Warmtebeeldtechnologie in een notendop

Alles wat u over warmtebeeldapparatuur moet weten.

Of het nu gaat om het lokaliseren van een neergehaald doelwit, het redden van een reekalf of betrouwbare wildidentificatie – een warmtebeeldcamera is tegenwoordig een onmisbaar onderdeel van elke jachtuitrusting. Weet u waarop u moet letten bij de aankoop of komt u echt niet wijs uit het technische-gegevensblad? Hier vindt u alles wat u moet weten over warmtebeeldcamera's en clip-ons – van hoe ze werken en wat de belangrijkste onderdelen zijn tot aan handige tips voor het vinden van de perfecte warmtebeeldapparatuur.

Hoe werkt een
warmtebeeldcamera?

Hoe werkt een
warmtebeeldcamera?

Zelfs als het helemaal donker is, geven alle objecten warmtestraling af. Warmtestraling is licht in het langegolf-infraroodspectrum, dat voor het menselijke ook niet zichtbaar is. Een warmtebeeldcamera gebruikt juist deze langegolf-infraroodstraling om een beeld te genereren.

Hoe werkt een warmtebeeldcamera?

 • Warmtestraling valt door kwalitatief hoogwaardige lenzen van germanium op de sensor
  Warmtebeeldapparatuur onderschept langegolf-infraroodlicht in het mid-infraroodspectrum met een golflengte tussen 8 en 13 µm. Deze langegolf-infraroodstraling gaat niet door normaal glas heen. Om die reden moeten warmtebeeldcamera's beschikken over lenzen van speciaal materiaal, bijvoorbeeld germanium, dat langegolf-warmtestraling doorlaat.
 • De sensor (microbolometer) zet de warmtestraling om in elektrische signalen
  Bij dat proces wordt een waarde toegewezen aan elke pixel.
 • De processor genereert een gekleurde weergave van de temperatuur van het object
  Daarvoor maakt de processor gebruik van een beeldverwerkingsalgoritme – bij ZEISS wordt hiervoor ZSIP Pro gebruikt, dat de temperatuur van het object aan de hand van de signalen van de afzonderlijke pixels op het beeldscherm weergeeft als beeld met veel contrast. Hoe groter het temperatuurverschil tussen het lichaam en de omgeving, des te sterker is het contrast van het beeld.
 • Het beeld dat op het display van de zoeker wordt weergegeven kan door het oculair worden bekeken
  Bij dit proces wordt elke temperatuurwaarde gekoppeld aan een specifieke kleur en weergegeven op het display.

Uit welke onderdelen bestaat
een warmtebeeldcamera?

Uit welke onderdelen bestaat
een warmtebeeldcamera?

Bij het zoeken naar geschikte warmtebeeldapparatuur moet vooral worden gekeken naar de verschillende kenmerken en eigenschappen van de onderdelen. Een betrouwbare beoordeling van de prestaties van warmtebeeldtechnologie vergt meer dan een simpele vergelijking van afzonderlijke parameters. Het komt dus altijd aan op de wisselwerking tussen de afzonderlijke componenten. Bij de beoordeling van warmtebeeldapparatuur spelen vooral de volgende onderdelen een belangrijke rol:

1. De voorlens en de interne lens

Kwalitatief hoogwaardige lenzen van germanium zorgen ervoor dat langegolf-warmtestraling op de beeldsensor kan worden geprojecteerd. Als een warmtebeeldcamera wordt gebruikt om door een raam of naar een persoon die een bril draagt te kijken, is goed te zien dat gewoon glas geen langegolf-warmtestraling doorlaat.

Afhankelijk van hoe en waar u de warmtebeeldapparatuur wilt gebruiken, zijn langere of juist kortere brandpuntafstanden geschikt voor u. Warmtebeeldapparatuur met kortere brandpuntafstanden hebben doorgaans een korter bereik, maar wel een groter gezichtsveld en een grotere scherptediepte ofwel een grotere afstand die scherp wordt afgebeeld. Zij zijn bij uitstek geschikt voor het jagen in bosrijke gebieden en bieden een goed overzicht. Warmtebeeldapparatuur met een lange brandpuntafstand onderscheidt zich door het lange bereik en is geschikt voor het jagen op open vlakten, omdat deze apparatuur u in staat stelt om kleine details op grote afstand nauwkeurig te identificeren.

Afhankelijk van het beoogde gebruik moet u kiezen voor een bepaalde brandpuntafstand of gaan voor een warmtebeeldcamera die beschikt over een wisselobjectief.

2. Pixelpitch en sensorgrootte

Hoe werkt een microbolometer (sensor)?
De microbolometer is bij wijze van spreken het hart van de warmtebeeldcamera. De warmtesensor zet warmtestraling om in elektrische signalen.

1. Warmtestraling valt op een afzonderlijke pixel.
2. De straling wordt geabsorbeerd door een speciaal gefabriceerde, uitermate dunne membraan.
3. De warmtestraling zorgt ervoor dat deze membraan warm wordt.
4. Als de temperatuur van het absorberende materiaal verandert, verandert ook de elektrische weerstand ervan.
5. Het weerstandsvermogen wordt gemeten en vervolgens gebruikt om het beeld te genereren.

Wat wordt bedoeld met pixelpitch?
Het aantal pixels komt overeen met het aantal detectorcellen. Als voor een apparaat bijvoorbeeld een pixelresolutie van 640 x 480 wordt aangegeven, zoals voor de ZEISS DTI 6, dan betekent dit dat de detector 640 pixels langs de horizontale as en 480 pixels langs de verticale as heeft. Hoe hoger de waarden, hoe scherper het beeld en hoe beter de zoomkwaliteit die u mag verwachten.

De pixelpitch is de afstand tussen het middelpunt van twee pixels op een microbolometer.
Een kleinere pixelpitch houdt in dat elke pixel kleiner is. Een kleine pixelpitch is echter niet altijd een voordeel. Om tot ideale beeldresultaten te komen, moeten de optische componenten worden afgestemd op de pixelpitch. Het reduceren van de pixelpitch leidt bijvoorbeeld tot een kleiner gezichtsveld, zolang alle andere componenten gelijk blijven. Een verhoging van het aantal pixels leidt tot een hogere resolutie, terwijl het grote gezichtsveld niet verandert. Als de optische componenten niet worden afgestemd, kan dat ten koste gaan van de beeldkwaliteit, zelfs bij een kleine pixelpitch. Het is dus cruciaal dat de onderdelen perfect bij elkaar passen.

3. Beeldverwerking

Het beeldverwerkingsalgoritme analyseert en verwerkt de warmtebeelden van de microbolometer.

Het algoritme ontleedt hiervoor het beeld tot afzonderlijke pixels en optimaliseert het vervolgens ten aanzien van helderheid, contrast, ruis en randscherpte. In deze context spelen precisie en snelheid een cruciale rol als het gaat om een snelle beeldverwerking zonder artefacten.

ZSIP Pro, het propriëtaire algoritme van ZEISS, zorgt voor een nauwkeurige beeldoptimalisatie in drie fases:

 1. Het uitgangssignaal van de sensor wordt ontdaan van ongewenste ruis.
 2. Het beeld wordt opgedeeld in secties die afzonderlijk worden geoptimaliseerd met betrekking tot contrast en vervolgens op elkaar worden afgestemd.
 3. De scherpte van die delen van de afbeelding die een warmtebron bevatten wordt geoptimaliseerd, zodat er een beeld ontstaat met duidelijke afbakeningen tussen het wild en de omgeving.

Deze optimalisatie compenseert ook het temperatuurverschil tussen de koude lucht en het relatieve warme bos bij het observeren van wild. Dit levert gedetailleerde beelden op waarop doelwitten goed te herkennen zijn.

4. Display

Bij een LCoS-display (liquid crystal on silicon) wordt licht gereflecteerd door een dunne laag van vloeibare kristallen. Dit levert een bijzonder homogeen beeld op. Een AMOLED-display (active-matrix organic light-emitting diode) vormt het beeld met behulp van lichtgevende diodes en biedt in vergelijking met een LCoS-display een vloeiende en uitermate contrastrijke kijkervaring dankzij de extreem korte latentietijd, zelfs tijdens snelle panningbewegingen. Maar ook hier geldt weer: perfecte compatibiliteit van de onderdelen is cruciaal. Een display met een zeer hoge resolutie heeft geen enkel nut in combinatie met een kleine sensorgrootte.

5. Oculair

Om een immersieve kijkervaring te kunnen bieden, ook voor brildragers, moet het oculair perfect passen bij de resolutie van het display.

Welke technische gegevens
zijn verder relevant?

Welke technische gegevens
zijn verder relevant?

Naast de sensorgrootte, de pixelpitch en de resolutie van het display bevat het technische-gegevensblad nog een aantal belangrijke specificaties. Weet u op welke daarvan u moet letten en hoe u ze onderscheidt? Lees hier alles over de voornaamste specificaties. U weet dan precies waar u op moet letten bij de aankoop van uw volgende warmtebeeldcamera.

Gezichtsveld

Wat is het gezichtsveld?
Het gezichtsveld van warmtebeeldapparatuur (vaak aangeduid met FoV) geeft de grootte van de zichtbare hoek bij het kijken door het apparaat aan. Het gezichtsveld wordt doorgaans aangegeven in meter per 100 meter. Het groter het gezichtsveld, hoe breder het beeld, maar hoe kleiner de details. Omgekeerd geldt: hoe kleiner het gezichtsveld, hoe smaller het beeld, maar details worden sterker uitvergroot. In die zin bepaalt het gezichtsveld ook de ideale gebruikssituatie van de warmtebeeldcamera – apparaten met een groot FoV bieden een perfect overzicht bij het jagen in bosrijke omgevingen of het zoeken naar eerder neergehaald wild. Een kleiner gezichtsveld biedt een groter bereik en is ideaal voor het jagen op open vlakten, omdat wild hiermee nauwkeurig op grote afstand kan worden geïdentificeerd. Ons warmtebeeldproductassortiment bevat zowel apparatuur met een groot gezichtsveld als apparatuur met een klein gezichtsveld.

Optische vergroting (digitale zoom)

Welk zoomniveau is zinvol?
Anders dan bij het zoomen via de brandpuntafstand wordt bij digitaal zoomen het beeld vergroot door de pixels te vermenigvuldigen. Hoe groter de sensor, hoe gedetailleerder het beeld en hoe beter de zoomfunctie. Dit betekent dat de verhouding tussen de resolutie en de sensor allesbepalend is. De DTI 3 beschikt bijvoorbeeld over vier zoomniveaus die perfect zijn afgestemd op de resolutie en de sensor voor een pixelpitch van 17 micron en levert dan ook perfect gedetailleerde beelden op. Met de hogere resolutie van 640 x 480 en een pixelpitch van 12 micron biedt de DTI 6 zelfs nog een 10-voudige digitale zoom die specifieke details zelfs bij maximale vergroting zichtbaar maakt.

Beeldsnelheid

Wat wordt bedoeld met beeldsnelheid?
De beeldsnelheid wordt uitgedrukt in Hertz (Hz) en geeft aan hoeveel beelden de warmtebeeldcamera per seconde verwerkt, optimaliseert en bijwerkt. Hoe hoger de beeldsnelheid, hoe beter het beeld is bij een bewegende weergave. Om vloeiende beelden te waarborgen, mag de beeldsnelheid niet lager zijn dan 25 Hz. Al onze warmtebeeldapparatuur beschikt over een beeldsnelheid van 50 Hz, wat zorgt voor contrastrijke, stabiele, optimale beelden zonder vertragingen voor betrouwbare wildidentificatie tijdens het jagen in de nacht.

NETD

Wat betekent NETD?
De gevoeligheid van de sensor, ook wel NETD (noise equivalent temperature difference) genoemd, geeft de temperatuurgevoeligheid van een warmtebeeldcamera aan. Deze wordt uitgedrukt in millikelvin (mK) en geeft het kleinste temperatuurverschil aan dat een warmtebeeldcamera kan detecteren. Hoe lager de NETD-waarde, hoe hoger de gevoeligheid. De volgende schaal kan worden gebruik om NETD-waardes te classificeren:

 • <40 mK (uitstekend)
 • <50 mK (goed)
 • <60 mK (acceptabel)
 • <80 mK (voldoende)

Alle ZEISS-warmtebeeldapparatuur heeft een NETD-waarde van <40mK en kan dus als uitstekend worden beschouwd. Voor een algemene beoordeling van de beeldvormingsprestaties van warmtebeeldapparatuur is de wisselwerking tussen alle componenten echter cruciaal. ZEISS maakt hiervoor gebruik van ZSIP en waarborgt zo uitermate gedetailleerde beelden. De NETD-waarde is dus belangrijk voor het beoordelen van de kwaliteit van warmtebeeldapparatuur, maar mag niet als een op zichzelf staand, geïsoleerd criterium worden beschouwd bij het kiezen van een warmtebeeldcamera.

Diafragma (f-getal)

Wat wordt bedoeld met diafragma?
De diafragma-waarde of het f-getal geeft de verhouding tussen de brandpuntafstand en de diameter van de uittreepupil van de een warmtebeeldcamera aan. Hoe kleiner dit getal, hoe groter de diameter van de lens, hoe meer infraroodstraling in het apparaat valt en hoe contrastrijker en scherper het beeld wordt.

Nog meer vragen over warmtebeeldvorming:

Waarvoor wordt een warmtebeeldcamera gebruikt?

Warmtebeeldcamera voor het zoeken van een doelwit na een schot
Natuurlijk kan een warmtebeeldcamera een bloedhond niet vervangen, maar de camera kan doorgaans wel worden gebruikt om het nog warme lichaam van een neergehaald doelwit op te sporen, ook als het dier in het struikgewas is gekropen. Zo kunt u binnen de kortst mogelijke tijd grote gebieden af te speuren naar wild dat u eerder hebt neergehaald. In sommige gevallen detecteert de warmtebeeldcamera zelfs de nog warme zweetsporen direct na het schot, waardoor de vluchtrichting gemakkelijker te bepalen is.

Warmtebeeldcamera voor het redden van reekalfjes
Bij de eerste maaibeurt van de weilanden lopen veel reekalfjes en jonge hazen gevaar om door de maaier te worden overreden. Met behulp van warmtebeeldapparatuur kunnen grote oppervlakken in korte tijd worden afgespeurd naar warmtebronnen. Daarbij zijn kleine gaten in het hoge gras al voldoende om het wild op te sporen. Het meest effectief is het zoeken vanuit de lucht met behulp van een warmtebeeldcamera die is bevestigd aan een drone.

Warmtebeeldcamera voor bewakingsdoeleinden
Omdat ze overdag vaak worden gestoord door mensen, verplaatsen veel wildsoorten hun activiteiten naar de avond of de nachtelijke uren. Veel jagers zijn verrast hoeveel wild zich ophoudt in hun jachtgebied als ze voor het eerst gebruik maken van een warmtebeeldcamera. Met behulp van een warmtebeeldcamera kan waardevolle informatie worden verzameld over de verschillende wildsoorten, bijvoorbeeld bij een hazentelling.

Warmtebeeldcamera´s ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest en door wild veroorzaakte schade
Door het groeiende aantal everzwijnen heeft de landbouw te kampen met enorme schade die door wild wordt aangericht. De maandelijkse volle-maanfase is niet meer voldoende om de populatie en de schade te beheersen. Daarnaast vereist de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest beter beheer van de everzwijnpopulatie in geval van een epidemie. Dan kunnen warmtebeeldcamera's jagers helpen om ongeacht het tijdstip effectiever te jagen, omdat ze wild met deze camera's snel kan worden opgespoord en betrouwbaar kan worden geïdentificeerd.

Warmtebeeldapparatuur voor opsporingsdoeleinden en nauwkeurige identificatie
Eenduidige identificatie van wild in de schemering of 's nachts is voor jagers een aanzienlijke uitdaging. Een warmtebeeldcamera kan daarbij helpen. Dankzij de gedetailleerde beelden kan het dier betrouwbaar worden geïdentificeerd en bijvoorbeeld worden vastgesteld of het om een beer of een zeug gaat. ZEISS-warmtebeeldapparatuur kan worden gebruikt om wild op grote afstand te lokaliseren, bijvoorbeeld bij de nachtelijke jacht op zeugen, zodat jagers hun verhoogde schuilhut tijdig genoeg kunnen verlaten om de rotte te besluipen.

Hoe belangrijk is ergonomie als het gaat om warmtebeeldapparatuur?

ZEISS-warmtebeeldcamera's en -clip-ons zijn ontwikkeld door jagers voor jagers. Stilte is tijdens het jagen heel belangrijk, vooral 's nachts. En dat is precies wat het intuïtieve en ergonomische ErgoControl-bedieningsconcept dat alle ZEISS-beeldvormingsapparaten gemeen hebben, biedt – de optimaal gevormde knoppen zijn geluidloos te bedienen, zelfs bij kou en met handschoenen. Dankzij de slimme positionering is elke knop snel, stil en nauwkeurig te bedienen – zowel met de linker- als met de rechterhand.

Wanneer is warmtebeeldvorming zinvol en wanneer is nachtzichtapparatuur geschikter?

 

Warmtebeeldtechnologie Nachtzichttechnologie

Werkwijze

Een warmtebeeldcamera zet warmtestraling van een lichaam of een object met behulp van een infraroodsensor om in beelden. Het beeld geeft in dit geval de contouren weer, maar niet de originele kleuren. Voor de beeldweergave is geen restlicht vereist. Hoe hoger het temperatuurverschil tussen het lichaam en de omgeving, hoe duidelijker het beeld.

In tegenstelling tot warmtebeeldapparatuur werkt nachtzichtapparatuur door versterking van het restlicht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een fotokathode die licht dat uit fotonen bestaat onderschept, dit omzet in elektronen en versterkt met behulp van elektronische en chemische processen. De elektronen worden op het fosforscherm omgezet in zichtbaar licht, dat de jagers te zien krijgen in de vorm van groene of zwart-witbeelden. Nachtzichtapparatuur werkt alleen als er nog restlicht is. Anders is een externe lichtbron vereist, die het wild verjaagt als de verkeerde golflengte wordt gekozen, of vaak verboden is in combinatie met nachtzichtclip-ons (infraroodzenders).

Voordelen

 • Snelle lokalisatie
 • Lange afstand
 • Kan zowel overdag als 's nachts worden gebruikt
 • Geen aanvullende lichtbron vereist
 • Nagenoeg ongevoelig voor weersomstandigheden
 • Zeer laag stroomverbruik
 • Produceert uitermate gedetailleerde beelden op korte afstand

Nadelen

 • Afstanden zijn moeilijk in te schatten
 • Kan vanuit de auto worden gebruikt
 • Beperkt bereik en de lokalisatie blijft lastig
 • Beperkte levensduur door het ontwerp
 • Kan alleen 's nachts en met restlicht worden gebruikt
 • Zwaar

Welke kleurmodus voor welke toepassing?

Black-Hot

In de Black-Hot-modus worden de warme zones in het zwart en de koudere zones in het wit weergegeven. Hierdoor zijn de contouren van wild beter zichtbaar en daarom is deze modus geschikt voor het opsporen en identificeren.

White-Hot

In de White-Hot-modus worden warme zones areas in het wit en koudere zones in het zwart of grijs weergegeven. Dankzij het sterke contrast kan wild in deze modus sneller worden gelokaliseerd en betrouwbaar worden geïdentificeerd.

Red-Hot

In de Red-Hot-modus worden warmtebronnen in verschillende roodtinten weergegeven, waardoor wild vooral op warme dagen snel kan worden gelokaliseerd in dichtbegroeide bosgebieden.

Rainbow

In de Rainbow-modus worden warmtebronnen in de kleuren van de regenboog weergegeven. Hierdoor zijn zelfs de kleinste temperatuurverschillen te detecteren. De ZEISS DTI 6-warmtebeeldcamera's beschikken daarnaast over de beeldmodi Universeel, Mist, Detecteren en Identificeren, die jagers in staat stellen het beeld snel aan te passen aan de omstandigheden ter plaatse.

Ontwikkeld door jagers voor jagers – de verhalen achter de ZEISS-warmtebeeldapparatuur
Het verhaal van Marc

Waarom een betrouwbare app belangrijk is

Het verhaal van Stefan

Welke tests onze producten moeten doorlopen

Het verhaal van Tammo

Waarom ergonomie zo belangrijk is

Het verhaal van louhunting

Waarom zij vertrouwt op producten van ZEISS

ZEISS Hunting nieuwsbrief

Meld u nu aan!

Meld u hier aan als u het laatste nieuws, updates en speciale aanbiedingen wilt ontvangen.
Unable to load form.