Verklaring gegevensbescherming en wettelijke kennisgeving

Toepassingsgebied

Deze verklaring gegevensbescherming en wettelijke kennisgeving gelden voor deze website en domeinen. Ze gelden niet voor websites en domeinen voor ZEISS bedrijven die bijvoorbeeld omwille van nationale wetgeving een aangepaste verklaring gegevensbescherming en wettelijke kennisgeving hebben. Houd daarom rekening met de geldende verklaring gegevensbescherming en wettelijke kennisgeving van elke website van ZEISS die u bezoekt of elk programma van ZEISS dat u gebruikt.

In sommige gevallen bevatten websites van ZEISS ook links naar websites van derden die niet aan ZEISS zijn gerelateerd en waarop deze verklaring gegevensbescherming en wettelijke kennisgeving niet van toepassing is.

Algemene norm gegevensbescherming

ZEISS is een bedrijf dat wereldwijd actief is met wettelijk onafhankelijke bedrijven, bedrijfsprocessen, beheerstructuren en technische systemen in diverse landen.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen gegevens worden verzameld die soms van persoonlijke aard kunnen zijn. In deze verklaring laten we u weten welke persoonlijke informatie de ZEISS bedrijven verzamelen tijdens uw bezoek aan onze websites en hoe we deze gegevens verwerken.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke informatie heel serieus. Uw persoonlijke informatie die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze websites wordt zorgvuldig verwerkt overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Bovendien verwerken we uw persoonlijke informatie volgens de gegevensbeschermingsprincipes van de EU, die het hoogst mogelijke niveau bieden van transparantie, het recht om te kiezen, toegangsrechten en verzending en wettelijke verwerking van persoonlijke informatie.

Elk ZEISS bedrijf houdt zich aan de geldende wetten op gegevensbescherming. Bedrijven en dochterondernemingen van ZEISS in Duitsland houden zich bijvoorbeeld aan de Duitse Federale Wet op Gegevensbescherming (BDSG). Bovendien wordt de verwerking van persoonlijke informatie bepaald door een bedrijfsrichtlijn voor alle ZEISS bedrijven in de Groep. Deze richtlijn voor ZEISS bedrijven heeft als doel te garanderen dat uw gegevens op gepaste wijze worden verwerkt en conform de geldende wetgeving voor het ZEISS bedrijf dat persoonlijke informatie verwerkt. Tezelfdertijd hebben we onze medewerkers opgedragen om onze regels voor gegevensbescherming te raadplegen en na te leven indien er persoonlijke informatie wordt gevraagd op een website.

Persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en doorsturen

ZEISS wil u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke informatie. Normaal gesproken hebt u toegang tot de websites van ZEISS zonder persoonlijke informatie in te vullen.

Op bepaalde delen van de websites van ZEISS moet u ons echter persoonlijke informatie bezorgen om ons te helpen de website te verbeteren en contact met u te houden. Alle persoonlijke informatie die u invoert, wordt als vertrouwelijk beschouwd en wordt uitsluitend opgeslagen en verwerkt in het kader van de relatie tussen u en ZEISS en wordt niet gebruikt voor marketingdoelstellingen, verkocht of op een andere manier beschikbaar gemaakt voor derden zonder uw voorafgaande goedkeuring.

Bij het leveren van onze diensten kan uw informatie onder bepaalde omstandigheden echter worden doorgestuurd naar derden die meewerken aan onze orderverwerking, zoals zakenpartners of leveranciers van IT-diensten. Bij het doorsturen van persoonlijke informatie aan deze derden beperken we onszelf tot de informatie die noodzakelijk is voor het leveren van de dienst in kwestie en garanderen we dat de vereiste gegevensbeveiliging wordt toegepast voor het doorsturen. ZEISS bedrijven zullen uw persoonlijke informatie alleen doorsturen naar derden die zelf uw gegevens beschermen en verwerken overeenkomstig de geldende wetgeving.

Bovendien kan ZEISS worden gedwongen uw informatie en bijbehorende gegevens vrij te geven om te voldoen aan een wettelijke of officiële bepaling. We behouden ons ook het recht voor om uw informatie te gebruiken voor indiening van of verdediging tegen rechtsvorderingen.

In geval van een overname door of een fusie met een ander bedrijf, kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens vrij te geven of door te sturen naar potentiële of effectieve kopers. In dit geval zal ZEISS het hoogst mogelijke niveau van gegevensbescherming beogen en alle wettelijke bepalingen naleven.

Informatie over gegevensbeveiliging

ZEISS weet hoe belangrijk het is dat de informatie die u ons geeft via het internet discreet en beveiligd wordt verwerkt. Gegevensbeveiliging op onze servers is een topprioriteit. Daarom hebben we grote inspanningen gedaan om te garanderen dat onze online beveiligingsmaatregelen doeltreffend zijn. Essentieel gegevensverkeer met websites van ZEISS is dus gecodeerd. ZEISS streeft ernaar de coderingstechnologie voor gegevens voortdurend bij te werken overeenkomstig de technische vooruitgang om zo te garanderen dat de informatie die u ons via het internet verzendt, vertrouwelijk wordt behandeld.

We gebruiken bijvoorbeeld verschillende technologieën om het gebruik en de doeltreffendheid van een website te meten voor verificatie of om de navigatie op de website te vereenvoudigen. Eén van deze technologieën zijn cookies. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar uw browser stuurt. De cookie wordt op uw systeem opgeslagen als een identificatiebestand dat uw systeem identificeert.

IP-adressen van bezoekers worden op onze website vastgelegd voor de analyse van defecten, het beheer van onze website en om demografische eigenschappen te verzamelen. Daarnaast gebruiken we IP-adressen en, indien nodig, andere informatie die u ons gaf op deze website of op andere manieren om na te gaan welke websites worden bezocht en welke onderwerpen onze bezoekers interesseren.

De meeste browsers zijn nu standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt het gebruik van cookies echter ook beperken in de instellingen van uw browser of via de functie ‘Uw keuzes betreffende cookies op deze site’ hieronder beschreven. We raden u aan cookies te gebruiken omdat u door die cookies verschillende functies op onze websites kunt gebruiken. Door cookies niet te accepteren, worden sommige noodzakelijke functies op onze websites mogelijk verstoord.

Webanalyse

ZEISS gebruikt de Google Analytics-statistieken en evaluatieprogramma’s om het gebruik van de websites van ZEISS statistisch te evalueren. De gegevens worden zo geanonimiseerd dat ze niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld. Deze opgeslagen informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten samen te stellen over het gebruik van de website. Deze rapporten helpen ons het aanbod van onze websites te evalueren en steeds te verbeteren.

We gebruiken software om gebruikersprofielen te genereren en voortdurend bij te werken. Hiervoor worden cookies gebruikt om het gebruik van de website bij te houden. Onbekende bezoekers worden geregistreerd als anonieme gebruikers.
Soms gebruiken we Retargeting. Bij Retargeting wordt een gebruiker van de website gemarkeerd zodat hij/zij op andere websites specifieke informatie voor die klant krijgt. Deze gegevens mogen niet traceerbaar zijn tot één specifieke persoon en kunnen op elk moment worden gedeactiveerd met de weergave-instellingen.

Google Analytics gebruikt cookies waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van deze website die door deze cookie wordt verzameld, wordt naar een server van Google verstuurd in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt door Google echter verkort indien IP-anonimisering is geactiveerd op de website. Dit geldt binnen de lidstaten van de EU of andere ondertekenende staten van de eerdere overeenkomst van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waarna het wordt afgekort. Indien de beheerder van deze website dit verzoekt, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden betreffende het gebruik van de website en internet. Google zal in het kader van Google Analytics geen andere gegevens koppelen aan het IP-adres dat uw browser doorstuurt. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Als u dit echter doet, kunt u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens van de cookies over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) registreert en verwerkt door de browserplug-in te downloaden via de volgende link
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sociale plug-ins gebruiken

Sommige websites van ZEISS bevatten de volgende knoppen:

SocialMediaIconslocked

Deze knoppen maken geen contact met de servers van Facebook, Google+ of Twitter indien ze op de website worden weergegeven. Voor de activering van de verbinding en voor communicatie met Facebook, Google+ en Twitter moet u eerst uw goedkeuring geven door op de knoppen te klikken.

Als u al bent aangemeld bij een sociaal netwerk naar keuze, wordt dit uitgevoerd zonder dat een ander venster wordt geopend. Omdat deze overdracht rechtstreeks gebeurt, verkrijgen wij geen informatie over de doorgestuurde gegevens. Wat wel wordt geregistreerd, is het feit dat u de respectievelijke website hebt geopend. Als u tegelijk bent aangemeld bij Facebook of een andere sociale mediadienst, wordt deze informatie gekoppeld aan uw sociale media-account en dus aan u gekoppeld als persoon.

Voor informatie over het verder gebruik en de opslag van uw persoonlijke gegevens door Facebook, Google+ en Twitter raden wij u aan deze sociale media rechtstreeks te raadplegen. Het is eveneens mogelijk om sociale plug-ins te blokkeren met behulp van add-ons voor uw browser.

Wettelijke kennisgeving

Informatie die op domeinen van ZEISS wordt gepubliceerd, kan mogelijk verwijzen naar producten en diensten die in uw land niet worden aangeboden of beschikbaar zijn. Dergelijke informatie betekent niet dat ZEISS later deze producten of diensten in uw land wil aanbieden. Indien nodig kunt u contact opnemen met onze regionale verkoopsorganisatie die u graag alle informatie zal geven over de beschikbaarheid van deze producten en diensten. De voorstelling van de producten en diensten op onze website vormt geen bindend verkoopsaanbod.

Indien software gratis kan worden gedownload, is ZEISS niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het downloaden of het gebruik van de software. Het downloaden en gebruiken van de software is uitsluitend op risico van de gebruiker en zonder aansprakelijkheid of garantie, behalve bij kwaad opzet of ernstige nalatigheid van ZEISS.

Op verschillende plaatsen vermelden we en bieden we links naar websites van derden. We doen dit uitsluitend indien we volledig zijn overtuigd van de ernst van de provider in kwestie. ZEISS is echter niet verantwoordelijk voor de bepalingen voor gegevensbescherming of inhoud van deze websites en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deze externe links worden met het volgende pictogram weergegeven:

ZEISS heeft alle rechten op de inhoud en lay-out van zijn websites. De intellectuele eigendommen op onze websites en van onze merken zijn beschermd. De tekst, afbeeldingen en grafische elementen op onze websites en hun lay-out, evenals animaties en software zijn onderhevig aan auteursrechtwetgeving en andere beschermende wetgeving. Reproductie, weergave of afspelen van het geheel of delen hiervan is verboden tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven. Deze website kent geen licenties toe voor het gebruik van intellectuele eigendommen. ZEISS behoudt het recht om websites aan te passen, op te schorten of af te sluiten op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Ondanks zorgvuldige samenstelling van de inhoud van onze website, zijn we niet aansprakelijk voor de correctheid, nauwkeurigheid, volledigheid of voor ononderbroken toegang tot de website. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, zijn we niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van inkomstenverlies, die voortkomt uit het gebruik van onze website of verband houdend met informatie die beschikbaar is op de website. We behouden het recht om de geleverde informatie te wijzigen of aan te vullen en dit op eender welk moment.

© Carl Zeiss AG – Laatst gewijzigd: april 2016