voor multifocale brillenglazen voor alle doeleinden en de ontwikkeling van multifocale brillenglazen voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld voor gebruik achter een computer.

1. Visuele zones

Sterkte-ontwerp van multifocale brillenglazen

De sterkte verhoogt door de straal van de kromming constant te laten afnemen

Basic Principle of the Progressive Surface

Een brillenglas waarin de sterkte voortdurend wijzigt, staat bekend als een multifocaal brillenglas. In tegenstelling tot bifocale of trifocale brillenglazen, zorgen multifocale brillenglazen ervoor dat presbyopische brillenglasdragers de juiste dioptrische sterkte vinden voor elke afstand, wat zorgt voor een vloeiend en kwaliteitsvol zicht.
De sterktetoename wordt bereikt door de straal van de kromming voortdurend te verlagen in de verticale en horizontale richting.
In de meest gebruikte zichtszones is vrijwel geen aberratie aanwezig omdat de stralen van de krommingen hier bijna identiek zijn in de verticale en horizontale richting.

Randen van het multifocale oppervlak

In de randen van het brillenglas is daarentegen het verschil tussen de stralen van de krommingen in de horizontale en verticale richtingen steeds groter. Dit beïnvloedt zowel het directe als het indirecte zicht. Het zicht van de drager is wazig wanneer hij/zij door de randen van het multifocale brillenglas kijkt. Bij indirect zicht waren vervelende 'schommeleffecten' een nadeel van de vroegere multifocale lensontwerpen.

Dankzij ingewikkelde wiskundige berekeningen en uiterst geavanceerde productietechnieken zijn deze aberraties nu met succes geminimaliseerd door het sterkte-ontwerp van het brillenglas te optimaliseren. Dit heeft de tolerantie voor de brillendrager en het comfort voor de brillendrager aanzienlijk verhoogd.

Sterkte-ontwerp van multifocale brillenglazen

Schema met de zichtzones van een PAL voor dagelijks gebruik

Visual zones of multipurpose PALs

Een PAL, ontworpen voor dagelijks gebruik, heeft drie zichtszones: de afstandszone, de multifocale zone en de nabije zone. De overgangen tussen deze zones zijn vloeiend en onzichtbaar.

De illustratie laat deze zones zien met behulp van een diagram. De randzone die in het grijs zijn aangeduid, wijzen de zones van het multifocale brillenglas aan waar direct zicht mogelijk is. In de randzones zijn de afwijkingen van de vereiste sterkte zo duidelijk dat de brillendrager deze niet langer kan gebruiken voor rechtstreeks zicht.

Afstandszone

Vertegedeelte

Afstandszone
Het bovenste gedeelte van een multifocaal brillenglas met de vereiste dioptrische sterkte voor afstandszicht staat bekend als de afstandszone. In de afstandszone geeft het brillenglas de noodzakelijke sterkte om de ametropie van de drager te corrigeren, of geen dioptrische sterkte als deze emmetropisch is.

Multifocale zone

Multifocale zone

Multifocale zone
De overgang tussen de afstandszone en de nabijzone waarin duidelijk zicht mogelijk is, is gekend als de multifocale zone. Hier vergroot de sferische sterkte constant naar omlaag tot de additie is bereikt. In de multifocale zone geeft het brillenglas de vereiste sterkte die nodig is om de ametropie te corrigeren en de extra sterkte die nodig is voor zicht op middellange afstanden.
De breedte van de multifocale zone hangt af van het ontwerp van het multifocale brillenglas en van de sterkte van de additie. Een van de factoren die door het gekozen ontwerp voor een PAL wordt bepaald, is de 'distributie' van de wazige delen op de lens en de lengte van de multifocale zone. De volgende regel geldt: hoe korter de multifocale zone en hoe groter de additie, hoe smaller de multifocale zone

Leesgedeelte

Leesgedeelte

Dichtbijzone
De dichtbijzone bevat de vereiste sterkte voor nabijzicht en lezen. De sterkte voor nabijzicht bestaat uit de afstandssterkte en de additie.

Speciale PAL's

Visual zones of multipurpose PALs

Multifocale brillenglazen die speciaal zijn ontworpen voor zicht op middellange afstand en dichtbij (bijv. ZEISS officelens-brillenglas)hebben geen volledig corrigerende afstandssterkte in het bovenste gedeelte van het brillenglas, maar de vereiste dioptrische sterkte die is vereist voor middellange afstand. Voor speciale zichtvereisten is dit speciaal type multifocaal brillenglas beter dan een PAL voor dagelijks gebruik.
Een speciaal multifocaal brillenglas van dit type geeft de brillendrager aanzienlijk grotere zones voor zicht op middellange afstand en nabij.
Om te voldoen aan de eisen die nu aan onze ogen worden gesteld op het werk, meer bepaald achter de computer, en ook tijdens hobby's, worden multifocale brillenglazen voor specifieke doeleinden steeds populairder.

Verdere informatie
Sluiten

2. Verschillende types

Types of Progressive Lenses

Het ontwerp van horizontaal symmetrische multifocale brillenglazen werd voor het eerst gebruikt in de vorm van het multifocale brillenglas Gradal HS. Nu biedt de hoogkwalitatieve, multifocale, ZEISS Multifocaal Individual 2 ook de brillendrager de vele voordelen van de horizontale symmetrie.
Alle ZEISS multifocale brillenglazen zijn voor extra comfort beschikbaar met de variabele inzet en de diktereductieprisme.

Symmetric progressives

Symmetrisch ontworpen multifocale brillenglazen waren de voorlopers van de hedendaagse multifocale brillenglazen. Het multifocale oppervlak is symmetrisch opgebouwd. De belangrijkste referentiepunten voor afstandszicht en nabijzicht liggen op een verticale lijn onder elkaar op de belangrijkste dwarslijn van het brillenglas.
Om de vereiste decentratie van de zone voor nabijzicht te verkrijgen die is vereist voor convergentie, moeten symmetrische multifocale brillenglazen 8° tot 10° worden gedraaid voor ze in het montuur worden geplaatst. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de ogen de multifocale zone en de zone voor nabijzicht volledig kunnen gebruiken wanneer deze convergeren.


Een belangrijk nadeel van gedraaide multifocale brillenglazen is de verschillende visuele duidelijkheid door het linker- en rechteroog wanneer de gezichtslijn wordt gewijzigd. In perifeer zicht kan het gebeuren dat de twee ogen door het stuk van het brillenglas kijken met een verschillende beeldkwaliteit, waardoor het bruikbaar zichtsveld voor twee ogen aanzienlijk wordt beperkt. Dit kan vooral opvallen tijdens het autorijden.

Symmetrische progressieve brillenglazen

boven: PR, PL: zichtspunten in het perifere zicht door symmetrische, multifocale brillenglazen
hieronder: Visuele indruk door perifeer zicht door symmetrische, multifocale brillenglazen

meer
Sluiten
Asymmetrisch

Asymmetric progressives

In een asymmetrisch multifocaal brillenglas wordt de zone voor nabijzicht nasaal verplaatst ten opzichte van de afstandszone (neusinzet), waardoor er geen rotatie van de brillenglazen nodig is tijdens het plaatsen. Dit ontwerp garandeert dat de zichtszones beter door de twee ogen worden gebruikt. In het laterale zicht kijken de twee ogen door zones met een vergelijkbare zichtkwaliteit.
Om maximale acceptatie door de brildrager en om optimale zichtkwaliteit te bereiken, gaat ZEISS nog een stap verder bij het gebruiken van het principe van horizontale symmetrie in multifocale brillenglazen.


Horizontaal symmetrische multifocale brillenglazen

Horizontaal symmetrische multifocale brillenglazen zijn net zoals alle multifocale brillenglazen van ZEISS het resultaat van onafgebroken, systematische ontwikkeling van het asymmetrisch ontwerpprincipe en zijn een specialiteit van Carl Zeiss die alleen kan worden geproduceerd met behulp van geavanceerde, computergestuurde technieken.

Behalve een groter, met twee ogen bruikbaar zichtsveld, hebben horizontaal symmetrische multifocale brillenglazen de volgende voordelen:

  • Identieke visuele indrukken links en rechts, dus dezelfde scherpheid van beide ogen in alle zichtlijnen
  • Probleemloze samensmelting dankzij identieke verticale prismatische effecten van de twee brillenglazen
  • Normale dieptewaarneming dankzij identieke verandering in de prismatische effecten van de twee brillenglazen
Horizontaal symmetrisch

boven: PR, PL: zichtspunten in het perifere zicht door horizontaal symmetrische, multifocale brillenglazen
hieronder: Visuele indruk door perifeer zicht door horizontaal symmetrische, multifocale brillenglazen

meer
Sluiten

Voor extra comfort - variabele inzet

De zone voor nabijzicht van multifocale brillenglazen worden nasaal verplaatst om zeker te zijn dat de zichtsvelden van de twee convergerende ogen samenvallen. Deze laterale verplaatsing van de zone voor nabijzicht wordt ook de inzet genoemd.

Bij nabijzicht is voor het horizontaal prismatisch effect van het brillenglas een afwijking van de fixatielijnen vereist. De mate hangt af van de dioptrische sterkte. Hoe hoger de vertex-sterkte van het brillenglas, hoe groter de convergentie die is vereist door hyperopische ogen bij nabijzicht, terwijl minder convergentie nodig is door myopische ogen.
ZEISS schenkt hier veel aandacht aan door het principe met variabele inzet. De inzet van multifocale brillenglazen van ZEISS varieert van 0 mm (bijv. indien de klant slechts één oog gebruikt zonder convergentie) tot 4,5 mm, afhankelijk van de afstandssterkte en de addities. Dankzij de variabele inzet ervaart de brillendrager altijd het grootst mogelijke zichtsveld met twee ogen en is dit een belangrijk deel van de horizontale symmetrie.

Bijziend oog

De bevestigingslijnen en de hoofdstralen voor bijziende brillendragers
rood: Bevestigingslijnen zonder prisma
geel: Hoofdstraal van de centrale lichtbundel van het beeld

Verziend oog

De bevestigingslijnen en de hoofdstralen voor verziende brillendragers
rood: Bevestigingslijnen zonder prisma
geel: Hoofdstraal van de centrale lichtbundel van het beeld

meer
Sluiten
Diktereductieprisma

Het diktereductieprisma

Thinning prism

De kromming van het voorste oppervlak van het multifocale brillenglas verhoogt constant onder het belangrijkste referentiepunt voor zicht op afstand. Zonder gebruik van een diktereductieprisma zou dit betekenen dat de randdikte in het bovenste gedeelte van de multifocale lens groter zou zijn dan in het onderste gedeelte.
Om het gewicht van de brillenglazen te beperken, wordt een rechtopstaand prisma in het achterste oppervlak van het brillenglas geslepen. Een omlaag gericht prisma is vervolgens actief in het afgewerkte multifocale brillenglas. De sterkte en richting van dit diktereductieprisma is gelijk aan het rechter en linker brillenglas met dezelfde additie en is daarom niet effectief voor de brillendrager.

Het diktereductiesprisma kan worden gemeten in het prismareferentiepunt. Bij een prismatisch voorschrift is de gemeten waarde het prisma dat voortkomt uit de sterktes van het diktereductieprisma en het voorgeschreven prisma.

De moderne multifocale brillenglazen met vrije vorm hebben aangepaste diktereductieprisma's waarbij rekening wordt gehouden met alle bestelparameters zoals het voorschrift, de pasgegevens, enz.

Dit diktereductieprisma is geoptimaliseerd voor de interactie van binoculair zicht. Door het aangepaste diktereductieprisma is een opeenvolgende volgorde voor een multifocaal brillenglas alleen mogelijk indien de gegevens van het bijbehorende brillenglas is opgegeven, omdat anders de onbestemde prisma-effecten de tolerantie van de brildragers kunnen beïnvloeden.

meer
Sluiten

Lens Engravings and Stamps

Alle ZEISS multifocale brillenglazen worden geleverd met permanente graveringen. Dankzij een speciale tabel kunnen deze worden gebruikt om alle metingen en referentiepunten te reconstrueren evenals de horizontale as van het brillenglas.

Het codenummer dat rechtstreeks onder de tijdelijke permanente gravering wordt gegraveerd, wordt gebruikt om de toevoeging te bepalen. Onder de neusgravering staat een symbool voor het brillenglastype (bijv. 'I2' voor Individueel 2) en indien nodig staat er ook een cijfer van de brekingsindex van het gebruikte materiaal (bijv. '67' voor organisch materiaal met de brekingsindex 1.67).

Brillenglasgraveringen en additie bij multifocale brillenglazen


Brillenglasgraveringen 07 10 12 15 17 20 22 25 27 30 32 35
Additie (D) 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50
Brillenglasgraveringen en stempels

Brillenglasgraveringen en stempel met afmetingen (ZEISS multifocaal brillenglas individueel 2)

Brillenglasgraveringen en stempels
meer
Sluiten
Verdere informatie
Sluiten

3. Geschiedenis van PAL

Het idee om brillenglazen te maken zonder de lijnen op te delen zodat bijzienden een vloeiend zicht hebben, bestaat al sinds het begin van de eeuw. De eerste pogingen die werden gedaan om multifocale brillenglazen te maken, vonden al plaats in 1909 maar hadden geen succes door de grote aberraties. De echte doorbraak werd bereikt in 1956 door Grandperret van de Société des Lunetier toen hij een octrooi-aanvraag indiende voor een brillenglas waarvan het oppervlak aan de basis lag voor de moderne multifocale brillenglazen.

Sindsdien zijn er grote wijzigingen geweest op het vlak van multifocale brillenglazen, en worden er nog steeds verdere ontdekkingen gedaan. De visuele acrobatie en de lange aanpassingsperiodes die vereist waren voor de oude multifocale brillenglazen, zijn niet langer nodig. Deze zijn nu goed vertegenwoordig op de markt en zijn erg populair dankzij hun verfijnd sterkte-ontwerp en uitstekende cosmetische voordelen.

Milestones

In 1983 stelde Carl Zeiss nieuwe normen in het veld van multifocale brillenglazen met de introductie van Gradal HS. Horizontale symmetrie (HS) garandeert identieke visuele impressies voor beide ogen wanneer de brillendrager zijn of haar gezichtslijn wijzigt en garandeert optimaal binoculair zicht. Het bewezen concept van horizontale symmetrie is ook een eigenschap van de nieuwste PAL-generatie van Carl Zeiss.

In Gradal Top werd het zichtbereik, en in het bijzonder het tussenbereik, aanzienlijk verbreed en verder aangepast aan fysiologische vereisten.
Wij bij Zeiss blijven de producten nog verder verbeteren op basis van de ervaringen van onze klanten, en van u als opticien. Alle processen van de eerste ontwikkeling van een product tot het afgewerkte brillenglas worden voortdurend opnieuw gecontroleerd en geoptimaliseerd. Gradal Top E is een nieuwe mijlpaal in de evolutie van multifocale brillenglazen en vervangt de volledige Gradal Top-productreeks

Het actuele ontwikkelingswerk richt zich niet alleen op de voortdurende verbetering van multifocale brillenglazen voor dagelijks gebruik, maar ook op het ontwikkelen van multifocale brillenglazen voor specifieke doeleinden die voldoen aan uw visuele vereisten, bijvoorbeeld computerwerkplaatsen.

 

Verdere informatie
Sluiten