ZEISS Group

Gegevensbescherming

Informatie over hoe online diensten van ZEISS (websites, apps, sociale netwerken) uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken

Het volgende gegevensblad, "OVERZICHT GEGEVENSBESCHERMING", biedt een beknopt overzicht van hoe online diensten van ZEISS (websites, apps, sociale netwerken) uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Volledige details over dit proces zijn beschikbaar in de volledige versie van onze Gegevensbeschermingsverklaring.

Overzicht gegevensbescherming

Welke informatie verzamelen we?

I. Als u onze online diensten opent en/of gebruikt, omvat de verzamelde informatie:

 • Het type browser dat u gebruikt
 • De pagina's die u hebt bezocht op onze website
 • Besturingssysteem
 • Uw IP-adres of verkort IP-adres
 • Gebruikersgedrag (bijvoorbeeld muisbewegingen, klikgedrag, duur van sessie, etc.)

Deze gegevens worden voornamelijk op geanonimiseerde of gepseudonimiseerde wijze verzameld en gebruikt.

II. Als u zich geregistreerd heeft op onze website, heeft u vrijwillige informatie over uzelf aangeboden, waaronder:

 • Uw voornaam, achternaam en titel
 • Betalingsinformatie
 • Contactgegevens (bijv. e-mail telefoon)
 • Adres- en bestellingsinformatie
 • Bedrijf, groepsindeling
 • Producten en uitrusting die u gebruikt
 • Persoonlijke interesses en voorkeuren

Hoe wordt informatie verzameld door de online diensten van ZEISS?

De online diensten van ZEISS gebruiken verschillende soorten cookies en traceringstechnologieën met verschillende functies. Deze voeren puur technische functies uit en dragen tevens bij aan de optimalisatie van webpagina's, voor communicatie met sociale media, en gebruiksafhankelijke reclames van de kant van ZEISS en de partners. Zodoende voorzien we onze partners ook van informatie die zij kunnen gebruiken voor hun eigen analyses, marketing en sociale media-doeleinden. U kunt op elk gewenst moment en tijdens verschillende stadia bezwaar maken tegen het gebruik van deze technologieën. Klik op „Instellingen" om uw persoonlijke cookie-instellingen te selecteren:

Gegevens worden door online diensten van ZEISS verzameld via geautomatiseerde processen of door invoer van de gebruiker, bijvoorbeeld door middel van:

 • Cookietrackingpixels
 • Rechtstreekse invoer door de gebruiker
 • Het volgen van de gebruiker over meerdere apparaten, het volgen van de bewegingen van de muis, en vergelijkbare methodes

Cookies maken websites gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Een cookie is een tekstbestand dat informatie bevat over gebruikersactiviteit; deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in de browser van de gebruiker. Cookies kunnen worden gebruikt om bezoekersvoorkeuren en website-instellingen te identificeren en op te slaan.

Opmerking: aanvullende informatie over cookies en andere internettechnologieën is beschikbaar in onze Gegevensbeschermingsverklaring.

Waarom verwerken en gebruiken de online diensten van ZEISS mijn persoonlijke gegevens? Wanneer gebruikt en verwerkt ZEISS mijn persoonlijke gegevens?

Er moet worden opgemerkt dat ZEISS alleen persoonlijke informatie verzamelt per individueel geval en voor specifieke doeleinden. De volgende lijst met redenen is dan ook niet uitputtend.

 1. Voor de levering van onze producten & diensten
 2. Om te voldoen aan wettelijke eisen
 3. Voor kredietcontroles bij het verwerken van betalingen die plaatsvinden door middel van onveilige betalingsmethodes
 4. Om fraude bij aankopen te voorkomen
 5. Voor marketingdoeleinden
 6. Voor webanalyses en om onze website te verbeteren
 7. Voor prijsvragen
 8. Voor nieuwsbrieven en andere abonnementen
 9. Voor online toepassingen
 10. Voor contactdoeleinden en in contactformulieren
 11. Gedurende het gebruik van beschermde gedeeltes van de site, zoals ZEISS-ID, en voor authenticatie
 12. In de online winkel
 13. Voor vereisten
 14. Gedurende het gebruik van digitale diensten van ZEISS, bijvoorbeeld platforms, bij het registreren voor/afmelden van nieuwsbrieven en gedurende het gebruik van apps

We weten dat het belangrijk voor u is dat er zorgzaam met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan. Aangezien gegevensbescherming topprioriteit geniet bij ZEISS, zorgen wij ervoor dat uw informatie wordt verzameld, verwerkt en gebruikt in volledige overeenstemming met wetgeving. De bovenstaande voorbeelden zijn gevallen waarin we persoonlijke informatie van u nodig hebben.

Deze informatie helpt ons bij de continue verbetering van onze websites en om u van een persoonlijke gebruikerservaring te voorzien. De individuele items aan persoonlijke informatie worden gebruikt om uw bestellingen te verwerken, om aangekochte goederen en producten aan u te leveren, om uw kredietwaardigheid te verifiëren, om betalingen te verwerken, fraude te voorkomen, en om u op de hoogte te houden over uw bestellingen, en onze producten, diensten en speciale aanbiedingen.

Om ervoor te zorgen dat we snel met u in contact kunnen komen, verzoeken we u om uw e-mailadres aan ons door te geven. Uw adres zal alleen worden gebruikt voor reclamedoeleinden als u hier expliciet uw goedkeuring voor hebt gegeven.

Rechtsgrondslag voor verwerking persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten. Wij zullen uw gegevens met name verwerken in overeenstemming met Artikel 6 en 9 van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG), en in overeenstemming met de toestemmingsvoorwaarden van Artikel 7 van de AVG. Wij zullen uw gegevens onder andere verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslagen. Let op: dit is geen volledige of uitputtende lijst van de rechtsgrondslagen. Dit zijn alleen voorbeelden die bedoeld zijn om de rechtsgrondslagen inzichtelijker te maken.

 • Toestemming (Artikel 6, paragraaf 1, zin 1, letter (a) van de AVG en Artikel 7 van de AVG of Artikel 9, paragraaf 2, letter (a) en Artikel 7 van de AVG): wij zullen bepaalde gegevens alleen verwerken als u hiervoor expliciet, vrijwillig en voorafgaand toestemming voor hebt gegeven. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor te toekomst in te trekken.
 • Uitvoering van een overeenkomst / precontractuele maatregelen (Artikel 6, paragraaf 1, zin 1, letter (b) van de AVG): wij moeten toegang verkrijgen tot bepaalde gegevens om uw contract met ZEISS en zijn partners te initiëren of uit te voeren.
 • Naleving van een wettelijke verplichting (Artikel 6, paragraaf 1, zin 1, letter (c) van de AVG): ZEISS is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Om te voldoen aan deze verplichtingen, moeten wij specifieke gegevens verwerken.
 • Bescherming van legitieme belangen (Artikel 6, paragraaf 1, zin 1, letter (f)): ZEISS zal specifieke gegevens verwerken om zijn belangen of die van derden te beschermen. Dit is echter alleen van toepassing als uw belangen in het specifieke geval geen voorrang hebben boven andere legitieme belangen.

Waar wordt mijn persoonlijke informatie verwerkt?

Doorgaans wordt uw informatie op servers in Duitsland verwerkt. Als hiervoor goedkeuring is gegeven, kan uw informatie ook in andere landen dan Duitsland worden verwerkt. Gebruikersinformatie wordt ten dele verwerkt door externe bedrijven die door ZEISS zijn ingehuurd.

Wanneer gegevens binnen de ZEISS Groep (indien toegestaan) worden doorgestuurd, naar het buitenland worden overgedragen en gegevens worden verwerkt met externe partners, neemt ZEISS de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in acht en  worden deze activiteiten zo goed mogelijk beveiligd door middel van de beschikbare middelen voor gegevensbescherming, waaronder overeenkomsten inzake gegevensverwerking, EU-modelcontractbepalingen en internationale verdragen. Als de lokale eisen in het buitenland niet voldoen aan het beschermingsniveau dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie biedt, streeft ZEISS ernaar het risico van de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken door middel van passende maatregelen.

Welke rechten heb ik?

 • The right to information
 • The right to object, including the right to withdraw your objection
 • The right to have information deleted or released/transferred
 • The right to limit or block the processing of information
 • The right to have information corrected
 • The right of appeal, also through a responsible supervisory authority
 • The right to withdraw your consent
 • The right to not be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling

If you have a data protection concern, please contact:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Contact via email (no confidential content, please): datap rivacy @zeiss .com
Contact by phone: +49 7364 20-0 (keyword "data protection")
Contact via web form: Go to form

Wanneer wordt mijn persoonlijke informatie verwijderd?

Wij verwijderen uw persoonlijke informatie wanneer het doel waarvoor deze gegevens werden verzameld niet langer bestaat; dit zou informatie kunnen omvatten die verzameld is gedurende de uitvoering van een contract dat is beëindigd. Om bedrijfs- en belastingwetgeving, en andere wettelijke verplichtingen na te leven, kan het noodzakelijk zijn om uw persoonlijke informatie te bewaren nadat het doel waarmee de gegevens zijn verzameld is gediend, of de informatie in eerste instantie te blokkeren zodat deze voor latere verwerking kan worden gebruikt. . Dit kan ook noodzakelijk zijn voor de indiening en uitvoering van en verdediging tegen rechtsvorderingen.

Hoe beschermt ZEISS mijn persoonlijke gegevens?

Wanneer u inlogt op speciale beschermde gedeeltes van onze online omgeving, bijv. d.m.v. ZEISS-ID, of bij online winkels, wanneer u zich registreert om deel te nemen aan een prijsvraag of wanneer u een bestelling plaatst, wordt uw persoonlijke informatie naar ons verzonden. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in de verkeerde handen terecht komen, worden de gegevens versleuteld door middel van geavanceerde standaardmethodes, zoals SSL-versleuteling (secure sockets layer). Dit is een bewezen en veilige methode voor het verzenden van informatie via het internet.

ZEISS maakt ook gebruik van een breed spectrum aan aanvullende technische en operationele veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens van de partners en klanten van ZEISS te beschermen. Naast het feit dat we deze beveiligingsmaatregelen inzetten, vragen wij u mogelijk regelmatig om bewijs van uw identiteit voordat wij u toegang tot uw persoonlijke informatie verlenen.

Maakt ZEISS gebruik van cookies?

ZEISS gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u van een comfortabele en praktische gebruikerservaring kunt genieten. Wilt u meer te weten komen over hoe wij cookies gebruiken?

Kom meer te weten over cookies en andere internettechnologieën

Uw ZEISS ID account

Uw ZEISS-ID-account kan worden gebruikt om in te loggen bij een hele reeks aan producten en diensten van ZEISS. Wanneer u inlogt, wordt de informatie die u vrijwillig aan ons heeft doorgegeven, gebruikt om een persoonlijk gegevensbestand aan te maken. De informatie helpt ons om producten en diensten aan te bieden die beter op uw individuele behoeftes zijn afgestemd.

Het intrekken van toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken

To withdraw permission for the use of your personal information, click the link below:

Viewwithdrawal form

Vervalste e-mails (spoofing), spam en phishing

Beware of phishing and spoofing activities

Unfortunately, the ZEISS brand is among those which are misused for deceptive purposes. In more specific terms, this means that users sometimes receive falsified emails supposedly sent from ZEISS. These emails are often visually designed to look like ZEISS communications and can in some cases be difficult to tell apart from authentic emails from ZEISS.

In these cases, the persons sending the falsified emails are attempting to exploit the trust between ZEISS and its customers in order to steal sensitive information (e.g. login details, customer information, payment information) or to install malicious software on your computer or smartphone.

These emails are not created or sent by ZEISS, even if our name is used to make it appear so. Unfortunately, this also means that ZEISS has no control over the creation and sending of illegitimate emails.

The following characteristics can help you identify whether the email you received is actually from ZEISS:

 • Confirmation emails and invoices from ZEISS should only be for itemsyou actually ordered.
 • Emails from ZEISS should be free of typographical and grammatical errors, since they are proofread before being sent.

In some areas of our websites, we also provide information about, and links to, third-party websites. We do this only if we are firmly convinced of the seriousness of the respective supplier. However, ZEISS is not responsible for the data protection stipulations or contents of these websites and assumes no liability in this regard. These external links are marked with the following icon:

The right way to deal with spam, phishing and spoofing emails:

 • We recommend that you delete suspicious emails immediately.
 • Never open links or attachments in suspicious emails and never give outyour personal information.
 • We also recommend running a virus scan on your computer.

If an email contains unusual or suspicious information regarding your order or your customer information, sign in to the online shop with which you placed the order. There, you will find a list of all the orders you have actually placed, along with the status and invoice number for each order. To do this, manually enter the address of the particular ZEISS online service in your browser. Manually entering the address allows you to avoid the risk of being sent to fraudulent websites via links contained in the email.

Tip: If you're unsure about an email you've received, use our contact service to get in touch with us or write us a message at contact form.

Landspecifieke wettelijke voorschriften

Het volgende is van toepassing op gebruikers die zich in de Russische Federatie bevinden:

De diensten die hier worden genoemd, zijn niet bedoeld voor gebruik door burgers van de Russische Federatie, wiens vaste adres zich in Rusland bevindt. Als u een burger van de Russische Federatie bent en uw vaste adres in Rusland is, erkent u dat enigerlei persoonlijke informatie die u doorgeeft bij het gebruik van onze diensten, op eigen risico wordt vrijgegeven, en dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor deze informatie; u erkent ook dat u, door de diensten van ZEISS te gebruiken, expliciete toestemming geeft voor de verzameling en overbrenging van uw persoonlijke informatie in en naar de Verenigde Staten en andere landen, en dat ZEISS niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet-naleving van wetgeving van de Russische Federatie.


Het volgende is van toepassing op gebruikers die zich in de Volksrepubliek China bevinden:

Door de diensten van ZEISS te gebruiken, geeft u expliciet toestemming voor de verzameling van uw persoonsgegevens en voor het feit dat deze worden verwerkt en naar ontvangers buiten China worden getransporteerd.


Het volgende is van toepassing op gebruikers die in de Verenigde Staten zijn:

De inhoud van deze website kan beperkt zijn bij gebruik door mensen in specifieke geografische regio's (incl. in de VS). ZEISS beweert niet dat de website of de inhoud daarvan toegankelijk of passend is buiten deze regio's. Toegang tot de website kan illegaal zijn voor bepaalde personen en in bepaalde landen. Als u de website bezoekt terwijl dit in strijd is met deze wettelijke bepalingen, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de relevante wetgeving.

De „Shine the Light”-wet van de Amerikaanse staat Californië stelt inwoners van Californië in staat om specifieke informatie aan te vragen over de gegevens die door ZEISS worden verzameld en naar derden worden gezonden voor directe marketingdoeleinden.

Als u aanvullende informatie wilt aanvragen die onder de „Shine the Light”-wet valt, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de bovenstaande informatie, of stuur een aanvraag met de zinsnede „California Shine the Light Request”, zodat we uw aanvraag passend kunnen categoriseren. Voor dit proces hebben wij uw postadres nodig, uw vaste woonadres, en een e-mailadres, zodat we u een antwoord kunnen sturen.

California Consumer Privacy Act-addendum privacyverklaring

Deze Privacyverklaring voor inwoners van Californië vult de informatie aan die is opgenomen in de Gegevensbeschermingsverklaring en is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de Staat van Californië woonachtig zijn. We introduceren deze Gegevensbeschermingsverklaring om de California Consumer Privacy Act van 2019 ("CCPA") en andere Californische vereisten inzake gegevensbescherming na te leven. Alle voorwaarden die in de CCPA staan hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze verklaring worden gebruikt.

Welke gegevens worden verzameld?

Categorie

Voorbeelden

Verzameld

A. Identificators.

Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificator, online identificator, IP-adres, e-mailadres, accountnaam of burgerservicenummer.

Ja

B. Persoonlijke informatiecategorieën die zijn opgenomen in het California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Een naam, handtekening, burgerservicenummer, adres, telefoonnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, werkgeschiedenis, bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalpasnummer, of andere financiële informatie.

Ja

C. Beschermde classificeringseigenschappen onder de wetgeving van Californië of federale wetgeving.

Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, kleur, afstamming, nationale herkomst, burgerschap, religie of geloofsbelijdenis, burgerlijke staat, medische aandoening, fysieke of mentale handicap, geslacht (waaronder gender, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of geboorte en gerelateerde fysieke omstandigheden), seksuele geaardheid, veteraan of militaire status, genetische informatie (waaronder genetische familie-informatie).

Nee

D. Commerciële informatie.

Gegevens over persoonlijke eigendommen, aangekochte of overwogen producten en diensten, of andere aankoop- of consumentengeschiedenissen of -tendensen.

Ja

E. Biometrische informatie.

Genetische, fysiologische, gedrags- of biologische eigenschappen, zoals vingerafdrukken, gebruikt om een patroon te herkennen of andere identificator of identificerende gegevens.

Nee

F. Internet of vergelijkbare netwerkactiviteit.

Browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over een klant zijn of haar interactie met een website, app of advertentie.

Ja

G. Geolocatiegegevens.

Fysieke locatie of bewegingen.

Ja

H. Zintuigelijke gegevens.

Audio als onderdeel van voicemail- of telefoonopnames.

Ja

I. Professionele of aan werk gerelateerde informatie.

Werkgeschiedenis of prestatie-evaluaties met betrekking tot huidige of eerdere functie.

Ja

J. Niet-openbare opleidingsinformatie (overeenkomstig de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Onderwijsgegevens die direct zijn gerelateerd aan een student en worden bewaard door een opleidingsinstituut of bureaus die handelen uit naam van de student; gegevens zoals cijfers, certificaten, klasselijsten, planningen van studenten, studentidentificatiecodes, financiële informatie en tuchtrechtelijke dossiers over studenten.

Nee

K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie.

Profiel dat de voorkeuren, eigenschappen, aanleg van een persoon weergeeft.

Ja

Persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven en verder in deze Privacyverklaring omvat niet:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsdossiers.
 • Geanonimiseerde of geaggregeerde consumenteninformatie.
 • Informatie die niet onder het bereik van de CCPA valt, zoals:
  • Gezondheids- of medische informatie die onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) valt, onder de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) valt, of gegevens van klinische tests,
  • persoonlijke informatie die onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten valt, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FCRA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of California Financial Information Privacy Act (FIPA), en de Driver’s Privacy Protection Act van 1994.

Hoe worden gegevens verzameld?

Persoonlijke informatie wordt verzameld van de volgende bronnen:

 • Direct van klanten, als u zich bijvoorbeeld hebt geregistreerd op onze website, hebt u vrijwillig informatie over uzelf verstrekt.
 • Indirect van klanten, als u bijvoorbeeld onze online diensten opent en/of gebruikt, wordt er informatie verzameld.
 • Van onze externe serviceproviders die ons helpen om onze producten en diensten aan te bieden.
 • Van derden die met ons communiceren in verband met de diensten die we verlenen, bijvoorbeeld van oogspecialisten in het kader van productbestellingen.

Waarom worden gegevens verzameld?

ZEISS verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de voorziening van onze producten en diensten
 2. Om te voldoen aan wettelijke eisen of onze wettelijke rechten uit te kunnen oefenen
 3. Voor kredietcontroles en betalingsverwerking
 4. Om fraude te voorkomen  
 5. Voor reclame- en marketingdoeleinden
 6. Voor webanalyses en om onze website te verbeteren
 7. Voor prijsvragen
 8. Voor nieuwsbrieven en andere abonnementen
 9. Voor online toepassingen
 10. Voor contactdoeleinden en in contactformulieren
 11. Om de beveiliging van beschermde gebieden te handhaven, zoals via ZEISS-ID, en voor authenticatie
 12. Voor bestellingen en aankopen
 13. Voor leverancieres- en toeleveranciersbeheer  
 14. Om garanties en serviceclaims te beheren
 15. Voor klantenzorg en -service
 16. Om de digitale diensten, platforms en apps van ZEISS en gebruik hiervan mogelijk te maken
 17. Voor onderzoek-en-ontwikkelingsactiviteiten, zoals klinische tests
 18. Voor welk doeleinde dan ook dat wordt vermeld bij het verzamelen van informatie

Doorgeven van Persoonlijke informatie

In de afgelopen 12 maanden hebben we voor zakelijke doeleinden persoonlijke informatie die gerelateerd is aan inwoners van Californië in de volgende categorieën van persoonsgegevens doorgegeven aan derden:

A. Identificators.
B. Categorieën van persoonsgegevens die zijn opgenomen in het California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
D. Financiële gegevens
F. Internet of vergelijkbare netwerkactiviteit.
G. Geolocatiegegevens.
H. Zintuigelijke gegevens.
I. Professionele of aan werk gerelateerde gegevens.
K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonsgegevens.

Lees 'Welke informatie wordt verzameld?' na voor meer details met betrekking tot deze categorieën.

De categorieën van derden aan wie wij persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden hebben doorgegeven zijn:

 • Filialen en dochterondernemingen van ZEISS
 • Leveranciers, toeleveranciers en serviceproviders
 • Dealers en distributeurs die fungeren als de buitendienst voor verkoop van ZEISS
 • Bankinstellingen
 • Derden die onze berichten en producten afleveren
 • Andere derden (waaronder overheidsinstanties) als wettelijk vereist

ZEISS verzamelt niet opzettelijk gegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact met ons op als u gelooft dat een kind onder de leeftijd van 16 persoonlijke informatie bij ons heeft ingediend, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.
 

Klantenrechten

De CCPA biedt klanten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. U heeft het recht om toegang tot of verwijdering van uw persoonlijke informatie aan te vragen. Dit is van toepassing op in de afgelopen 12 maanden verzamelde, gebruikte, vrijgegeven of verkochte gegevens, specifieke uitzonderingen daargelaten.

Dien, om deze rechten uit te oefenen, een verifieerbare klantaanvraag bij ons in door contact met ons op te nemen via:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Duitsland
Contact via e-mail (verstuur geen vertrouwelijke of gevoelige informatie): datap rivacy @zeiss .com

Telefoon: 1 (800) 328-2984
online formulier

Alleen u, of een persoon die geregistreerd is bij de Secretary of State van Californië die u machtigt om in uw naam te handelen, kan een verifieerbaar klantverzoek maken dat gerelateerd is aan uw persoonlijke informatie. U kunt ook een verifieerbare klantaanvraag maken namens uw minderjarige kind.

U kunt maximaal twee keer in een periode van 12 maanden een verifieerbare klantaanvraag om informatie indienen. De verifieerbare klantaanvraag moet:

 • Voldoende informatie bieden die het voor ons mogelijk maakt om redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een geautoriseerde vertegenwoordiger.
 • Beschrijf uw aanvraag in voldoende detail, zodat we deze goed kunnen begrijpen, evalueren en hierop goed kunnen reageren.

We kunnen niet reageren op uw aanvraag of u voorzien van persoonlijke informatie als we uw identiteit of de autoriteit om de aanvraag te maken niet kunnen verifiëren of niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie betrekking op u heeft.
 

Niet-discriminatie

Wij zullen niet discrimineren tegen een inwoner van Californië die zijn of haar rechten uitoefent onder de California Consumer Privacy Act.

Contactinformatie

If you have any questions or comments about this notice or about ZEISS' privacy policies and practices, please contact us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form


Het volgende is van toepassing op gebruikers die in Australië en Nieuw-Zeeland zijn:

Dit is een landspecifiek onderdeel van de wereldwijde Gegevensprivacyverklaring van Zeiss dat in combinatie daarmee moet worden gelezen. Dit wordt gepubliceerd door Carl Zeiss AG (Oberkochen, Duitsland) (aangeduid als ZEISS/ ZEISS Groep). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd en Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (samen ZEISS ANZ) maken deel uit van Carl Zeiss AG (aangeduid als ZEISS).

Dit onderdeel van de Gegevensprivacyverklaring heeft als doel het volgende te definiëren:

 • Uw rechten op grond van de toepasselijke wetten en codes die de privacy in Australië en Nieuw-Zeeland regelen;
 • Onze (ZEISS') rechten en plichten op grond van de toepasselijke wetten en codes die de privacy in Australië en Nieuw-Zeeland regelen;
   

ZEISS:

 • verzamelt gegevens en doeleinden voor gegevensverzameling; 
 • gebruikt uw gegevens en maakt deze openbaar, inclusief waarom, wanneer en aan wie; 
 • beschermt uw persoonsgegevens; 
 • informeert u over de verzameling van persoonsgegevens en het type persoonsgegevens dat wordt verzameld (inclusief de bronnen van gegevens); 
 • kan uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing en uw rechten; 
 • onderhoudt uw persoonsgegevens en hoe we garanderen dat uw persoonlijke informatie actueel en nauwkeurig is.
   

U:

 • hebt toegang tot uw persoonsgegevens en wanneer u hiertoe toegang hebt; 
 • kunt ZEISS erom verzoeken uw persoonsgegevens die we verzamelen en bewaren te corrigeren; en 
 • kunt een klacht indienen wanneer u meent dat ZEISS inbreuk heeft gepleegd op de wetgeving, voorschriften, codes, het beleid in uw land inzake privacy (het proces en de verwachte resultaten van die klacht).

Opmerking:

Dit beleid, de Privacy Acts en de Privacy Principles (voor Australië en Nieuw-Zeeland) zijn niet afhankelijk van leeftijd, behalve voor de toestemming van een persoon. Totdat een kind 15 jaar oud is, vraagt ZEISS toestemming van de ouders of verzorgers.

ZEISS moet betrokkenen en het bureau van de Australische commissaris voor informatie (OAIC) of het bureau van de commissaris voor privacy in Nieuw-Zeeland in kennis stellen wanneer een gegevensinbreuk kan resulteren in ernstige schade van een persoon die betrokken is.

Als u ons in kennis wilt stellen van een gegevensinbreuk met betrekking tot uw eigen persoonlijke informatie, worden alle klachten in eerste instantie ingediend bij ZEISS.

Bent u niet tevreden over de manier waarop ZEISS uw klacht afhandelt, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de OAIC of de commissaris voor privacy zoals vermeld in dit beleid.
 

Verzameling van persoonlijke informatie

ZEISS zorgt ervoor dat de gegevens die worden verzameld en bewaard redelijk zijn en vereist zijn om zijn bedrijfsfuncties te vervullen.

ZEISS mag geen gevoelige informatie over u opvragen of verzamelen, tenzij dit is toegestaan op grond van de wetgeving van Australië en Nieuw-Zeeland. Als ZEISS uw persoonlijke informatie opvraagt en verzamelt, mag dit ALLEEN:

 • Op een wettige en eerlijke manier waarbij de informatie door uzelf wordt verstrekt, tenzij u ermee akkoord gaat dat de informatie bij iemand anders dan uzelf wordt verzameld of ZEISS op grond van de wetgeving van Australië of Nieuw-Zeeland bevoegd is om de informatie te verzamelen bij iemand anders dan uzelf of als het onredelijk of onuitvoerbaar is om dit te doen.

Als ZEISS ongevraagde persoonlijke informatie over u ontvangt, moet ZEISS onderzoeken of de informatie wettelijk is verzameld (binnen 30 dagen na ontvangst van de informatie) en kan ZEISS de informatie gebruiken of openbaarmaken om dit vast te stellen. Als de informatie niet wettelijk verzameld kon worden, moet ZEISS de informatie vernietigen of ervoor zorgen dat de informatie wordt geanonimiseerd binnen 30 dagen (indien dit is toegestaan op grond van de wetgeving).
 

Wat betekenen „opvragen” en „verzamelen” in de context van privacy?

Persoonlijke informatie verzamelen of verkrijgen vanuit welke bron dan ook en op welke manier dan ook. In de praktijk wordt alle persoonlijke informatie die door ZEISS wordt bewaard doorgaans behandeld als informatie die door ons is verzameld. Opmerking: in Nieuw-Zeeland omvat de term "verzamelen" niet de ontvangst van ongevraagde informatie. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van de Australische commissaris voor informatie (OAIC) of het bureau van de commissaris voor privacy in Nieuw-Zeeland.

Artikel 13 D van de Privacy Act

1988 (Australië) verwijst naar een Overseas Act die is vereist volgens buitenlands recht:

"Een handeling of praktijk van een organisatie die wordt uitgevoerd of uitgeoefend buiten Australië en een Extern Territorium mag geen invloed hebben op de privacy van een persoon als de handeling of praktijk is vereist volgens toepasselijk recht van een vreemd land".

Als multinational met hoofdkantoor in Duitsland is dit artikel relevant voor ZEISS en onze medewerkers van ZEISS ANZ.

ZEISS mag geen persoonlijke informatie over een persoon gebruiken of openbaar maken voor direct marketing indien het volgende niet wordt nageleefd:

 • de Do Not Call Register Act 2006 (Australië);
 • het Do Not Call Register (Nieuw-Zeeland);
 • de Spam Act 2003 (Australië);
 • de Unsolicited Electronic Messages Act 2007 (Nieuw-Zeeland);
 • enige andere Australische of Nieuw-Zeelandse wetgeving, of een wettelijk besluit van Norfolk Island, zoals voorgeschreven door de regelgeving.

Belangrijke informatie over het beschermen van uw informatie

Uw persoonlijke informatie beschermen

In de moderne, verbonden wereld van vandaag zijn onbevoegde pogingen om toegang tot informatie te verkrijgen, een realiteit waar individuen en bedrijven dagelijks mee geconfronteerd worden. Het beschermen van informatie tegen een dergelijke poging is een grote uitdaging.

Databeveiliging geniet topprioriteit bij ZEISS, en wij investeren, tijd, geld en energie om ervoor te zorgen dat onze systemen veilig zijn en voortdurend worden gecontroleerd. Als u ZEISS websites en platformen gebruikt, vertrouwt u ons persoonlijke gegevens toe. Wij vinden het beschermen van deze informatie zeer belangrijk. Er zijn ook een aantal dingen die u zelf kunt doen om uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang te beschermen. Hieronder vindt u informatie over hoe u kunt bijdragen aan de beveiliging van uw informatie.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens beschermen?

Het belangrijke principe van deze verbinding is dat u voor de bescherming van de informatie op uw computer, laptop en mobiele apparaten wachtwoorden en pincodes moet gebruiken die u alleen kent. Zorg er ook voor dat u bij ZEISS websites, platformen en online winkels uitlogt nadat u klaar bent met uw bezoek.

Zorg ervoor dat u uw wachtwoorden maar voor één account gebruikt. Gebruik hetzelfde wachtwoord niet voor andere dienstverleners of online portals. Controleer ook of de wachtwoorden die u gebruikt op ZEISS websites en platformen niet tevens voor andere websites worden gebruikt. Als dat het geval is, raden wij aan dat u al uw ZEISS wachtwoorden meteen opnieuw instelt.

Schrijf uw wachtwoorden niet op op een plek waar anderen ze kunnen zien. Zorg ervoor dat u de enige bent die toegang heeft tot deze wachtwoorden.

Hoe maak ik een veilig wachtwoord?

Kies uw wachtwoorden zo dat ze niet gemakkelijk te raden zijn. Dit betekent dat het gebruik van alledaagse, veelvoorkomende woorden, uw eigen naam of de namen van familieleden, vermeden moet worden in uw wachtwoorden. Voor extra veiligheid is het een goed idee om een combinatie van hoofdletters en kleine letters te gebruiken, nummers en speciale tekens.

Is er verder nog iets waarmee ik rekening zou moeten houden?

If you use a public computer to access ZEISS websites or platforms, be sure to sign out of your account when you are finished.

If you receive unsolicited emails asking you to provide your password or payment information, ignore these and contact ZEISS immediately (Go tocontact form). We will look into the matter.


Gegevensbeschermingsverklaringen

Gedetailleerde versie

Het verwerken van gegevens (bijv. verzamelen, verwerken en versturen van gegevens) gebeurt bij ZEISS in volledige overeenstemming met wettelijke bepalingen. De persoonlijke gegevens die wij van u nodig hebben voor zakelijke transacties, worden door ons opgeslagen en worden overgedragen naar dienstverleners die door ZEISS ingehuurd zijn, voor zoverre dit nodig is om de transacties te kunnen verwerken.

Toepassingsbereik

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor websites, domeinen, social media-platformen en toepassingen van de bedrijven in de ZEISS bedrijvengroep (hierna „ZEISS” genoemd). Deze gelden niet voor de websites van ZEISS-bedrijven die bijvoorbeeld aangepaste gegevensbeschermingsverklaringen en wettelijke kennisgevingen hebben als gevolg van van nationale wetgeving. Let daarom op de respectievelijke verklaringen en wettelijke kennisgevingen betreffende gegevensbescherming voor alle ZEISS websites die u bezoekt of programma's die u gebruikt.

In sommige gevallen bevatten ZEISS-websites ook links naar de websites van externe, niet-ZEISS-bedrijven, waar deze verklaringen en wettelijke kennisgeving betreffende gegevensbescherming niet van toepassing zijn.

Algemene norm voor gegevensbescherming

ZEISS is een bedrijf dat wereldwijd actief is en wettelijk onafhankelijke bedrijven, bedrijfsprocessen, beheerstructuren en technische systemen heeft in diverse landen.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er gegevens worden verzameld die in sommige gevallen van persoonlijke aard zijn. In deze verklaring wijzen wij u op welke persoonlijke informatie ZEISS bedrijven verzamelen tijdens uw bezoek aan onze websites en hoe we deze gegevens verwerken.

We nemen de bescherming van uw persoonlijke informatie erg serieus. Onze verwerking van uw persoonlijke informatie die werd verzameld tijdens uw bezoek aan onze websites gebeurt volledig in overeenkomst met de relevante wettelijke bepalingen. Bovendien is onze aanpak voor het verwerken van persoonlijke informatie gebaseerd op de gegevensbeschermingsprincipes van de EU, die het hoogst mogelijke niveau van transparantie bieden, het keuzerecht en toegangsrecht inspecteren evenals de verzending en wettelijke verwerking van persoonlijke informatie.

Elk ZEISS bedrijf houdt zich aan de gegevensbeschermingswetgeving waaraan het onderhevig is. Bovendien wordt de verwerking van persoonlijke informatie bepaald door een bedrijfsrichtlijn voor alle ZEISS bedrijven in de Groep. Deze richtlijn voor ZEISS bedrijven is bedoeld om te garanderen dat ZEISS bedrijven die uw persoonlijke gegevens verwerken, dit op een correcte manier doen, overeenkomstig de geldende wetgeving. We hebben ook onze werknemers gevraagd om onze regels betreffende gegevensbescherming te raadplegen en na te leven indien er om persoonlijke informatie wordt gevraagd op een website.

In zoverre het wettelijk is toegestaan en met inachtneming van uw legitieme belangen in het tegengaan van verzending of gebruik van informatie, mogen wij uw adres en kredietgegevens doorsturen naar of opvragen bij, kredietagentschappen, om kredietcontroles uit te voeren bij bestellingen.

Voor bestellingen op factuurbasis en termijnbetalingen gebruiken wij adresgegevens en andere kredietwaardigheidsgegevens om het risico van betalingsverzuim te schatten in individuele gevallen.

ZEISS en andere bedrijven in de ZEISS Groep bieden hun klanten doorgaans de optie om onveilige betalingsmethodes te gebruiken (bijv. d.m.v. een factuur of kredietbetaling). De volgende lijst is een niet-uitputtende opsomming van bedrijven in de ZEISS Groep:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Bedrijven die hun klanten de optie van onveilige betalingsmethodes aanbieden, hebben een legitiem belang om zichzelf te beschermen tegen betalingsverzuim. Dit wordt doorgaans gedaan door de kredietwaardigheid van de klant te controleren voordat de optie van een onveilige betalingsmethode wordt aangeboden. Voor kredietcontroles heeft ZEISS het recht om gebruik te maken van negatieve kredietwaardigheidsinformatie over de klant die ZEISS zelf verzameld heeft of welke aan ZEISS is verstuurd door een ander bedrijf binnen de ZEISS Groep.

ZEISS heeft ook het recht om negatieve kredietwaardigheidsinformatie over de klant aan andere bedrijven in de ZEISS Groep te versturen, voordat deze andere bedrijven de klant de optie aanbieden om een onveilige betalingsmethode te gebruiken.

Kredietwaardigheidsinformatie heeft betrekking op informatie over uitstaande betalingen en informatie die een directe indicatie geeft van het feit dat er een risico van betalingsverzuim is bij een klant (bijv. faillissementen, schuldhulpverlening, betalingsuitstel i.v.m. het onvermogen om te betalen). Voordat ZEISS de verzamelde negatieve informatie over uitstaande betalingen opslaat om deze vervolgens naar andere bedrijven in de ZEISS Groep te sturen, zal de klant een melding ontvangen dat deze informatie mogelijk zal worden overgedragen. ZEISS heeft ook het recht om informatie over zeer uitzonderlijke bestellingen (bijv. gelijktijdige bestellingen voor meerdere producten met hetzelfde afleveradres via verschillende gebruikersaccounts) naar andere bedrijven in de ZEISS Groep te versturen, en om informatie over zeer uitzonderlijke bestellingen te gebruiken die ZEISS van andere bedrijven in de ZEISS Groep heeft ontvangen. Dit is bedoeld om betalingsverzuim te voorkomen en om onze klanten te beschermen tegen het illegitieme gebruik van hun identiteiten voor frauduleuze doeleinden.

Bovendien heeft ZEISS het recht om adres- en andere informatie te verzamelen en verwerken voor zijn eigen marketingdoeleinden. Dit betekent bijvoorbeeld, dat ZEISS gedurende bestellingen e-mailadressen mag verzamelen en vergelijken met de e-mailadressenlijst van Facebook Ireland Limited om persoonlijke reclame aan te bieden aan de eigenaar van het adres. Facebook Ireland Limited mag echter geen gebruik maken van het e-mailadres, buiten de vergelijking met de eigen adreslijst. Informatie wordt alleen voor reclamedoeleinden naar derden verzonden waar dit wettelijk is toegestaan.

Waarschuwing

You may object to the use, processing and transfer of your personal information at any time by means of an informal written letter addressed to ZEISS or via email (Go to withdrawal form). Upon receipt of your objection, we will cease to use, process and transfer the information in question for any purpose other than carrying out the orders and tasks you have requested; we will also cease to send you advertising and promotional materials.


Disclosure or objection:
Want to know which of your personal information is processed by ZEISS? Want to object to having your information used? Under Article 15 of the General Data Protection Regulation and § 34 of the German Federal Data Protection Act 2017 you have a legal right to this and we are happy to comply with your request.

Request information

Persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en verzenden

ZEISS wil u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke informatie. Normaal hebt u toegang tot ZEISS websites zonder persoonlijke informatie in te vullen.

In bepaalde gedeeltes van de ZEISS websites wordt u echter gevraagd ons persoonsgegevens te verstrekken om ons te helpen bij de verbetering van de site en om contact met u te kunnen opnemen. Alle persoonlijke informatie die u verzendt, wordt als vertrouwelijk behandeld en wordt uitsluitend opgeslagen en verwerkt in het kader van de relatie tussen u en ZEISS. Zonder uw voorafgaande goedkeuring zal uw persoonlijke informatie niet worden doorgestuurd, publiek worden gemaakt of op een andere manier aan derden worden doorgegeven voor marketingdoeleinden.

Als onderdeel van het leveren van onze diensten kan uw informatie echter in bepaalde omstandigheden worden verzonden naar derden voor orderverwerking, bijvoorbeeld zakenpartners of IT-dienstverleners. Bij het verzenden van persoonlijke informatie naar deze derden, beperken we onszelf tot de informatie die nodig is om de betreffende service te leveren en we garanderen dat deze verzending gebeurt overeenkomstig de vereiste gegevensveiligheid. ZEISS bedrijven zullen alleen uw persoonlijke informatie verzenden aan derden die zich ertoe hebben verbonden om uw gegevens te beschermen en te verwerken overeenkomstig de geldende wetgeving.

Daarnaast kan ZEISS worden gedwongen om uw informatie en bijbehorende gegevens vrij te geven om te voldoen aan wettelijke of officiële bepalingen. We behouden ons eveneens het recht voor om uw informatie te gebruiken voor verklaringen in of verdediging tegen juridische claims.

Indien het bedrijf wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kan het nodig zijn om uw gegevens vrij te geven aan of te verzenden aan potentiële of effectieve kopers. In dit geval zal ZEISS het hoogst mogelijke niveau gegevensbescherming nastreven en de wettelijke bepalingen naleven.

Rechten van de betrokkenen

You are entitled to request information regarding the personal data we process at any time; you may also object to the processing of this information as well as request that the extent to which your personal information is processed be limited, that information be corrected or that information be deleted. Please note that ZEISS may only delete your personal information in the event that no legal stipulations exist which require this information to be stored, or in the event that ZEISS' right to store this information does not take precedence over your right to have it deleted. Please also note that once you have requested to have your information deleted, or to have the processing of your information limited, or you have objected to the processing of your information, you may then no longer use ZEISS services, in part or in full, which require the use of your personal information.

If your personal information is being used by ZEISS because you have agreed to have it used, or because it is required for the fulfilment of a contract you have concluded with ZEISS, you may request a copy of the information that you have made available to ZEISS. Please send your request to the email address provided below. Be sure to include which data or processing activities you are requesting information about, in what format you would like to receive this information, and whether the information should be sent to you or another recipient. ZEISS will carefully review your request and inform you of the best way to fulfil it.

Furthermore, in the following cases you can ask ZEISS to not share your personal information with others:

 1. If you claim that the personal information held by ZEISS is incorrect (however, the processing of information in this case will only be limited during the period of time needed by ZEISS to verify the accuracy of the personal information in question), 
 2. If there is no legal basis for the processing of your personal information by ZEISS and you request that ZEISS cease processing your information, 
 3. If ZEISS no longer needs your personal information, but you claim that ZEISS must store this information so that legal claims can be raised or exercised, or so that the claims of third parties can be defended, or
 4. If you object to the processing of your personal information by ZEISS (on the basis of ZEISS' legitimate interest), for the length of time required to verify if ZEISS' interest in processing your personal information takes precedence or if a legal requirement to store the information exists.

Go to form

 

Personal data of children:
ZEISS does not intentionally collect or process the information of children under the age of 16, or as required by local laws, except on websites intended specifically for children. ZEISS adheres to the applicable data protection laws on these websites.

Naleving van regelgeving

ZEISS en zijn producten, diensten en technologieën zijn onderworpen aan de uitvoervoorschriften van verschillende landen, waaronder landen in de Europese Unie en haar lidstaten, en die van de Verenigde Staten. U erkent dat ZEISS verplicht is om maatregelen te nemen die voorkomen dat bedrijven, organisaties en partijen die genoemd worden in sanctielijsten, bepaalde producten, technologieën en diensten in handen krijgen via ZEISS websites of leveringskanalen die door ZEISS beheerd worden, onder de relevante exportverordeningen, handelssancties en -embargo's. Deze maatregelen omvatten mogelijk het volgende:

 1. De geautomatiseerde vergelijking van gebruikersregistratie-informatie die beschreven staat in deze verklaring, en andere informatie die gerelateerd is aan de identiteit van de gebruiker, met de relevante sanctielijsten;
 2. Regelmatige en herhaalde vergelijkingen van deze informatie wanneer sanctielijsten worden bijgewerkt of wanneer de gebruiker zijn of haar informatie bijwerkt;
 3. Het blokkeren van de toegang tot de diensten en systemen van ZEISS als een gebruiker op een relevante sanctielijst wordt gevonden;
 4. Contact opnemen met de gebruiker wanneer zijn of haar informatie in een sanctielijst wordt gevonden, om zijn of haar identiteit vast te stellen.

Daarnaast erkent u dat de informatie die vereist is om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met uw beslissing om uw gegevens te laten verwerken en gebruiken, of om marketing- en promotiematerialen van ZEISS te ontvangen (ongeacht van het land waarin het desbetreffende ZEISS bedrijf zich bevindt, en of u uw expliciete goedkeuring of bezwaar kenbaar heeft gemaakt om marketing- en promotiematerialen te ontvangen) opgeslagen mag worden door bedrijven in de ZEISS Groep, en tussen hen mag worden uitgewisseld in zoverre dit is toegestaan door de relevante wetgeving.

Rechtsgrondslag van ZEISS

Each of the items listed below presents a case in which ZEISS has a legitimate interest in processing or using your personal details. If you do not agree to having your personal details processed and used by ZEISS in these ways, you may object to these processing activities: Go to form

Enquêtes en vragenlijsten
ZEISS nodigt u mogelijk uit om deel te nemen aan een klantenenquête. De vragenlijsten die worden gebruikt in deze enquêtes zijn zo ontworpen dat de vragen beantwoord kunnen worden zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, alle persoonlijke informatie die in een vragenlijst of enquête wordt verstrekt, mag door ZEISS worden gebruikt om zijn producten en diensten te verbeteren.

• Genereren van geanonimiseerde gegevenssets
ZEISS mag de persoonlijke gegevens die onder deze Gegevensbeschermingsverklaring vallen anonimiseren om geanonimiseerde gegevenssets te creëren die kunnen worden gebruikt om ZEISS producten en diensten te verbeteren, alsook de producten en diensten van gelieerde ondernemingen.

• Opname van telefoon- en chatgesprekken met het doel de kwaliteit te verbeteren
ZEISS mag telefoon- en chatgesprekken opnemen met het doel de servicekwaliteit te verbeteren. ZEISS mag dit doen nadat u hiervan tijdens het telefoongesprek in kennis bent gesteld en voor de start van de opname.

• Om u op de hoogte te houden van updates en feedback te verzamelen
Binnen de context van de relatie van ZEISS met u als klant, mag ZEISS, in zoverre dit dit wettelijk is toegestaan, u op de hoogte houden over producten en diensten (bijv. webinars, seminars en evenementen) die vergelijkbaar zijn met de ZEISS producten en diensten die u al heeft gekocht of die u al gebruikt, of producten of diensten die direct gerelateerd zijn. Bovendien mag ZEISS contact met u opnemen om feedback te verzamelen over producten, diensten, seminars, webinars of evenementen die u gekocht of bijgewoond heeft, om op die manier het desbetreffende product, de dienst, webinar, seminar of evenement te kunnen verbeteren.

ZEISS kennisplatform

De ZEISS kennisplatforms zullen u helpen bij uw verdere opleiding. De ZEISS kennisplatforms zijn ontworpen om u te voorzien van cursusinhoud, leerprocessen te organiseren, leerscenario's te ondersteunen, en de voortgang van het leren op te volgen terwijl u de cursusinhoud doorwerkt. Om dit te bereiken is gezorgd voor communicatie tussen docenten en studenten. Bij het organiseren van leerprocessen sturen de ZEISS kennisplatforms e-mails en agendaitems met voor u relevante informatie. Door u in te schrijven als gebruiker van de ZEISS kennisplatforms, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij de vermelding van het beoogde toepassingsdoel van alle ZEISS kennisplatforms.

Gebruik van cursusinhoud op externe platforms
De ZEISS kennisplatforms bieden ook cursusinhoud die linkt naar externe platforms. Wanneer u deze links opent, verlaat u de betreffende ZEISS kennisplatforms. Voor vereenvoudigde toegang met behulp van single sign-on worden uw ZEISS gebruikers-ID, uw e-mailadres, uw voor- en achternaam en het aan uw account gekoppelde land gedeeld met de externe platforms. De exploitanten van de externe platforms zijn verantwoordelijk voor de inhoud en voor het bijwerken van de gelinkte sites. Ze worden niet beheerd door ZEISS. De algemene voorwaarden en de gegevensbeveiligingsverklaring van de exploitant zijn van toepassing. Voorbeelden van externe platforms zijn:

 • LinkedIn Learning
 • University4Industry
 • getAbstract

Informatie over gegevensveiligheid

ZEISS weet hoe belangrijk het is dat de informatie die u ons bezorgt, discreet wordt beschermd en verwerkt. Gegevensbescherming op onze websites is een topprioriteit. We hebben grote inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat onze online beveiligingsmaatregelen doeltreffend zijn. Essentieel gegevensverkeer met ZEISS websites wordt om die reden gecodeerd. ZEISS streeft ernaar zijn coderingstechnologie continu bij te werken volgens de technologische vooruitgang, om te garanderen dat de informatie die u ons via het internet verstuurt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor zover technisch mogelijk gebruiken we diverse technologieën waaronder „cookies”. We doen dit bijvoorbeeld om het gebruik en de effectiviteit van een webpagina te meten en voor authenticatie en vereenvoudiging van de navigatie. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar uw browser verstuurt. Deze cookie wordt opgeslagen op uw systeem en gebruikt om het systeem te identificeren (zie Cookies, Web Tracking en Webanalyses).

IP-adressen van bezoekers worden op onze websites geregistreerd voor de analyse van storingen, het beheer van de website en het bijhouden van demografische eigenschappen. Bovendien gebruiken we IP-adressen en andere informatie die u ons bezorgde op deze website of op andere manieren om na te gaan welke van onze websites worden bezocht en in welke onderwerpen onze bezoekers interesse hebben.

Landspecifieke wettelijke voorschriften

Russische Federatie

Het volgende is van toepassing op gebruikers die zich in de Russische Federatie bevinden:

De diensten die hier worden genoemd, zijn niet bedoeld voor gebruik door burgers van de Russische Federatie, wiens vaste adres zich in Rusland bevindt. Als u een burger van de Russische Federatie bent en uw vaste adres in Rusland is, erkent u dat enigerlei persoonlijke informatie die u doorgeeft bij het gebruik van onze diensten, op eigen risico wordt vrijgegeven, en dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor deze informatie; u erkent ook dat u, door de diensten van ZEISS te gebruiken, expliciete toestemming geeft voor de verzameling en overbrenging van uw persoonlijke informatie in en naar de Verenigde Staten en andere landen, en dat ZEISS niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet-naleving van wetgeving van de Russische Federatie.

Volksrepubliek China

Het volgende is van toepassing op gebruikers die zich in de Volksrepubliek China bevinden:

Door de diensten van ZEISS te gebruiken, geeft u expliciet toestemming voor de verzameling van uw persoonsgegevens en voor het feit dat deze worden verwerkt en naar ontvangers buiten China worden getransporteerd.

VS

Het volgende is van toepassing op gebruikers die in de Verenigde Staten zijn:

De inhoud van deze website kan beperkt zijn bij gebruik door mensen in specifieke geografische regio's (incl. in de VS). ZEISS beweert niet dat de website of de inhoud daarvan toegankelijk of passend is buiten deze regio's. Toegang tot de website kan illegaal zijn voor bepaalde personen en in bepaalde landen. Als u de website bezoekt terwijl dit in strijd is met deze wettelijke bepalingen, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de relevante wetgeving.

De „Shine the Light”-wet van de Amerikaanse staat Californië stelt inwoners van Californië in staat om specifieke informatie aan te vragen over de gegevens die door ZEISS worden verzameld en naar derden worden gezonden voor directe marketingdoeleinden.

Als u aanvullende informatie wilt aanvragen die onder de „Shine the Light”-wet valt, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de bovenstaande informatie, of stuur een aanvraag met de zinsnede „California Shine the Light Request”, zodat we uw aanvraag passend kunnen categoriseren. Voor dit proces hebben wij uw postadres nodig, uw vaste woonadres, en een e-mailadres, zodat we u een antwoord kunnen sturen.

California Consumer Privacy Act-addendum privacyverklaring

Deze Privacyverklaring voor inwoners van Californië vult de informatie aan die is opgenomen in de Gegevensbeschermingsverklaring en is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de Staat van Californië woonachtig zijn. We introduceren deze Gegevensbeschermingsverklaring om de California Consumer Privacy Act van 2019 ("CCPA") en andere Californische vereisten inzake gegevensbescherming na te leven. Alle voorwaarden die in de CCPA staan hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze verklaring worden gebruikt.

Welke gegevens worden verzameld?

Categorie

Voorbeelden

Verzameld

A. Identificators.

Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificator, online identificator, IP-adres, e-mailadres, accountnaam of burgerservicenummer.

Ja

B. Persoonlijke informatiecategorieën die zijn opgenomen in het California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Een naam, handtekening, burgerservicenummer, adres, telefoonnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, werkgeschiedenis, bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalpasnummer, of andere financiële informatie.

Ja

C. Beschermde classificeringseigenschappen onder de wetgeving van Californië of federale wetgeving.

Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, kleur, afstamming, nationale herkomst, burgerschap, religie of geloofsbelijdenis, burgerlijke staat, medische aandoening, fysieke of mentale handicap, geslacht (waaronder gender, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of geboorte en gerelateerde fysieke omstandigheden), seksuele geaardheid, veteraan of militaire status, genetische informatie (waaronder genetische familie-informatie).

Nee

D. Commerciële informatie.

Gegevens over persoonlijke eigendommen, aangekochte of overwogen producten en diensten, of andere aankoop- of consumentengeschiedenissen of -tendensen.

Ja

E. Biometrische informatie.

Genetische, fysiologische, gedrags- of biologische eigenschappen, zoals vingerafdrukken, gebruikt om een patroon te herkennen of andere identificator of identificerende gegevens.

Nee

F. Internet of vergelijkbare netwerkactiviteit.

Browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over een klant zijn of haar interactie met een website, app of advertentie.

Ja

G. Geolocatiegegevens.

Fysieke locatie of bewegingen.

Ja

H. Zintuigelijke gegevens.

Audio als onderdeel van voicemail- of telefoonopnames.

Ja

I. Professionele of aan werk gerelateerde informatie.

Werkgeschiedenis of prestatie-evaluaties met betrekking tot huidige of eerdere functie.

Ja

J. Niet-openbare opleidingsinformatie (overeenkomstig de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Onderwijsgegevens die direct zijn gerelateerd aan een student en worden bewaard door een opleidingsinstituut of bureaus die handelen uit naam van de student; gegevens zoals cijfers, certificaten, klasselijsten, planningen van studenten, studentidentificatiecodes, financiële informatie en tuchtrechtelijke dossiers over studenten.

Nee

K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie.

Profiel dat de voorkeuren, eigenschappen, aanleg van een persoon weergeeft.

Ja

Persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven en verder in deze Privacyverklaring omvat niet:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsdossiers.
 • Geanonimiseerde of geaggregeerde consumenteninformatie.
 • Informatie die niet onder het bereik van de CCPA valt, zoals:
  • Gezondheids- of medische informatie die onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) valt, onder de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) valt, of gegevens van klinische tests,
  • persoonlijke informatie die onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten valt, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FCRA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of California Financial Information Privacy Act (FIPA), en de Driver’s Privacy Protection Act van 1994.

Hoe worden gegevens verzameld?

Persoonlijke informatie wordt verzameld van de volgende bronnen:

 • Direct van klanten, als u zich bijvoorbeeld hebt geregistreerd op onze website, hebt u vrijwillig informatie over uzelf verstrekt.
 • Indirect van klanten, als u bijvoorbeeld onze online diensten opent en/of gebruikt, wordt er informatie verzameld.
 • Van onze externe serviceproviders die ons helpen om onze producten en diensten aan te bieden.
 • Van derden die met ons communiceren in verband met de diensten die we verlenen, bijvoorbeeld van oogspecialisten in het kader van productbestellingen.

Waarom worden gegevens verzameld?

ZEISS verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de voorziening van onze producten en diensten
 2. Om te voldoen aan wettelijke eisen of onze wettelijke rechten uit te kunnen oefenen
 3. Voor kredietcontroles en betalingsverwerking
 4. Om fraude te voorkomen  
 5. Voor reclame- en marketingdoeleinden
 6. Voor webanalyses en om onze website te verbeteren
 7. Voor prijsvragen
 8. Voor nieuwsbrieven en andere abonnementen
 9. Voor online toepassingen
 10. Voor contactdoeleinden en in contactformulieren
 11. Om de beveiliging van beschermde gebieden te handhaven, zoals via ZEISS-ID, en voor authenticatie
 12. Voor bestellingen en aankopen
 13. Voor leverancieres- en toeleveranciersbeheer  
 14. Om garanties en serviceclaims te beheren
 15. Voor klantenzorg en -service
 16. Om de digitale diensten, platforms en apps van ZEISS en gebruik hiervan mogelijk te maken
 17. Voor onderzoek-en-ontwikkelingsactiviteiten, zoals klinische tests
 18. Voor welk doeleinde dan ook dat wordt vermeld bij het verzamelen van informatie

Doorgeven van Persoonlijke informatie

In de afgelopen 12 maanden hebben we voor zakelijke doeleinden persoonlijke informatie die gerelateerd is aan inwoners van Californië in de volgende categorieën van persoonsgegevens doorgegeven aan derden:

A. Identificators.
B. Categorieën van persoonsgegevens die zijn opgenomen in het California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
D. Financiële gegevens
F. Internet of vergelijkbare netwerkactiviteit.
G. Geolocatiegegevens.
H. Zintuigelijke gegevens.
I. Professionele of aan werk gerelateerde gegevens.
K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonsgegevens.

Lees 'Welke informatie wordt verzameld?' na voor meer details met betrekking tot deze categorieën.

De categorieën van derden aan wie wij persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden hebben doorgegeven zijn:

 • Filialen en dochterondernemingen van ZEISS
 • Leveranciers, toeleveranciers en serviceproviders
 • Dealers en distributeurs die fungeren als de buitendienst voor verkoop van ZEISS
 • Bankinstellingen
 • Derden die onze berichten en producten afleveren
 • Andere derden (waaronder overheidsinstanties) als wettelijk vereist

ZEISS verzamelt niet opzettelijk gegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact met ons op als u gelooft dat een kind onder de leeftijd van 16 persoonlijke informatie bij ons heeft ingediend, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.
 

Klantenrechten

De CCPA biedt klanten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. U heeft het recht om toegang tot of verwijdering van uw persoonlijke informatie aan te vragen. Dit is van toepassing op in de afgelopen 12 maanden verzamelde, gebruikte, vrijgegeven of verkochte gegevens, specifieke uitzonderingen daargelaten.

To exercise these rights, please submit a verifiable consumer request to us by contacting us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form
 

Alleen u, of een persoon die geregistreerd is bij de Secretary of State van Californië die u machtigt om in uw naam te handelen, kan een verifieerbaar klantverzoek maken dat gerelateerd is aan uw persoonlijke informatie. U kunt ook een verifieerbare klantaanvraag maken namens uw minderjarige kind.

U kunt maximaal twee keer in een periode van 12 maanden een verifieerbare klantaanvraag om informatie indienen. De verifieerbare klantaanvraag moet:

 • Voldoende informatie bieden die het voor ons mogelijk maakt om redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een geautoriseerde vertegenwoordiger.
 • Beschrijf uw aanvraag in voldoende detail, zodat we deze goed kunnen begrijpen, evalueren en hierop goed kunnen reageren.

We kunnen niet reageren op uw aanvraag of u voorzien van persoonlijke informatie als we uw identiteit of de autoriteit om de aanvraag te maken niet kunnen verifiëren of niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie betrekking op u heeft.
 

Niet-discriminatie

Wij zullen niet discrimineren tegen een inwoner van Californië die zijn of haar rechten uitoefent onder de California Consumer Privacy Act.

Contactinformatie

If you have any questions or comments about this notice or about ZEISS' privacy policies and practices, please contact us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form
 

Australië en Nieuw-Zeeland

Het volgende is van toepassing op gebruikers die in Australië en Nieuw-Zeeland zijn:

Dit is een landspecifiek onderdeel van de wereldwijde Gegevensprivacyverklaring van Zeiss dat in combinatie daarmee moet worden gelezen. Dit wordt gepubliceerd door Carl Zeiss AG (Oberkochen, Duitsland) (aangeduid als ZEISS/ ZEISS Groep). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd en Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (samen ZEISS ANZ) maken deel uit van Carl Zeiss AG (aangeduid als ZEISS).

Dit onderdeel van de Gegevensprivacyverklaring heeft als doel het volgende te definiëren:

 • Uw rechten op grond van de toepasselijke wetten en codes die de privacy in Australië en Nieuw-Zeeland regelen;
 • Onze (ZEISS') rechten en plichten op grond van de toepasselijke wetten en codes die de privacy in Australië en Nieuw-Zeeland regelen;
   

ZEISS:

 • verzamelt gegevens en doeleinden voor gegevensverzameling; 
 • gebruikt uw gegevens en maakt deze openbaar, inclusief waarom, wanneer en aan wie; 
 • beschermt uw persoonsgegevens; 
 • informeert u over de verzameling van persoonsgegevens en het type persoonsgegevens dat wordt verzameld (inclusief de bronnen van gegevens); 
 • kan uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing en uw rechten; 
 • onderhoudt uw persoonsgegevens en hoe we garanderen dat uw persoonlijke informatie actueel en nauwkeurig is.
   

U:

 • hebt toegang tot uw persoonsgegevens en wanneer u hiertoe toegang hebt; 
 • kunt ZEISS erom verzoeken uw persoonsgegevens die we verzamelen en bewaren te corrigeren; en 
 • kunt een klacht indienen wanneer u meent dat ZEISS inbreuk heeft gepleegd op de wetgeving, voorschriften, codes, het beleid in uw land inzake privacy (het proces en de verwachte resultaten van die klacht).

Opmerking:

Dit beleid, de Privacy Acts en de Privacy Principles (voor Australië en Nieuw-Zeeland) zijn niet afhankelijk van leeftijd, behalve voor de toestemming van een persoon. Totdat een kind 15 jaar oud is, vraagt ZEISS toestemming van de ouders of verzorgers.

ZEISS moet betrokkenen en het bureau van de Australische commissaris voor informatie (OAIC) of het bureau van de commissaris voor privacy in Nieuw-Zeeland in kennis stellen wanneer een gegevensinbreuk kan resulteren in ernstige schade van een persoon die betrokken is.

Als u ons in kennis wilt stellen van een gegevensinbreuk met betrekking tot uw eigen persoonlijke informatie, worden alle klachten in eerste instantie ingediend bij ZEISS.

Bent u niet tevreden over de manier waarop ZEISS uw klacht afhandelt, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de OAIC of de commissaris voor privacy zoals vermeld in dit beleid.
 

Verzameling van persoonlijke informatie

ZEISS zorgt ervoor dat de gegevens die worden verzameld en bewaard redelijk zijn en vereist zijn om zijn bedrijfsfuncties te vervullen.

ZEISS mag geen gevoelige informatie over u opvragen of verzamelen, tenzij dit is toegestaan op grond van de wetgeving van Australië en Nieuw-Zeeland. Als ZEISS uw persoonlijke informatie opvraagt en verzamelt, mag dit ALLEEN:

 • Op een wettige en eerlijke manier waarbij de informatie door uzelf wordt verstrekt, tenzij u ermee akkoord gaat dat de informatie bij iemand anders dan uzelf wordt verzameld of ZEISS op grond van de wetgeving van Australië of Nieuw-Zeeland bevoegd is om de informatie te verzamelen bij iemand anders dan uzelf of als het onredelijk of onuitvoerbaar is om dit te doen.

Als ZEISS ongevraagde persoonlijke informatie over u ontvangt, moet ZEISS onderzoeken of de informatie wettelijk is verzameld (binnen 30 dagen na ontvangst van de informatie) en kan ZEISS de informatie gebruiken of openbaarmaken om dit vast te stellen. Als de informatie niet wettelijk verzameld kon worden, moet ZEISS de informatie vernietigen of ervoor zorgen dat de informatie wordt geanonimiseerd binnen 30 dagen (indien dit is toegestaan op grond van de wetgeving).
 

Wat betekenen „opvragen” en „verzamelen” in de context van privacy?

Persoonlijke informatie verzamelen of verkrijgen vanuit welke bron dan ook en op welke manier dan ook. In de praktijk wordt alle persoonlijke informatie die door ZEISS wordt bewaard doorgaans behandeld als informatie die door ons is verzameld. Opmerking: in Nieuw-Zeeland omvat de term "verzamelen" niet de ontvangst van ongevraagde informatie. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van de Australische commissaris voor informatie (OAIC) of het bureau van de commissaris voor privacy in Nieuw-Zeeland.

Artikel 13 D van de Privacy Act

1988 (Australië) verwijst naar een Overseas Act die is vereist volgens buitenlands recht:

"Een handeling of praktijk van een organisatie die wordt uitgevoerd of uitgeoefend buiten Australië en een Extern Territorium mag geen invloed hebben op de privacy van een persoon als de handeling of praktijk is vereist volgens toepasselijk recht van een vreemd land".

Als multinational met hoofdkantoor in Duitsland is dit artikel relevant voor ZEISS en onze medewerkers van ZEISS ANZ.

ZEISS mag geen persoonlijke informatie over een persoon gebruiken of openbaar maken voor direct marketing indien het volgende niet wordt nageleefd:

 • de Do Not Call Register Act 2006 (Australië);
 • het Do Not Call Register (Nieuw-Zeeland);
 • de Spam Act 2003 (Australië);
 • de Unsolicited Electronic Messages Act 2007 (Nieuw-Zeeland);
 • enige andere Australische of Nieuw-Zeelandse wetgeving, of een wettelijk besluit van Norfolk Island, zoals voorgeschreven door de regelgeving.

Brazilië

Het volgende is van toepassing op gebruikers gevestigd in Brazilië:

Voor Brazilië zijn de voorwaarden in dit Beleid van toepassing in overeenstemming met wet nummer 13.709/2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

1. Medewerker in Brazilië

We hebben de functionaris voor gegevensbescherming benoemd in onze Braziliaanse entiteiten en in het bijzonder CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA, geregistreerd onder CNPJ nr. 28.826.394/0001-50, evenals CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, geregistreerd onder CNPJ nr. 33.131.079/0001-49.

De functionaris is er verantwoordelijk voor de brug te zijn tussen de eigenaar, ZEISS en Autoridade Nacional de Proteção de Dados [de Braziliaanse autoriteit voor gegevensbescherming] (ANPD).

2. Rechten van de betrokkene

In het geval van Brazilië kunnen alle rechten waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet, worden uitgeoefend en in eventuele verzoeken zullen we elk geval analyseren om de mogelijkheid te verifiëren om u van dienst te zijn zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

3. Verzamelde persoonlijke gegevens, doel van de gegevensverwerking en rechtsgrond

In Brazilië kunnen uw Persoonlijke gegevens worden verwerkt, naast de reeds genoemde, met het oog op (i) toegang tot de digitale diensten en beschikbare applicaties (apps) van ZEISS en (ii) het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, waarbij, waar mogelijk, uw anonimisering wordt gewaarborgd.

Naast de rechtsgrondslagen die in dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens worden vermeld, kunnen wij uw persoonlijke gegevens in Brazilië verwerken voor de regelmatige uitoefening van rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures, op grond van de AVG.

4. Persoonlijke gegevens delen

We kunnen Persoonlijke gegevens delen met derden, die zijn gecontracteerd om een dienst te verlenen, om de werking van Onze diensten te verbeteren of faciliteren. In het geval van Brazilië kunnen derden onder andere marketingbureaus, opticiens en cloudserviceproviders zijn.

We kunnen uw Persoonlijke gegevens ook delen met entiteiten en organen van de overheid om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Daarnaast kunnen we Persoonsgegevens delen die nodig zijn om audits uit te voeren die worden uitgevoerd door externe bedrijven, maar altijd met inachtneming van de privacy en vertrouwelijkheid van de Betrokkene.

ZEISS deelt alleen Persoonlijke gegevens die relevant, proportioneel en niet buitensporig zijn met betrekking tot het doel van het delen.

We kunnen uw Persoonlijke gegevens delen met bedrijven die zeggenschap hebben over of gecontroleerd worden door ZEISS, zolang dit nodig is om Onze diensten uit te voeren of om noodzakelijke of legitieme functies van ZEISS uit te voeren.

Zuid-Afrika

You can download the country-specific requirements for South Africa here.

Contactinformatie

voor gegevensbeschermingskwesties

Bei einem Datenschutzanliegen wenden Sie sich gerne an:

Konzerndatenschutzbeauftragter
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Kontakt via E-Mail (bitte keine vertraulichen Inhalte versenden): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt via Telefon:
+49 7364 20-0 (Stichwort „Datenschutz“)

Contact via online form

Wijzigingen in deze Gegevensbeschermingsverklaring

Deze verklaring wordt regelmatig gewijzigd om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten en al onze online diensten beslaat.

Uw wettelijke rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaarindiening worden niet beïnvloed door deze wijzigingen.

© Carl Zeiss AG – Laatst gewijzigd: december 2020