ZEISS gedragscode

Betekenis voor ZEISS en zijn zakenpartners

ZEISS richt zich helemaal op het leveren van optimale prestaties en het voldoen aan de hoogste eisen, niet alleen wat betreft technologie, maar ook met betrekking tot het naleven van alle toepasselijke voorschriften.

Voor ZEISS is het naleven van alle geldende wetten in de landen waar ZEISS actief is, vanzelfsprekend. Dit geldt vooral voor gedrag bij concurrentie en op het gebied van corruptie en omkoperij. ZEISS hecht bovendien grote waarde aan een eerlijke behandeling van zijn werknemers en zakenpartners.

ZEISS vatte deze richtlijnen voor de eerste keer in 2007 samen. De huidige versie van de ZEISS gedragscode is beschikbaar onder Download.

De ZEISS gedragscode wordt ondersteund door een gedetailleerd Compliance Management Systeem, via welk compliantie met de gedragscode binnen de Groep regelmatig wordt gecontroleerd.

Wij bij ZEISS weten zeker dat consequent naleven van de wet hand in hand gaat met het duurzame economische succes van ZEISS en zijn zakenpartners. ZEISS verwacht daarom dat alle zakenpartners met ZEISS samenwerken op basis van de ZEISS gedragscode, d.w.z. dat alle zakenpartners de ZEISS gedragscode naleven bij het zaken doen met ZEISS.