ZEISS Group

Gegevensbescherming

Informatie over hoe online diensten van ZEISS (websites, apps, sociale netwerken) uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken

De volgende flyer, "OVERZICHT GEGEVENSBESCHERMING", biedt een beknopt overzicht van hoe online diensten van ZEISS (websites, apps, sociale netwerken) uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Volledige details over dit proces zijn beschikbaar in de volledige versie van onze Gegevensbeschermingsverklaring.

Overzicht gegevensbescherming

Welke informatie verzamelen we?

I. Als u onze online diensten opent en/of gebruikt, omvat de verzamelde informatie:

 • Browsertype
 • De pagina's die u bezocht heeft op onze website
 • Besturingssysteem
 • Uw IP-adres of verkort IP-adres
 • Gebruikersgedrag (bijv. muisbewegingen, klikgedrag, duur van sessie, etc.)

Deze informatie wordt voornamelijk op anonieme of gepseudonimiseerde wijze verzameld en gebruikt.

II. Als u zich geregistreerd heeft op onze website, heeft u vrijwillige informatie over uzelf aangeboden, waaronder:

 • Uw voornaam, achternaam en titel
 • Betalingsinformatie
 • Contactgegevens (bijv. e-mail telefoon)
 • Adres- en bestellingsinformatie
 • Bedrijf, groepsindeling
 • Producten en uitrusting die u gebruikt
 • Persoonlijke interesses en voorkeuren

Hoe wordt informatie verzameld door de online diensten van ZEISS?

De online diensten van ZEISS gebruiken verschillende soorten cookies en traceringstechnologieën met verschillende functies. Deze voeren puur technische functies uit en dragen tevens bij aan de optimalisatie van webpagina's, voor interactie met social media, en gebruiksafhankelijke reclames vanuit ZEISS en de partner. Zodoende voorzien we onze partners ook van informatie die zij kunnen gebruiken voor hun eigen analyses, marketing en social media-doeleinden. U kunt te allen tijde en tijdens verschillende stadia bezwaar maken tegen het gebruik van deze technologieën op uw gegevens. Klik op 'Instellingen"' om uw persoonlijke cookie-instellingen te kiezen.

Gegevens worden door online diensten van ZEISS verzameld via geautomatiseerde processen of door invoer van de gebruiker, bijvoorbeeld door middel van:

 • Cookie trackingpixels
 • Direct user entry
 • Het volgen van de gebruiker over meerdere apparaten, het volgen van de bewegingen van de muis, en vergelijkbare methodes

Cookies maken websites gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Een cookie is een tekstbestand dat informatie bevat over gebruikersactiviteit; deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in de browser van de gebruiker. Cookies kunnen gebruikt worden om bezoekersvoorkeuren en website-instellingen te identificeren en op te slaan.

Opmerking: Aanvullende informatie over cookies en andere internettechnologieën is beschikbaar in onze Gegevensbeschermingsverklaring.

Waarom verwerken en gebruiken de online diensten van ZEISS mijn persoonlijke gegevens? Wanneer gebruikt en verwerkt ZEISS mijn persoonlijke gegevens?

Er moet opgemerkt worden dat ZEISS alleen persoonlijke gegevens verzamelt per individueel geval en voor specifieke doeleinden. De volgende lijst aan redenen is dan ook niet uitputtend.

 1. Voor de voorziening van onze producten & diensten
 2. Om te voldoen aan wettelijke eisen
 3. Voor kredietcontroles bij het verwerken van betalingen die plaatsvinden door middel van onveilige betalingsmethodes
 4. Om fraude bij aankopen te voorkomen
 5. Voor marketingdoeleinden
 6. Voor webanalyses en om onze website te verbeteren
 7. Voor prijsvragen
 8. Voor nieuwsbrieven en andere abonnementen
 9. Voor online toepassingen
 10. Voor contactdoeleinden en in contactformulieren
 11. Gedurende het gebruik van beschermde gedeeltes van de site, zoals ZEISS ID, en voor authenticatie
 12. In de online winkel
 13. Voor vereisten
 14. Gedurende het gebruik van digitale diensten van ZEISS, bijvoorbeeld platforms, bij het registreren voor/afmelden van nieuwsbrieven en gedurende het gebruik van apps

We weten dat het belangrijk voor u is dat er zorgzaam met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan. Gezien gegevensbescherming topprioriteit geniet bij ZEISS, zorgen wij ervoor dat uw informatie wordt verzameld, verwerkt en gebruikt in volledige overeenstemming met wetgeving. De bovenstaande voorbeelden zijn gevallen waarin we persoonlijke gegevens van u nodig hebben.

Deze informatie helpt ons bij de continue verbetering van onze websites en om u van een persoonlijke gebruikerservaring te voorzien. De individuele items aan persoonlijke informatie worden gebruikt om uw bestellingen te verwerken, om aangekochte goederen en producten bij u af te leveren, om uw kredietwaardigheid te verifiëren, om betalingen te verwerken, fraude te voorkomen, en om u op de hoogte te houden over uw bestellingen, en onze producten, diensten en speciale aanbiedingen.

Om ervoor te zorgen dat we snel in contact met u in contact kunnen komen, verzoeken we u om uw e-mailadres aan ons door te geven. Uw adres zal alleen gebruikt worden voor reclamedoeleinden als u hier expliciet uw goedkeuring voor heeft gegeven.

Rechtsgrondslag voor verwerking persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten. Wij zullen uw gegevens met name verwerken in overeenstemming met Artikel 6 en 9 van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG), en in overeenstemming met de toestemmingsvoorwaarden van Artikel 7 van de AVG. Wij zullen uw gegevens onder andere verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslagen. Let op: dit is niet een volledige of uitputtende lijst van de rechtsgrondslagen. Dit zijn alleen voorbeelden die bedoeld zijn om de rechtsgrondslagen inzichtelijker te maken.

 • Toestemming (punt (a) van Artikel 6, paragraaf 1 en Artikel 7 van de AVG of punt (a) van Artikel 9, paragraaf 2 en Artikel 7 van de AVG): wij zullen specifieke gegevens alleen verwerken als u hier expliciet, vrijwillig en van tevoren toestemming voor heeft gegeven. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming terug te trekken met toekomstige werking.
 • Uitvoering van een overeenkomst / precontractuele maatregelen (punt (a) van Artikel 6, paragraaf 1 van de AVG): wij moeten toegang verkrijgen tot bepaalde gegevens om uw contract met ZEISS en zijn partners van kracht te laten gaan of te implementeren.
 • Naleving van een wettelijke verplichting (punt (c) van Artikel 6, paragraaf 1 van de AVG): ZEISS is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Om te voldoen aan deze verplichtingen, moeten wij specifieke gegevens verwerken.
 • Naleving van een wettelijke verplichting (punt (c) van Artikel 6, paragraaf 1 van de AVG): ZEISS is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Dit is echter alleen van toepassing als uw belangen geen voorrang hebben in het specifieke geval.

Waar wordt mijn persoonlijke informatie verwerkt?

Doorgaans wordt uw informatie verwerkt op servers in Duitsland. Als hier goedkeuring voor is gegeven, kan uw informatie ook in andere landen dan Duitsland worden verwerkt. Gebruikersinformatie wordt ten dele verwerkt door externe bedrijven.

Het forwarden van gegevens binnen de ZEISS Groep (indien toegestaan), het naar het buitenland verplaatsen van gegevens, en het verwerken van gegevens via externe partners vindt allemaal plaats in volledige overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Deze activiteiten worden beveiligd door middel van wettelijke regelingen met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder dataverwerkingsovereenkomsten, EU-modelcontractbepalingen en internationale conventies.

Welke rechten heb ik?

 • Het recht op informatie
 • Het recht om bezwaar te maken, waaronder het recht om uw bezwaar in te trekken
 • Het recht om informatie te laten verwijderen of verplaatsen
 • Het recht om de verwerking van informatie te beperken of blokkeren
 • Het recht om informatie te laten corrigeren
 • Het recht op beroep, ook d.m.v. een verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
 • Het recht om uw toestemming terug te trekken
 • Het recht om niet onderhevig te zijn aan een beslissing die puur en alleen voortvloeit uit geautomatiseerde verwerking van informatie, waaronder profilering

Indien u zich zorgen maakt over kwesties met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact op met:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen Duitsland

Contact door middel van e-mail (verstuur s.v.p. geen vertrouwelijke of gevoelige informatie): datap rivacy @zeiss .com
Contact door middel van telefoon: +49 7364 20-0 (trefwoord: "gegevensbescherming")
Contact door middel van webformulier: Ga naar formulier

Wanneer wordt mijn persoonlijke informatie verwijderd?

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens wanneer het doel waarvoor deze gegevens verzameld werden niet langer bestaat; dit zou informatie kunnen omvatten die verzameld is gedurende de uitvoering van een contract dat opgezegd is. Om bedrijfs- en belastingwetgeving, en andere wettelijke verplichtingen na te leven, kan het noodzakelijk zijn om uw persoonlijke gegevens te bewaren nadat het initiële doel gediend is, of de informatie te blokkeren zodat het voor latere verwerking kan worden gebruikt. Dit kan ook nodig zijn voor het verklaren, indienen of verdedigen tegen juridische claims.

Hoe beschermt ZEISS mijn persoonlijke gegevens?

Wanneer u inlogt op speciale beschermde gedeeltes van onze online omgeving, bijv. d.m.v. ZEISS ID, of bij online winkels, wanneer u zich registreert om deel te nemen aan een prijsvraag of wanneer u een bestelling plaatst, wordt uw persoonlijke informatie naar ons verstuurd. Om ervoor te zorgen dat uw informatie niet in de verkeerde handen terecht komt, wordt de informatie versleuteld door middel van geavanceerde standaardmethodes, zoals SSL-versleuteling (secure sockets layer). Dit is een bewezen en veilige methode voor het versturen van informatie via het internet.

ZEISS maakt ook gebruik van een wijd spectrum aan aanvullende technische en operationele veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van de partners en klanten van ZEISS te beschermen. Naast het feit dat we deze beveiligingsmaatregelen inzetten, kunnen wij regelmatig om bewijs van uw identiteit vragen voordat wij u toegang tot uw persoonlijke gegevens geven.

Maakt ZEISS gebruik van cookies?

ZEISS gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u van een comfortabele en praktische gebruikerservaring kan genieten. Wilt u meer te weten komen over hoe wij cookies gebruiken?

Kom meer te weten over cookies en andere internettechnologieën

Uw ZEISS ID account

Uw ZEISS ID account kan gebruikt worden om in te loggen bij een hele reeks aan ZEISS producten en diensten. Wanneer u inlogt, wordt de informatie die u vrijwillig aan ons heeft doorgegeven, gebruikt om een persoonlijk gegevensbestand te maken. Het helpt ons om producten en diensten aan te bieden die beter op uw individuele behoeftes zijn afgestemd.

Het intrekken van toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken

Klik op de link hieronder om toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken:

Bekijk formulier voor herroeping

Vervalste e-mails (spoofing), spam en phishing

Wees u zich bewust van phishing- en spoofingactiviteiten

Helaas staat ZEISS ook op de lijst van bedrijven die misbruikt worden voor misleidende doeleinden. Meer in het bijzonder betekent dit dat gebruikers soms vervalste e-mails ontvangen die zogenaamd door ZEISS verstuurd zou zijn. Deze e-mails zijn vaak zo ontworpen dat ze er hetzelfde uitzien als communicaties van ZEISS, en het kan soms moeilijk zijn om deze te onderscheiden van authentieke ZEISS e-mails.

In zulke gevallen proberen de personen die de vervalste e-mails versturen, misbruik te maken van het vertrouwen dat er bestaat tussen ZEISS en zijn klanten, om op die manier gevoelige informatie te stelen (bijv. inloggegevens, klantinformatie, betalingsgegevens) of om schadelijke software te installeren op uw computer of smartphone.

Deze e-mails zijn niet door ZEISS opgesteld of verstuurd, zelfs als onze naam gebruikt wordt om het zo te laten lijken. Helaas betekent dit ook dat ZEISS geen controle heeft over het feit dat deze oneigenlijke e-mails gemaakt en verstuurd worden.

De volgende kenmerken kunnen u helpen om vast te stellen of de e-mail die u ontvangen heeft daadwerkelijk van ZEISS afkomstig is of niet:

 • Bevestigings-e-mails en facturen die afkomstig zijn van ZEISS zouden alleen producten moeten betreffen die  u ook daadwerkelijk besteld heeft.
 • Originele e-mails van ZEISS zijn vrij van typografische en grammaticale fouten, gezien onze berichten worden nagelezen voordat ze verstuurd worden.

In bepaalde delen van onze websites bieden wij ook informatie over en links naar websites van derden. Wij doen dit alleen als we zeker zijn van de legitimiteit van de respectievelijke leverancier. ZEISS is echter niet verantwoordelijk voor de gegevensbescherming of de inhoud van deze websites en is hier dus ook niet aansprakelijk voor. Deze externe links worden aangegeven met het onderstaande pictogram:

De juiste manier om om te gaan met spam, phishing en spoofing-e-mails:

 • Wij raden aan dat u verdachte e-mails direct verwijdert.
 • Open nooit links of bijlagen in verdachte e-mails en geef nooit uw persoonlijke informatie vrij.
 • Wij raden ook aan dat u een virusscanner op uw computer gebruikt.

Als een e-mail ongebruikelijke of verdachte informatie bevat met betrekking tot uw bestelling of uw klantinformatie, log dan in bij de online winkel waarmee u de bestelling heeft geplaatst. Aldaar zal u een lijst vinden met alle bestellingen die u geplaatst heeft, inclusief de status en het factuurnummer voor elke bestelling. Voeg het adres van de specifieke ZEISS online dienst handmatig in uw browser in om dit te doen. Door het adres handmatig in te voeren voorkomt u dat u via een link in de e-mail naar een frauduleuze website gestuurd wordt.

Tip: Als u onzeker bent over een e-mail die u ontvangen heeft, gebruik dan onze contactdienst om met ons in contact te komen of stuur ons een bericht via het  contactformulier.

Landspecifieke wettelijke voorschriften

Het volgende is van toepassing op gebruikers die zich in de Russische Federatie bevinden:

De diensten die hier genoemd worden, zijn niet bedoeld voor gebruik door burgers van de Russische Federatie, wiens vaste adres zich in Rusland bevindt. Als u een burger van de Russische Federatie bent en uw vaste adres in Rusland is, erkent u dat enigerlei persoonlijke informatie die u doorgeeft bij het gebruik van onze diensten, op eigen risico wordt vrijgegeven, en dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor deze informatie; u erkent ook dat u, door de diensten van ZEISS te gebruiken, expliciete toestemming geeft voor de verzameling en overbrenging van uw persoonlijke informatie in en naar de Verenigde Staten en andere landen, en dat ZEISS niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet-naleving van wetgeving van de Russische Federatie.


Het volgende is van toepassing op gebruikers die zich in de Volksrepubliek China bevinden:

U erkent dat u, door de diensten van ZEISS te gebruiken, expliciet toestemming geeft voor de verzameling van uw persoonsgegevens en voor het feit dat deze mogelijk verwerkt zullen worden en naar buiten China getransporteerd zullen worden.


Het volgende is van toepassing op gebruikers die in de Verenigde Staten zijn:

De inhoud van deze website kan beperkt zijn bij gebruik door mensen in specifieke geografische regio's (incl. in de VS). ZEISS doet geen beweringen dat de website of diens inhoud toegankelijk of passend is buiten deze regio's. Toegang tot de website kan illegaal zijn voor bepaalde personen en in bepaalde landen. Als u de website bezoekt terwijl dit in strijd is met deze wettelijke restricties, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de relevante wetgeving.

De 'Shine the Light'-wet van de Amerikaanse staat Californië stelt inwoners van Californië in staat om specifieke informatie aan te vragen over de gegevens die door ZEISS verzameld worden en naar derden worden gestuurd voor directe marketingdoeleinden.

Als u aanvullende informatie wilt aanvragen die onder de 'Shine the Light'-wet valt, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de bovenstaande informatie, of stuur een aanvraag met de zinsnede 'California Shine the Light Request', zodat we uw aanvraag passend kunnen categoriseren. Voor dit proces hebben wij uw postadres nodig, uw vaste woonadres, en een e-mailadres, zodat we contact met u op kunnen nemen.

California Consumer Privacy Act-addendum privacyverklaring

Deze Privacyverklaring voor inwoners van Californië vult de informatie aan die besloten is in de Gegevensbeschermingsverklaring en is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de Staat van Californië woonachtig zijn. We adopteren deze verklaring om in naleving te zijn van de California Consumer Privacy Act van 2019 ("CCPA") en andere privacywetten van Californië. Alle voorwaarden die in de CCPA staan hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze verklaring worden gebruikt.

Welke informatie wordt verzameld?

Categorie

Voorbeelden

Verzameld

A. Identifiers.

Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identifier, online identifier, IP-adres, e-mailadres, accountnaam of sociale-zekerheidsnummer.

Ja

B. Persoonlijke informatiecategorieën die opgenomen zijn in het California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Een naam, handtekening, sociale-zekerheidsnummer, adres, telefoonnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, werkgeschiedenis, bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalpasnummer, of andere financiële informatie.

Ja

C. Beschermde classificeringseigenschappen onder de wetgeving van Californië of federale wetgeving.

Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, kleur, afstamming, nationale herkomst, burgerschap, religie of geloofsbelijdenis, burgerlijke staat, medische aandoening, fysieke of mentale handicap, geslacht (waaronder gender, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of geboorte en gerelateerde fysieke omstandigheden), seksuele geaardheid, veteraan of militaire status, genetische informatie (waaronder genetische familie-informatie).

Nee

D. Commerciële informatie.

Gegevens over persoonlijke eigendommen, aangekochte of overwogen producten en diensten, of andere aankoop- of consumentengeschiedenissen of -neigingen.

Ja

E. Biometrisch informatie.

Genetische, fysiologische, gedrags- of biologische eigenschappen, zoals vingerafdrukken, gebruikt om een sjabloon te creëren of andere identifier of identificerende informatie.

Nee

F. Internet of vergelijkbare netwerkactiviteit.

Browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over een klant zijn of haar interactie met een website, app of advertentie.

Ja

G. Geolocatiegegevens.

Fysieke locatie of bewegingen.

Ja

H. Zintuigelijke gegevens.

Audio als onderdeel van voicemail- of telefoonopnames.

Ja

I. Professionele of aan werk gerelateerde informatie.

Werkgeschiedenis of prestatie-evaluaties met betrekking tot huidige of eerdere functie.

Ja

J. Niet-openbare opleidingsinformatie (overeenkomstig de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Onderwijsgegevens die direct gerelateerd zijn aan een student en bewaard worden door een opleidingsinstituut of partij die handelt uit naam van het instituut; gegevens zoals cijfers, transcripten, klasselijsten, planningen van studenten, studentidentificatiecodes, financiële informatie van studenten, of tuchtrechtelijke dossiers over studenten.

Nee

K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie.

Profiel dat de voorkeuren, eigenschappen, aanleg van een persoon weergeeft.

Ja

Persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven en verder in deze Privacyverklaring omvat niet: Lokaal:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsdossiers.
 • Geanonimiseerde of geaggregeerde consumenteninformatie.
 • Informatie die niet onder het bereik van de CCPA valt, zoals:
  • Gezondheids- of medische informatie die onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) valt, onder de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) valt, of gegevens van klinische tests,
  • Persoonlijke informatie die onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten valt, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FCRA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of California Financial Information Privacy Act (FIPA), en de Driver’s Privacy Protection Act van 1994.

Hoe wordt informatie verzameld?

Persoonlijke informatie wordt verzameld vanuit de volgende bronnen:

 • Direct van klanten, als u zich bijv. geregistreerd heeft op onze website, heeft u vrijwillig informatie over uzelf aangeboden.
 • Indirect van klanten, als u bijv. onze online diensten opent en/of gebruikt, wordt er informatie verzameld.
 • Van onze derde serviceproviders die ons helpen om onze producten en diensten aan te bieden.
 • Van onze derde serviceproviders die ons helpen om onze producten en diensten aan te bieden.

Waarom wordt informatie verzameld?

ZEISS verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de voorziening van onze producten en diensten
 2. Om te voldoen aan wettelijke eisen of onze wettelijke rechten uit te kunnen oefenen
 3. Voor kredietcontroles en betalingsverwerking
 4. Om fraude te voorkomen 
 5. Voor reclame- en marketingdoeleinden
 6. Voor webanalyses en om onze website te verbeteren
 7. Voor prijsvragen
 8. Voor nieuwsbrieven en andere abonnementen
 9. Voor online toepassingen
 10. Voor contactdoeleinden en in contactformulieren
 11. Om de beveiliging van beschermde gebieden te handhaven, zoals via ZEISS ID, en voor authenticatie
 12. Voor bestellingen en aankopen
 13. Voor vendor- en leveranciersbeheer  
 14. Om garanties en serviceclaims te beheren
 15. Voor klantenzorg en -service
 16. Om de digitale diensten, platforms en apps van ZEISS en gebruik hiervan mogelijk te maken
 17. Als onderdeel van onderzoek-en-ontwikkelingsactiviteiten, zoals klinische tests
 18. Voor welk doeleinde dan ook dat vermeld wordt bij het verzamelen van informatie

Doorgeven van Persoonlijke informatie

In de afgelopen 12 maanden hebben we voor zakelijke doeleinden persoonlijke informatie die gerelateerd is aan inwoners van Californië in de volgende categorieën doorgegeven aan derde partijen:

A. Identifiers.
B. Persoonlijke informatiecategorieën die opgenomen zijn in het California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
D. Commerciële informatie.
F. Internet of vergelijkbare netwerkactiviteit.
G. Geolocatiegegevens.
H. Zintuigelijke gegevens.
I. Professionele of aan werk gerelateerde informatie.
K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie.

Lees 'Welke informatie wordt verzameld?' na voor meer details met betrekking tot deze categorieën.

De categorieën van derde partijen aan wie wij persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden hebben doorgegeven zijn:

 • Filialen en dochterondernemingen van ZEISS
 • Vendors, leveranciers en serviceproviders
 • Dealers en distributeurs die fungeren als de buitendienst voor verkoop van ZEISS
 • Bankinstellingen
 • Derde partijen die onze berichten en producten afleveren
 • Andere derden (waaronder overheidsinstanties) zoals wettelijk verplicht

ZEISS verzamelt of verwerkt niet opzettelijk informatie van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact met ons op als u gelooft dat een kind onder de leeftijd van 16 persoonlijke informatie bij ons heeft ingediend, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.
 

Klantenrechten

De CCPA biedt klanten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. U heeft het recht om toegang tot of verwijdering van uw persoonlijke informatie aan te vragen. Dit is van toepassing op in de afgelopen 12 maanden verzamelde, gebruikte, vrijgegeven of verkochte gegevens, specifieke uitzonderingen daargelaten.

Dien, om deze rechten uit te oefen, een verifieerbare klantaanvraag bij ons in door contact met ons op te nemen via:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen D
uitsland Co
ntact via e-mail (verstuur a.u.b. geen vertrouwelijke of gevoelige informatie): datap rivacy @zeiss .com

Telefoon: 1 (800) 328-2984
online formulier
 

Alleen u, of een persoon die geregistreerd is bij de Secretary of State van Californië die u machtigt om in uw naam te handelen, kan een verifieerbaar klantverzoek maken dat gerelateerd is aan uw persoonlijke informatie. U kunt ook een verifieerbare klantaanvraag maken namens uw minderjarige kind.

U kunt maximaal twee keer in een periode van 12 maanden een verifieerbare klantaanvraag maken. De verifieerbare klantaanvraag moet:

 • Voldoende informatie bieden die het voor ons mogelijk maakt om redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een geautoriseerde vertegenwoordiger.
 • Beschrijf uw aanvraag in voldoende detail, zodat we deze goed kunnen begrijpen, evalueren en hierop goed kunnen reageren.

We kunnen niet reageren op uw aanvraag of u voorzien van persoonlijke informatie als we uw identiteit of de autoriteit om de aanvraag te maken niet kunnen verifiëren of niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie betrekking op u heeft.
 

Niet-discriminatie

Wij zullen niet discrimineren tegen een inwoner van Californië die zijn of haar rechten uitoefent onder de California Consumer Privacy Act.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen over deze verklaring of het privacybeleid van ZEISS heeft, neem dan contact met ons op via:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen D
uitsland Co
ntact via e-mail (verstuur a.u.b. geen vertrouwelijke of gevoelige informatie): datap rivacy @zeiss .com

Telefoon: 1 (800) 328-2984
online formulier
 

Belangrijke informatie over het beschermen van uw informatie

Uw persoonlijke informatie beschermen

In de moderne, verbonden wereld van vandaag zijn onbevoegde pogingen om toegang tot informatie te verkrijgen, een realiteit waar individuen en bedrijven dagelijks mee geconfronteerd worden. Het beschermen van informatie tegen een dergelijke poging is een grote uitdaging.

Databeveiliging geniet topprioriteit bij ZEISS, en wij investeren, tijd, geld en energie om er voor te zorgen dat onze systemen veilig zijn en voortdurend gecontroleerd worden. Als u ZEISS websites en platformen gebruikt, vertrouwt u ons persoonlijke gegevens toe. Wij vinden het beschermen van deze informatie zeer belangrijk. Er zijn ook een aantal dingen die u zelf kan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang. Hieronder vindt u informatie over hoe u kan bijdragen aan de beveiliging van uw informatie.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens beschermen?

De vuistregel voor het beschermen van uw persoonlijke informatie op uw computer, laptop en mobiele apparaten is dat u alleen wachtwoorden en pincodes moet gebruiken die alleen u kent. Zorg er ook voor dat u bij ZEISS websites, platformen en online winkels uitlogt nadat u klaar bent met uw bezoek.

Zorg ervoor dat u maar één uniek wachtwoord per account gebruikt. Gebruik hetzelfde wachtwoord niet voor andere dienstverleners of online portals. Controleer ook of de wachtwoorden die u gebruikt op ZEISS websites en platformen niet tevens voor andere websites gebruikt worden. Als dat het geval is, raden wij aan dat u al uw ZEISS wachtwoorden meteen opnieuw instelt.

Schrijf uw wachtwoorden niet op op een plek waar anderen ze kunnen zien. Zorg ervoor dat u de enige bent die toegang heeft tot deze wachtwoorden.

Hoe maak ik veilige wachtwoorden?

U kunt er het beste voor zorgen dat uw wachtwoorden niet gemakkelijk te raden zijn. Dit betekent dat het gebruik van alledaagse, veelvoorkomende woorden, uw eigen naam of de namen van familieleden, vermeden moet worden in uw wachtwoorden. Voor extra veiligheid is het een goed idee om een combinatie van hoofdletters en kleine letters te gebruiken, nummers en speciale tekens.

Is er verder nog iets dat ik zou moeten weten?

Als u een openbare computer gebruikt om toegang tot ZEISS websites of platformen te verkrijgen, zorg er dan voor dat u uitlogt van uw account als u klaar bent.

Als u ongevraagd e-mails ontvangt die vragen of u uw wachtwoord of betalingsinformatie wilt doorgeven, negeer deze dan en neem meteen contact op met ZEISS (Ga naar  contactformulier). Wij zullen polshoogte nemen.


Gegevensbeschermingsverklaringen

Gedetailleerde versie

Het verwerken van gegevens (bijv. verzamelen, verwerken en versturen van gegevens) gebeurt bij ZEISS in volledige overeenstemming met wettelijke bepalingen. De persoonlijke gegevens die wij van u nodig hebben voor zakelijke transacties, worden door ons opgeslagen en worden overgedragen naar dienstverleners die door ZEISS ingehuurd zijn, voor zoverre dit nodig is om de transacties te kunnen verwerken.

Bereik

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor websites, domeinen, social media-platformen en toepassingen van de bedrijven in de ZEISS bedrijvengroep (hierna 'ZEISS' genoemd). Het geldt niet voor de websites van ZEISS bedrijven die bijvoorbeeld aangepaste gegevensbeschermingsverklaringen en wettelijke kennisgevingen hebben omwille van nationale wetgeving. Let daarom op de respectievelijke verklaringen en wettelijke kennisgevingen betreffende gegevensbescherming voor alle ZEISS websites die u bezoekt of programma's die u gebruikt.

In sommige gevallen bevatten ZEISS websites ook links naar de websites van externe, niet-ZEISS-bedrijven, waar deze verklaringen en wettelijke kennisgeving betreffende gegevensbescherming niet van toepassing zijn.

Algemene norm voor gegevensbescherming

ZEISS is een bedrijf dat wereldwijd actief is en wettelijk onafhankelijke bedrijven, bedrijfsprocessen, beheerstructuren en technische systemen heeft in diverse landen.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er gegevens worden verzameld die in sommige gevallen van persoonlijke aard zijn. In deze verklaringen wijzen wij u op welke persoonlijke informatie ZEISS bedrijven verzamelen tijdens uw bezoek aan onze websites en hoe we deze gegevens verwerken.

We nemen de bescherming van uw persoonlijke informatie erg serieus. Onze verwerking van uw persoonlijke informatie die werd verzameld tijdens uw bezoek aan onze websites gebeurt volledig in overeenkomst met de relevante wettelijke bepalingen. Bovendien is onze aanpak voor het verwerken van persoonlijke informatie gebaseerd op de gegevensbeschermingsprincipes van de EU, die het hoogst mogelijke niveau van transparantie bieden, het keuzerecht en toegangsrecht inspecteren evenals de verzending en wettelijke verwerking van persoonlijke informatie.

Elk ZEISS bedrijf houdt zich aan de gegevensbeschermingswetgeving waaraan het onderhevig is. Bovendien wordt de verwerking van persoonlijke informatie bepaald door een bedrijfsrichtlijn voor alle ZEISS bedrijven in de Groep. Deze richtlijn voor ZEISS bedrijven is bedoeld om te garanderen dat ZEISS bedrijven die uw persoonlijke gegevens verwerken, dit op een correcte manier doen, overeenkomstig de geldende wetgeving. We hebben ook onze werknemers gevraagd om onze regels betreffende gegevensbescherming te raadplegen en na te leven indien er om persoonlijke informatie wordt gevraagd op een website.

In zoverre het wettelijk toegestaan is en met inachtneming van uw legitieme belangen in het tegengaan van verzending of gebruik van informatie, mogen wij uw adres en kredietgegevens forwarden naar of opvragen bij, kredietagentschappen, om kredietcontroles uit te voeren bij bestellingen.

Voor bestellingen op factuurbasis en termijnbetalingen gebruiken wij adresgegevens en andere kredietwaardigheidsgegevens om het risico van betalingsverzuim te schatten in individuele gevallen.

ZEISS en andere bedrijven in de ZEISS Groep bieden hun klanten doorgaans de optie om onveilige betalingsmethodes te gebruiken (bijv. d.m.v. een factuur of kredietbetaling). Andere bedrijven in de ZEISS Group omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Bedrijven die hun klanten de optie van onveilige betalingsmethodes aanbieden, hebben een legitiem belang om zichzelf te beschermen tegen betalingsverzuim. Dit wordt doorgaans gedaan door de kredietwaardigheid van de klant te controleren voordat de optie van een onveilige betalingsmethode wordt aangeboden. Voor kredietcontroles heeft ZEISS het recht om gebruik te maken van negatieve kredietwaardigheidsinformatie over de klant die ZEISS zelf verzameld heeft of welke aan ZEISS is verstuurd door een ander bedrijf binnen de ZEISS Groep.

ZEISS heeft ook het recht om negatieve kredietwaardigheidsinformatie over de klant aan andere bedrijven in de ZEISS Groep te versturen, voordat deze andere bedrijven de klant de optie aanbieden om een onveilige betalingsmethode te gebruiken.

Kredietwaardigheidsinformatie heeft betrekking op informatie over uitstaande betalingen en informatie die een directe indicatie geeft van het feit dat er een risico van betalingsverzuim is bij een klant (bijv. faillissementen, schuldhulpverlening, betalingsuitstel i.v.m. het onvermogen om te betalen). Voordat ZEISS de verzamelde negatieve informatie over uitstaande betalingen opslaat om deze vervolgens naar andere bedrijven in de ZEISS Groep te sturen, zal de klant een melding ontvangen dat deze informatie mogelijk overgedragen zal worden. ZEISS heeft ook het recht om informatie over zeer uitzonderlijke bestellingen (bijv. gelijktijdige bestellingen voor meerdere producten met hetzelfde afleveradres via verschillende gebruikersaccounts) naar andere bedrijven in de ZEISS Groep te versturen, en om informatie over zeer uitzonderlijke bestellingen te gebruiken die ZEISS van andere bedrijven in de ZEISS Groep heeft ontvangen. Dit is bedoeld om betalingsverzuim te voorkomen en om onze klanten te beschermen tegen het illegitieme gebruik van hun identiteiten voor frauduleuze doeleinden.

Bovendien heeft ZEISS het recht om adres- en andere informatie te verzamelen en verwerken voor zijn eigen marketingdoeleinden. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat ZEISS gedurende bestellingen e-mailadressen mag verzamelen en vergelijken met Facebook Ireland Limited's e-mailadressenlijst om persoonlijke reclame aan te bieden aan de eigenaar van het adres. Facebook Ireland Limited mag echter geen gebruik maken van het e-mailadres, buiten de vergelijking met de eigen adreslijst. Informatie wordt alleen naar derden gestuurd voor reclamedoeleinden waar dit wettelijk toegestaan is.

Opmerking

U mag te allen tijden bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en de overdracht van uw persoonlijke informatie, door middel van een informele, geschreven brief aan ZEISS of via e-mail (Ga naar  formulier voor herroeping). Bij ontvangst van uw bezwaar zullen wij stoppen met het gebruik, de verwerking en de overdracht van de desbetreffende informatie, buiten het uitvoeren van de bestellingen en taken die u aangevraagd heeft; wij zullen ook ophouden met u reclame- en promotiematerialen te sturen.


Openbaarmaking of bezwaar:
Wilt u weten welke persoonlijke gegevens door ZEISS verwerkt worden? Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw informatie? Dit is uw wettelijk recht volgens Artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming en § 34 van de Duitse federale wet op de bescherming van gegevens 2017 en wij voldoen graag aan uw verzoek.

Vraag informatie aan

Persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en verzenden

ZEISS wil u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke informatie. Normaal heeft u toegang tot ZEISS websites zonder persoonlijke informatie in te vullen.

In bepaalde gedeeltes van de ZEISS websites wordt u echter gevraagd ons persoonlijke gegevens te verstrekken om ons te helpen bij de verbetering van de site en om contact met u te kunnen opnemen. Alle persoonlijke informatie die u indient, wordt als vertrouwelijk beschouwd en wordt uitsluitend opgeslagen en verwerkt in het kader van de relatie tussen u en ZEISS, en zal niet worden doorgestuurd, gepubliceerd of op andere wijze beschikbaar worden gemaakt voor derde partijen buiten de ZEISS Group voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande goedkeuring.

Als onderdeel van het leveren van onze diensten kan uw informatie echter in bepaalde omstandigheden worden verzonden naar derden voor orderverwerking, bijvoorbeeld zakenpartners of IT-dienstverleners. Bij het verzenden van persoonlijke informatie naar deze derden, beperken we onszelf tot de informatie die nodig is om de betreffende service te leveren en we garanderen dat deze verzending gebeurt overeenkomstig de vereiste gegevensveiligheid. ZEISS bedrijven zullen alleen uw persoonlijke informatie verzenden aan derden die zich geëngageerd hebben om uw gegevens te beschermen en te verwerken overeenkomstig de geldende wetgeving.

Bovendien kan ZEISS worden gedwongen om uw informatie en bijbehorende gegevens vrij te geven om te voldoen aan wettelijke of officiële bepalingen. We behouden ons eveneens het recht voor om uw informatie te gebruiken voor verklaringen in of verdediging tegen juridische claims.

Indien het bedrijf wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kan het nodig zijn om uw gegevens vrij te geven aan of te verzenden naar potentiële of effectieve kopers. In dit geval zal ZEISS het hoogst mogelijke niveau gegevensbescherming nastreven en de wettelijke bepalingen naleven.

Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht om te allen tijden informatie aan te vragen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verzamelen; u kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van deze informatie en verzoeken dat de mate waarin deze persoonlijke gegevens gebruikt worden, wordt beperkt, of dat informatie gecorrigeerd of verwijderd wordt. Let op: ZEISS mag alleen uw persoonlijke gegevens verwijderen als er geen wettelijke bepaling bestaat die vereist dat deze informatie opgeslagen moet blijven, of als het recht van ZEISS om de informatie op te slaan geen voorrang heeft op uw recht op de informatie te laten verwijderen. Wees u er ook bewust van dat als u eenmaal heeft aangevraagd dat uw gegevens verwijderd worden, of de verwerking van uw gegevens beperkt wordt, of u bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van uw informatie, u vervolgens geen gebruik meer mag maken van ZEISS diensten (gedeeltelijk of in hun volledigheid) die uw persoonlijke informatie nodig hebben.

Als uw persoonlijke gegevens door ZEISS gebruikt worden omdat u hier goedkeuring voor heeft gegeven, of omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ZEISS heeft afgesloten, mag u een aanvraag doen voor een kopie van de informatie die u beschikbaar heeft gesteld. Stuur uw verzoek s.v.p. naar het onderstaande e-mailadres. Verzeker u ervan over welke gegevens of verwerkingsactiviteiten u informatie wilt aanvragen, in welke vorm u deze informatie wilt ontvangen, en of de informatie naar u of een andere ontvanger gestuurd moet worden. ZEISS zal uw aanvraag nauwkeurig overwegen en u informeren over de beste manier om het verzoek uit te voeren.

Bovendien kunt u in de volgende gevallen aan ZEISS vragen dat uw persoonlijke informatie niet met anderen wordt gedeeld:

 1. Als u beweert dat de informatie die in het bezit van ZEISS is incorrect is (het verwerken van de informatie zal in dit geval echter alleen beperkt worden gedurende de periode die ZEISS nodig heeft om de nauwkeurigheid van de desbetreffende persoonlijke gegevens te verifiëren); 
 2. Als er geen wettelijke gronden zijn voor het verwerken van uw persoonlijke informatie door ZEISS en u verzoekt dat ZEISS stopt met de verwerking van uw informatie; 
 3. Als ZEISS uw persoonlijke informatie niet langer nodig heeft, maar u beweert dat ZEISS deze gegevens moet opslaan, zodat juridische claims ingediend of uitgevoerd kunnen worden, of zodat de claims van derden verdedigd kunnen worden; of
 4. Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie door ZEISS (gebaseerd op een legitiem belang van ZEISS), voor de tijdsduur die benodigd is om vast te stellen of het belang van ZEISS om uw persoonlijke informatie te verwerken voorrang heeft, of er een wettelijke stipulatie bestaat die het opslaan van de informatie vereist.

Ga naar formulier

 

Persoonlijke gegevens van Kinderen:
ZEISS verzamelt of verwerkt niet opzettelijk informatie over kinderen onder de leeftijd van 16, of de leeftijd die vereist is door lokale wetgeving, behalve op websites die specifiek voor kinderen bedoeld zijn. ZEISS houdt zich op deze websites aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Naleving van regelgeving

ZEISS en zijn producten, diensten en technologieën zijn onderhevig aan de uitvoervoorschriften van verschillende landen, waaronder landen in de Europese Unie en haar lidstaten, en die van de Verenigde Staten. U erkent dat ZEISS verplicht is om maatregelen te nemen die voorkomen dat bedrijven, organisaties en partijen die genoemd worden in sanctielijsten, bepaalde producten, technologieën en diensten in handen krijgen via ZEISS websites of leveringskanalen die door ZEISS beheerd worden, onder de relevante exportverordeningen, handelssancties en -embargo's. Deze maatregelen kunnen omvatten:

 1. De geautomatiseerde vergelijking van gebruikersregistratie-informatie die beschreven staat in deze verklaring, en andere informatie die gerelateerd is aan de identiteit van de gebruiker, met de relevante sanctielijsten;
 2. Regelmatige en herhaalde vergelijkingen van deze informatie wanneer sanctielijsten geüpdatet worden of wanneer de gebruiker zijn of haar informatie bijwerkt;
 3. Het blokkeren van de toegang tot de diensten en systemen van ZEISS als een gebruiker op een relevante sanctielijst gevonden wordt;
 4. Contact opnemen met de gebruiker wanneer zijn of haar informatie in een sanctielijst gevonden wordt, om zijn of haar identiteit vast te stellen.

Daarnaast erkent u dat de informatie die vereist is om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met uw beslissing om uw gegevens te laten verwerken en gebruiken, of om marketing- en promotiematerialen van ZEISS te ontvangen (ongeacht van het land waarin het desbetreffende ZEISS bedrijf zich bevindt, en of u uw expliciete goedkeuring of bezwaar kenbaar heeft gemaakt om marketing- en promotiematerialen te ontvangen) opgeslagen mag worden door bedrijven in de ZEISS Groep, en tussen hen mag worden uitgewisseld in zoverre als dit toegestaan is door de relevante wetgeving.

Rechtsgrondslag van ZEISS

Elke van de onderstaande items beschrijft een geval waarin ZEISS een legitiem belang heeft om uw persoonlijke informatie te verwerken en gebruiken. Als u het oneens bent met het gebruik en de verwerking van uw informatie op deze manieren, mag u bezwaar maken tegen deze verwerkingsactiviteiten.

Ga naar formulier

Enquêtes en vragenlijsten
ZEISS mag u uitnodigen om deel te nemen in een klantenenquête. De vragenlijsten die gebruikt worden in deze enquêtes zijn zo ontworpen dat de vragen beantwoord kunnen worden zonder persoonlijke informatie aan te leveren. Echter, alle persoonlijke informatie die in een vragenlijst of enquête wordt aangeboden, mag door ZEISS gebruikt worden om zijn producten en diensten te verbeteren.

Generatie van geanonimiseerde datasets
ZEISS mag de persoonlijke informatie die behandeld wordt door deze gegevensbeschermingsverklaring anonimiseren om geanonimiseerde gegevensbestanden te creëren die gebruikt kunnen worden om ZEISS producten en diensten te verbeteren, alsook de producten en diensten van geassocieerde ondernemingen.

Opname van telefoon- en chatgesprekken voor het doeleinde van het verbeteren van servicekwaliteit
ZEISS mag telefoon- en chatgesprekken opnemen voor het doeleinde van het verbeteren van de servicekwaliteit. Het opnameproces zal pas beginnen nadat u erover geïnformeerd bent gedurende het gesprek.

Om u op de hoogte te houden over nieuwe producten en diensten en om klantfeedback te verzamelen
Binnen de context van de relatie van ZEISS met u als klant, mag ZEISS, in zover als dit wettelijk toegestaan is, u op de hoogte houden over producten en diensten (bijv. webinars, seminars en evenementen) die vergelijkbaar zijn met de ZEISS producten en diensten die u al heeft gekocht of die u al gebruikt, of producten of diensten die direct gerelateerd zijn. Bovendien mag ZEISS contact met u opnemen om feedback te verzamelen over producten, diensten, seminars, webinars of evenementen die u gekocht of bijgewoond heeft, om op die manier het desbetreffende product, de dienst, webinar, seminar of evenement te kunnen verbeteren.

Informatie over gegevensveiligheid

ZEISS weet hoe belangrijk het is dat de informatie die u ons via het internet bezorgt, discreet en beschermd wordt verwerkt. Gegevensbescherming op onze websites is een topprioriteit. We hebben grote inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat onze online beveiligingsmaatregelen doeltreffend zijn. Essentieel gegevensverkeer met ZEISS websites wordt daarom gecodeerd. ZEISS streeft ernaar zijn coderingstechnologie continu bij te werken volgens de technologische vooruitgang, om te garanderen dat de informatie die u ons via het internet verstuurt, vertrouwelijk wordt behandeld.

We gebruiken verschillende technologieën voor verificatie, om navigatie op de website eenvoudiger te maken en om het gebruiksgemak te vergroten. Deze technologieën omvatten 'cookies' die het gebruik en de doeltreffendheid van een website meten. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar uw browser verstuurt. Deze cookie wordt opgeslagen op uw systeem en gebruikt om het systeem te identificeren (zie Cookies, Web Tracking en Webanalyses).

IP-adressen van bezoekers worden op onze websites geregistreerd voor de analyse van storingen, het beheer van de website en het bijhouden van demografische eigenschappen. Bovendien gebruiken we IP-adressen en andere informatie die u ons bezorgde op deze website of op andere manieren om na te gaan welke van onze websites worden bezocht en in welke onderwerpen onze bezoekers interesse hebben.

Cookies, Web Tracking en Webanalyses

De online diensten van ZEISS maken gebruik van cookies, pixels en gelijkaardige technologieën (hierna ‘cookies’ genoemd) om uw browser of toestel te herkennen, om meer te weten te komen over uw interesses, om u essentiële functies en diensten te bieden en om andere doeleinden.

Cookies hebben het voordeel dat ze u in staat stellen veel van onze aanbiedingen (diensten/functionaliteiten) te gebruiken. Als u geen toestemming geeft om cookies te plaatsen of op een andere manier cookies weigert kunt u bijvoorbeeld diverse online diensten van ons of van andere producten of diensten die gebruikmaken van cookies niet gebruiken.

Erkende derde partijen kunnen ook cookies plaatsen wanneer u in interactie gaat met diensten van ZEISS. Derde partijen zijn onder meer zoekmachines, meet- en analysediensten, socialemedianetwerken en reclamebedrijven. Derde partijen maken gebruik van cookies om content te tonen die bij uw interesses past, inclusief advertenties, om de effectiviteit van hun advertenties te meten en om diensten te verlenen in naam van ZEISS. Zie de sectie "Partners" bij "tracking- en cookietechnologieën" voor meer informatie over derde partijen die cookies plaatsen.

In bepaalde gevallen kunnen de verzamelde gegevens gebruikt worden om de bezoeker te identificeren. De verzamelde gegevens worden gebruikt om het aanbod te verbeteren of om gerichte content aan te bieden aan klanten. IP-adressen worden doorgaans verkort of alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt.

Afhankelijk van hun functie en doel, kunnen cookies in verschillende categorieën ingedeeld worden: strikt noodzakelijke cookies, functionele cookies, prestatie- of analytische cookies, sociale media-cookies en cookies voor marketingdoelstellingen.

Strikt noodzakelijk cookies
Strikt noodzakelijk cookies zijn nodig om u door een website te laten navigeren en de functionaliteiten van de website te laten gebruiken. Zonder deze cookies kan de functionaliteit van de website niet gegarandeerd worden. Dit betekent dat bepaalde acties die door de gebruiker worden uitgevoerd (bijv. het invoeren van tekst, configuratie-opties) niet opgeslagen worden terwijl de gebruiker naar andere pagina's op de website navigeert.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat een website informatie op kan slaan die door de gebruiker wordt aangeleverd (bijv. gebruikersnaam, taalkeuze, huidige locatie) om hun surfervaring te verbeteren en de functionaliteit van de website te personaliseren. Een website kan een gebruiker bijvoorbeeld voorzien van lokale prijsinformatie als er een cookie wordt gebruikt om de regio waarin de gebruiker zich bevindt, op te slaan. Functionele cookies worden ook gebruikt om opdrachten uit te voeren, zoals het afspelen van video's. Deze cookies verzamelen informatie in anonieme vorm en kunnen niet gebruikt worden om uw gebruik van andere website te volgen.

Prestatiecookies
Prestatiecookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe een website gebruikt wordt (bijv. informatie over welke pagina's de bezoekers het meest frequent bezoeken en of de gebruiker foutmeldingen ontvangt of niet). Deze cookies slaan geen informatie op die gebruikt kan worden om de gebruiker te identificeren. De verzamelde informatie wordt samengevoegd en geanonimiseerd. Deze cookies worden exclusief gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren en, daarmee ook de gebruikerservaring.

Cookies voor marketingdoeleinden
Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om gebruikers van reclame te voorzien die relevant voor hen is, en specifiek op maat is gemaakt naar hun interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal vertoningen van een reclame te beperken, en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze registreren of een gebruiker een pagina heeft bezocht of niet. Deze informatie kan vervolgens gedeeld worden met adverteerders. Deze cookies worden gebruikt om reclame relevanter te maken en zijn vaak gedeeltelijk gelinkt aan paginafuncties van derden.

Sociale media
Wij gebruiken bijvoorbeeld sociale media-cookies om plug-in-iconen van sociale mediasites te activeren. Hierdoor wordt toegang tot sociale media mogelijk gemaakt en kan uw surfgedrag op onze en andere websites bijgehouden worden door de beheerder van het sociale netwerk.

Als u dit wilt aanpassen, beperken of bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies of de analyse van uw surfgedrag, of als u uw bezwaar wilt intrekken, kan u de instellingen voor elke website in de meeste standaardbrowsers als volgt veranderen en beheren:

 • Chrome: klik op het hangslotpictogram naast de adresbalk (op pagina's met een SSL-certificaat) of op het informatiepictogram (i).
 • Firefox: klik op het pictogram naast het websiteadres en kies 'opties'. Het cookiebeheer bevindt zich onder 'Privacy & Beveiliging'.
 • Internet Explorer: klik op het tandwielpictogram, en ga vervolgens naar 'Extra's' > 'Internetopties'. Ga naar het 'Privacy'-tabblad. De opties voor cookiebeheer bevinden zich onder 'Geavanceerd'.

Voor de meest gangbare webbrowsers kunt u browsercookies ook beheren via de browserinstellingen. Bij de meeste webbrowsers legt de helpfunctie u uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe uw browser een melding kan geven wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, hoe u cookies kunt uitschakelen en wanneer de cookies vervallen. Als u alle cookies in uw browser deactiveert, zullen ZEISS en derden geen cookies naar uw browser sturen. Als dit eenmaal gedaan is, zult u echter handmatig een aantal instellingen moeten aanpassen wanneer u een website bezoekt, en bepaalde diensten zullen mogelijk niet meer werken.

Hoe gebruikt ZEISS cookies?

Cookies worden gebruikt om toegang tot onze online diensten te beheren en om functies te implementeren die bedoeld zijn voor sociale media en marketing. We sturen ook informatie door aan onze partners die zij kunnen gebruiken voor hun eigen analyses, marketing en social media-doeleinden. Onze partners mogen deze informatie samenvoegen met andere gegevens die u aanlevert, of met gegevens die zij verzameld hebben toen u gebruik maakte van hun diensten. U kunt in uiteenlopende mate hier bezwaar tegen maken. Kies uw persoonlijke voorkeur.

ZEISS gebruikt cookies op een aantal verschillende manieren en voor verschillende doelstellingen:

 • Om u te authentiseren en identificeren wanneer u een van onze websites of toepassingen gebruikt, zodat we u de gevraagde diensten kunnen bieden
 • Om ZEISS websites en toepassingen die u gebruikt, toegankelijk voor u te maken
  Om uw instellingen op te slaan of het punt vast te leggen waarop u gestopt bent met het gebruik van een ZEISS website of toepassing
 • Om uw gebruik van ZEISS websites en toepassingen te meten zodat deze verbeterd en aangepast aan uw interesses kunnen worden
 • Om te begrijpen wat uw interesses waarschijnlijk zijn, zodat we u de relevante informatie kunnen bieden wanneer u ZEISS websites gebruikt
 • Alle inhoud, waaronder reclame, die aansluit op uw interesses op ZEISS-websites en websites van derden, die rapporten genereert. Dit staat ons toe om de werking van onze diensten te meten en analyseren.
 • Voorkomt fraude en verbetert veiligheid.
 • Voert onderzoek en diagnostiek uit om content, producten en diensten te verbeteren.

Google Analytics

Deze website maakt gedeeltelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ('Google'), dat zijn hoofdkwartier op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten heeft. Met dit doel gebruikt Google Analytics cookies, m.a.w. tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en u in staat stellen om uw website te analyseren. In het algemeen wordt de informatie over uw gebruik van deze website, verkregen via de cookie, verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten, waar deze wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter door Google afgekort indien IP-anonimiseren is geactiveerd op de website. Dit geldt binnen de EU-lidstaten of de andere landen die de eerdere overeenkomst ondertekenden over de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt slechts in uitzonderlijke gevallen naar een Google-server in de Verenigde Staten verstuurd, waar het adres wordt afgekort. Namens de eigenaar van de website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website, en om de eigenaar van de website andere diensten aan te bieden betreffende het gebruik van de website en internet. Google zal geen andere gegevens koppelen aan het IP-adres dat uw browser doorstuurt binnen het kader van Google Analytics. U kunt verhinderen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware zo in te stellen. Als u hiervoor kiest, moet u echter weten dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u, door de browserplug-in te downloaden en installeren die u kunt vinden via de volgende link, verhinderen dat Google de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), kan verzamelen en verwerken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Onze Algemene voorwaarden m.b.t. gebruik van gegevens en onze gegevensbeschermingsverklaring kan gevonden worden op  https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies.

Google heeft de code 'anonymizeIp' toegevoegd aan deze website om de anonieme identificatie van IP-adressen mogelijk te maken.

Wij gebruiken de remarketingfunctie en Google AdWords van Google Inc. ('Google') op onze websites. Deze technologie wordt gebruikt om reclame af te stemmen op de interesses van websitebezoekers binnen het Google-advertentienetwerk. Op deze sites kan de gebruiker gerichte reclames te zien krijgen m.b.t. content die hij of zij eerder bekeken heeft op andere websites die gebruik maken van Google's remarketingtechnologie. Google zelf geeft aan dat het geen persoonlijke informatie verzameld gedurende dit proces. Als u niet wilt dat Google de remarketingtechnologie bij u gebruikt, kan deze over het algemeen uitgezet worden door de instellingen aan te passen op http://www.google.com/settings/ads. U kunt het gebruik van cookies om advertenties af te stemmen op uw interesses ook uitschakelen op de deactiveringspagina van netwerkadverteerders door de instructies te volgen op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Bezoek, voor meer informatie over remarketing van Google en Google's privacybeleid http://www.google.com/privacy/ads.

Als u een website bereikt heeft via een Google-advertentie, slaat Google AdWords mogelijk een cookie op op uw computer. Deze kan niet gebruikt voor herleiding naar u als persoon. De informatie die verzameld wordt met behulp van deze zogenaamde 'conversiecookie', wordt gebruikt om statistieken te genereren over onze conversieratio. Dit betekent dat we erachter kunnen komen hoeveel gebruikers op onze websites komen door middel van een Google-advertentie en, indien van toepassing, een product kopen. Als u niet wilt deelnemen aan het traceringsproces, kunt u cookies voor conversietracering uitschakelen door in uw browser in te stellen dat cookies van het relevante domein geblokkeerd worden: Google AdWords: googleadservices.com

Wij gebruiken vaak de Google Analytics-functie van Google Signals om ervoor te zorgen dat u van een even optimale gebruikerservaring kunt genieten op alle mogelijke apparaten.

DoubleClick Floodlight

We gebruiken de DoubleClick Floodlight-service, een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google').

Google Floodlight maakt het voor ons mogelijk om de acties van gebruikers die onze online diensten gebruiken bij te houden en te documenteren nadat ze een van onze advertenties hebben gezien of hierop hebben geklikt. Voor dit doeleinde worden zogenaamde Floodlight-tags of bezoekerspixels en -cookies ingesteld vanuit onze online dienst (zogenaamde DoubleClick-cookies). We gebruiken Google Floodlight om de efficiëntie van onze online reclamecampagnes te bepalen wat betreft verkoop en gebruikersactiviteiten op onze online service. Deze cookies en tags bevatten geen persoonsgegevens en worden dus ook niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Bezoek, voor meer informatie over Google Floodlight en Google's privacybeleid, bezoek http://www.google.com/privacy/ads/.

U kunt de plug-in installeren die aangeboden wordt op https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=en om bezwaar te maken tegen de analyse van de hierboven beschreven gegevens, met werking voor de toekomst.
 

Adobe Target

Adobe Target maakt gebruik van kwantitatieve methodes om gebruikersgedrag vast te leggen. We verzamelen of verwerken het volledige IP-adres niet, noch enige gegevens die herleid kunnen worden tot een individueel persoon. Adobe gebruikt 'sessiecookies' en 'permanente cookies'. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van het gebruik van onze website. De permanente cookies worden gebruikt om informatie te registeren over bezoekers die herhaaldelijk onze website bezoeken.

We gebruiken Adobe Target alleen voor personalisatie nadat u van tevoren uw toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming geven in ons Consent Management System, ofwel tijdens uw eerste bezoek aan de portal via de toestemmingsbanner of ten alle tijden in de cookie-instellingen, die opgeroepen kunnen worden via de link onderaan elke pagina van de portal, en u kunt uw toestemming aanpassen of intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt hier toegang verkrijgen tot de Adobe Target-gegevensbeschermingsinformatie.

Gepersonaliseerde aanbevelingen

Wij gebruiken software om gebruikersprofielen te maken en deze up-to-date te houden. Dit proces omvat het gebruik van cookies voor trackingdoelstellingen op de website. Onbekende bezoekers worden geregistreerd als anonieme bezoekers.

In sommige gevallen gebruiken wij retargetingmethodes, waarmee bezoekers van onze website getagd worden zodat er op andere websites gerichte informatie naar ze gestuurd kan worden. Deze informatie kan niet gebruikt worden om individuele personen te identificeren en kan te allen tijden gedeactiveerd worden door de weergave-instellingen of privacyinstellingen aan te passen in uw browser.

In sommige gevallen gebruiken wij de retargetingtechnologie van Google Inc. Deze technologie wordt gebruikt om reclame af te stemmen op de interesses van websitebezoekers binnen het Google-advertentienetwerk. Om dit kunnen doen wordt een cookie opgeslagen in de browser van de bezoeker, waardoor het mogelijk wordt om de gebruiker te identificeren wanneer hij of zij een website bezoekt die deel uitmaakt van het Google-advertentienetwerk. Op deze sites kan de gebruiker gerichte reclames te zien krijgen m.b.t. content die hij of zij eerder bekeken heeft op andere websites die gebruik maken van Google's remarketingtechnologie. Google zelf geeft aan dat het geen persoonlijke informatie verzameld gedurende dit proces. Als u niet wilt dat Google de remarketingtechnologie bij u gebruikt, kan deze over het algemeen uitgezet worden door de instellingen aan te passen onder http://www.google.com/settings/ads.

Door het gebruik van de Google-remarketingtechnologie en de 'vergelijkbare doelgroepen'-functionaliteit kan het zo zijn dat u reclame van ZEISS te zien krijgt die precies is afgestemd op u en uw persoonlijke voorkeuren wanneer u websites bezoekt met Google's zogenaamde 'Display Netwerk'. U kunt cookies ook te allen tijden in dit proces deactiveren door de weergave-instellingen of privacyinstellingen aan te passen in uw browser.

Gebruik van plug-ins van sociale netwerken

Sommige websites van ZEISS bevatten plug-inknoppen voor websites van sociale netwerken:

Deze knoppen, indien ze op de website worden weergegeven, maken geen contact met de servers van Facebook, Google+, Twitter of vergelijkbare online dienstverleners. Om een verbinding te activeren voor communicatie met Facebook, Google+ en Twitter moet u eerst uw goedkeuring geven door op de knoppen te klikken.

Als u al bij een sociaal netwerk van uw keuze bent aangemeld, wordt dit uitgevoerd zonder dat een ander venster wordt geopend. Aangezien deze verbinding rechtstreeks wordt gemaakt, ontvangen wij geen informatie over de gegevens die worden verzonden. Het enige dat wordt verzonden, is een bericht dat u de website hebt geopend. Indien u tegelijk bent aangemeld bij Facebook & of een andere sociale media-service, wordt deze informatie toegewezen aan uw sociale media-account en dus aan u gekoppeld als persoon.

Voor informatie over verdere opslag en gebruik van uw persoonlijke gegevens door Facebook, Google+ en Twitter, is het aangeraden om deze socialemediakanalen rechtstreeks te contacteren. Het is eveneens mogelijk om sociale plug-ins te blokkeren via uw browser met behulp van add-ons.

Facebook

Wij gebruiken 'Customer Audience'- en 'Facebook Pixel'-diensten van Facebook op onze websites, om ons reclame-aanbod te optimaliseren. Dit kan alleen plaatsvinden als u de bijpassende toestemming heeft gegeven.
Bezoek voor meer informatie over deze Facebook-diensten en het privacybeleid van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Gand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook'), de website https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Als u een Facebook-account gebruikt, ziet Facebook Pixel dit door herkenning van de Facebook-cookie die gebruikt wordt om verzamelde gebruiksgegevens te versturen naar Facebook voor analyse- en marketingdoeleinden. Facebook Pixel staat tracering op vele andere websites ook toe, onder bepaalde omstandigheden. U kunt deze gegevensinzameling en de daaropvolgende verwerking en gebruik van gegevens door Facebook, direct controleren en/of deactiveren via Facebook. Met Facebook Pixel, worden de volgende gegevens verzonden naar Facebook:

 • • HTTP-headerinformatie (waaronder IP-adres, webbrowser-informatie, website-locatie, document, website-URL en user agent van webbrowser, en datum en tijd van gebruik)
 • Pixel-specifieke gegevens: hieronder valt de Pixel ID en Facebook-cookiegegevens, waaronder uw Facebook ID (deze wordt gebruikt om gebeurtenissen te koppelen aan een specifieke Facebook-advertentieaccount en een Facebook-gebruiker)
 • Verdere informatie over uw bezoek aan onze websites, alsook standaard- en op maat gemaakte gegevensgebeurtenissen.
  • Geplaatste bestellingen (verkooptransacties)
  • Voltooide registraties en proefabonnementen
  • Gezochte producten, verzoeken om productinformatie

De bovengenoemde gegevensverwerking vindt alleen plaats bij gebruikers met een Facebook-account of gebruikers die een website van een Facebook-partner bezocht hebben (waar een cookie geplaatst is). Het afspelen van reclames op Facebook-sites (en sites van partners van Facebook) door middel van de 'Customer Audience'-dienst heeft geen invloed op gebruikers die geen lid zijn van Facebook. Als de Facebook ID die in een Facebook-cookie vastgelegd is, toegewezen kan worden aan een Facebook-gebruiker, zal Facebook deze gebruiker toewijzen aan een doelgroep ('Custom Audience') in overeenstemming met de regels die wij opgesteld hebben, zolang deze regels relevant zijn. Wij gebruiken de informatie die op deze manier vergaard is, om reclames te laten zien op Facebook-sites of -pagina's (of die van partners van Facebook). Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Pixel, kunt u een opt-out-cookie instellen op Facebook of JavaScript uitschakelen in uw browser. Zie, voor verdere informatie en het instellen van uw voorkeuren om uw privacy te beschermen met betrekking tot reclameactiviteiten, het privacybeleid van Facebook. Dit kan o.a. gevonden op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences .

LinkedIn Analytics, LinkedIn Ads en LinkedIn Conversion-Tracking

Op onze website gebruiken we conversietrackingtechnologie en de retargetingfunctie van LinkedIn Corporation. Met deze technologie kunnen de bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties afspelen op LinkedIn. Ze kunnen ook anonieme rapporten aanmaken over de prestaties van de advertenties en de informatie over de interactie op de website. Zodra u deze website bezoekt terwijl u ingelogd bent op uw LinkedIn-account, brengt die een verbinding tot stand met de server van LinkedIn. Bekijk het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_BE voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw keuzes en rechten om uw privacy te beschermen. Als u op LinkedIn bent ingelogd, kunt u de gegevensverzameling via de volgende link op elk moment uitschakelen: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Gebruik van Twitter en Twitter Conversion Tracking

Wij gebruiken de bezoekersactiepixel van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ('Twitter') op onze website, indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Dit helpt ons om de acties van gebruikers te volgen nadat zij een Twitter-advertentie hebben gezien of hierop hebben geklikt. We kunnen dan vervolgens de effectiviteit van Twitter-reclames bepalen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De gegevens die op deze manier verzameld worden, zijn anoniem voor ons; wij zien niet de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Twitter; hiervan brengen wij op de hoogte in zoverre als de informatie voor ons beschikbaar is. Twitter kan deze gegevens in verband brengen met uw Twitter-account en ook gebruiken voor Twitters eigen marketingdoeleinden overeenkomstig Twitters databeschermingsrichtlijn https://twitter.com/privacy. Het kan zo zijn dat u het voor Twitter en zijn partners mogelijk maakt om advertenties op en buiten Twitter te plaatsen. Er kan een cookie op uw computer opgeslagen worden voor deze doeleinden. 

Voor speciale informatie over het bijhouden van conversies en gegevensbeschermingsinstellingen voor gepersonaliseerde advertenties, zie https://support.twitter.com/articles/20171528#.

Door Twitter en de 'retweet'-functie te gebruiken, worden de websites die u bezocht hebt gelinkt aan uw Twitter-account en openbaar gemaakt voor andere Twitter-gebruikers. In het proces worden er ook gegevens naar Twitter gestuurd. Houd er rekening mee dat wij als providers van de webpagina geen informatie verkrijgen over de inhoud van de verstuurde gegevens of het gebruik van deze gegevens door Twitter. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in Twitters gegevensprivacyverklaring, te vinden op https://twitter.com/privacy.

U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter wijzigen onder de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.
Deze verklaring mag alleen ingediend worden door gebruikers die minimaal 16 jaar oud zijn. Bent u jonger? Vraag dan uw ouders of voogd om advies.  

Hotjar

We gebruiken Hotjar, een stukje analysesoftware van Hotjar Ltd., op onze websites om beter de behoeften van onze gebruikers te begrijpen en het aanbod op de website te optimaliseren, mits u hier uw toestemming voor heeft gegeven. Hotjar maakt het voor ons mogelijk om het gebruikersgedrag (kliks, muisbewegingen, scrollhoogtes, etc.) op onze website te meten en evalueren. De informatie met betrekking tot uw bezoek aan de website, die tijdens het proces gegenereerd wordt door de tracking code en cookies, wordt verstuurd naar de Hotjar-server in Ierland en wordt aldaar opgeslagen. 

De informatie met betrekking tot uw bezoek aan de website, die tijdens het proces gegenereerd wordt door de tracking code en cookies, wordt verstuurd naar de Hotjar-server in Ierland en wordt aldaar opgeslagen:

 • Het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat)
 • Uw e-mailadres, waaronder uw voor- en achternaam, indien u ons van deze voorzien heeft via onze website.
 • Schermgrootte van uw apparaat
 • Apparaattype en browserinformatie
 • Geografische locatie (alleen land)
 • Voorkeursversie qua taal van onze website
 • Protocolgegevens

De volgende informatie wordt automatisch verzameld door onze server wanneer Hotjar gebruikt wordt:

 • Verwijzend domein
 • Bezochte webpagina's
 • Geografische locatie (alleen land)
 • Voorkeursversie qua taal van onze website
 • Datum en tijd van websitebezoek

Hotjar gebruikt deze informatie om uw bezoek van onze website te evalueren, om rapporten samen te stellen over het gebruik van de website en om andere diensten gerelateerd aan het websitegebruik te evalueren en voor internetevaluatie.

Om de dienst aan te kunnen bieden maakt Hotjar ook gebruik van diensten van externe bedrijven zoals Google Analytics en Optimizely. Deze externe bedrijven slaan mogelijk informatie op die uw browser verstuurt binnen het bereik van het websitebezoek, zoals cookies en IP-verzoeken Zie, voor verdere informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, hun corresponderende gegevensprivacyverklaringen.

De cookies die Hotjar gebruikt hebben verschillende 'levensduren'. Sommige blijven tot wel 365 dagen actief; anderen zijn alleen actief tijdens het huidige bezoek.

U kunt gegevensverzameling door Hotjar voorkomen door op de volgende link te klikken en de instructies alhier te volgen: https://www.hotjar.com/opt-out.

Outbrain

Deze site maakt gebruik van technologie van Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 Verenigde Staten). Hierdoor wordt het mogelijk om reclame doelgerichter te maken en data te verzamelen over internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in ons aanbod op de websites van onze partners. De technologie is afhankelijk van op cookies gebaseerde analyse van gebruikersgedrag. Deze advertentie zal alleen verschijnen via Outbrain, ofwel op het Outbrain Engage of het Outbrain Extended Network. Als u geen reclame wilt zien die op uw zoekgedrag gebaseerd is, kunt u deze functie hier uitschakelen.

Taboola

Deze website maakt gebruik van Taboola's contentontdekkingstechnologie om andere online content aan te raden waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. Om deze aanbevelingen te kunnen maken, verzamelt Taboola informatie over uw apparaat en uw gedrag op deze website (en andere websites van partners) door middel van gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. De technologie maakt het ook mogelijk om advertenties weer te geven binnen het Taboola-reclamenetwerk als de gebruiker in contact is geweest met Taboola's pixel. Om meer te weten te komen, zie Taboola's privacybeleid of klik hier om ervan af te zien.

Partners die tracerings- en cookietechnologieën verzorgen

Adressen en privacybeleidsverklaringen van onze partners die tracerings- en cookietechnologieën verzorgen

Google
Google Germany GmbH
ABC-Str.19
20354 Hamburg

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://privacy.google.com/businesses/processorterms
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms

Marketo
Marketo EMEA Ltd.
Cairn House
South County Business Park
Leopardstown Road
Sublin 18, Ireland
https://documents.marketo.com/de/legal/datenschutz

Facebook
Facebook Ireland Limited,
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Siteimprove
Siteimprove GmbH
Kurfürstdamm 56
10707 Berlin
https://siteimprove.com/en/privacy

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2, Irleand
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Hootsuite
5 E 8th Ave,
Vancouver, BC V5T 1R6,
Canada
https://hootsuite.com/de/legal/privacy

Entergon
entergon GmbH &Co. KG
Wilhelmstrasse 14A
61381 Friedrichsdorf
https://entergon.de/datenschutz

Searchmetrics
Searchmetrics GmbH
Greifswalder Straße 212
10405 Berlin
https://www.searchmetrics.com/de/datenschutz

TeamViewer
TeamViewer GmbH
Jahnstr. 30
73037 Göppingen
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung

Gotowebinar
LogmeIn Ireland Limited
Bloodstone Building Block C
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2, Irleand
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy

Salesforce
Salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Str.31
80636 Munich
https://www.salesforce.com/de/company/privacy

Wistia
Wistia Inc.
17 Tudor Street
Cambridge, Massachusetts, 02139 USA
https://wistia.com/privacy

Rebrandly
Rebrandly Ltd.
31 Westland Square
Dublin 2, Ireland
https://www.rebrandly.com/privacy-policy

Hotjar Ltd.
3 Lyons Range
20 Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Malta, Europe
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Twitter Inc.
1355 Market Street
Suite 900
San Francisco CA 94103
https://twitter.com/de/privacy

Outbrain
39 W 13th Street
New York
NY 10011
USA

Taboola Europe ltd.
Aldgate House
33 Aldgate High St
London EC3N 1DL
England

Adobe Systems Inc.
345 Park Avenue,
San Jose,
CA 95110-2704 USA
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Landspecifieke wettelijke voorschriften

Russische Federatie

Het volgende is van toepassing op gebruikers die zich in de Russische Federatie bevinden:

De diensten die hier genoemd worden, zijn niet bedoeld voor gebruik door burgers van de Russische Federatie, wiens vaste adres zich in Rusland bevindt. Als u een burger van de Russische Federatie bent en uw vaste adres in Rusland is, erkent u dat enigerlei persoonlijke informatie die u doorgeeft bij het gebruik van onze diensten, op eigen risico wordt vrijgegeven, en dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor deze informatie; u erkent ook dat u, door de diensten van ZEISS te gebruiken, expliciete toestemming geeft voor de verzameling en overbrenging van uw persoonlijke informatie in en naar de Verenigde Staten en andere landen, en dat ZEISS niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet-naleving van wetgeving van de Russische Federatie.

Volksrepubliek China

Het volgende is van toepassing op gebruikers die zich in de Volksrepubliek China bevinden:

U erkent dat u, door de diensten van ZEISS te gebruiken, expliciet toestemming geeft voor de verzameling van uw persoonsgegevens en voor het feit dat deze mogelijk verwerkt zullen worden en naar buiten China getransporteerd zullen worden.

VS

Het volgende is van toepassing op gebruikers die in de Verenigde Staten zijn:

De inhoud van deze website kan beperkt zijn bij gebruik door mensen in specifieke geografische regio's (incl. in de VS). ZEISS doet geen beweringen dat de website of diens inhoud toegankelijk of passend is buiten deze regio's. Toegang tot de website kan illegaal zijn voor bepaalde personen en in bepaalde landen. Als u de website bezoekt terwijl dit in strijd is met deze wettelijke restricties, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de relevante wetgeving.

De 'Shine the Light'-wet van de Amerikaanse staat Californië stelt inwoners van Californië in staat om specifieke informatie aan te vragen over de gegevens die door ZEISS verzameld worden en naar derden worden gestuurd voor directe marketingdoeleinden.

Als u aanvullende informatie wilt aanvragen die onder de 'Shine the Light'-wet valt, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de bovenstaande informatie, of stuur een aanvraag met de zinsnede 'California Shine the Light Request', zodat we uw aanvraag passend kunnen categoriseren. Voor dit proces hebben wij uw postadres nodig, uw vaste woonadres, en een e-mailadres, zodat we contact met u op kunnen nemen.

California Consumer Privacy Act-addendum privacyverklaring

Deze Privacyverklaring voor inwoners van Californië vult de informatie aan die besloten is in de Gegevensbeschermingsverklaring en is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de Staat van Californië woonachtig zijn. We adopteren deze verklaring om in naleving te zijn van de California Consumer Privacy Act van 2019 ("CCPA") en andere privacywetten van Californië. Alle voorwaarden die in de CCPA staan hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze verklaring worden gebruikt.

Welke informatie wordt verzameld?

Categorie

Voorbeelden

Verzameld

A. Identifiers.

Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identifier, online identifier, IP-adres, e-mailadres, accountnaam of sociale-zekerheidsnummer.

Ja

B. Persoonlijke informatiecategorieën die opgenomen zijn in het California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Een naam, handtekening, sociale-zekerheidsnummer, adres, telefoonnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, werkgeschiedenis, bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalpasnummer, of andere financiële informatie.

Ja

C. Beschermde classificeringseigenschappen onder de wetgeving van Californië of federale wetgeving.

Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, kleur, afstamming, nationale herkomst, burgerschap, religie of geloofsbelijdenis, burgerlijke staat, medische aandoening, fysieke of mentale handicap, geslacht (waaronder gender, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of geboorte en gerelateerde fysieke omstandigheden), seksuele geaardheid, veteraan of militaire status, genetische informatie (waaronder genetische familie-informatie).

Nee

D. Commerciële informatie.

Gegevens over persoonlijke eigendommen, aangekochte of overwogen producten en diensten, of andere aankoop- of consumentengeschiedenissen of -neigingen.

Ja

E. Biometrisch informatie.

Genetische, fysiologische, gedrags- of biologische eigenschappen, zoals vingerafdrukken, gebruikt om een sjabloon te creëren of andere identifier of identificerende informatie.

Nee

F. Internet of vergelijkbare netwerkactiviteit.

Browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over een klant zijn of haar interactie met een website, app of advertentie.

Ja

G. Geolocatiegegevens.

Fysieke locatie of bewegingen.

Ja

H. Zintuigelijke gegevens.

Audio als onderdeel van voicemail- of telefoonopnames.

Ja

I. Professionele of aan werk gerelateerde informatie.

Werkgeschiedenis of prestatie-evaluaties met betrekking tot huidige of eerdere functie.

Ja

J. Niet-openbare opleidingsinformatie (overeenkomstig de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Onderwijsgegevens die direct gerelateerd zijn aan een student en bewaard worden door een opleidingsinstituut of partij die handelt uit naam van het instituut; gegevens zoals cijfers, transcripten, klasselijsten, planningen van studenten, studentidentificatiecodes, financiële informatie van studenten, of tuchtrechtelijke dossiers over studenten.

Nee

K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie.

Profiel dat de voorkeuren, eigenschappen, aanleg van een persoon weergeeft.

Ja

Persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven en verder in deze Privacyverklaring omvat niet: Lokaal:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsdossiers.
 • Geanonimiseerde of geaggregeerde consumenteninformatie.
 • Informatie die niet onder het bereik van de CCPA valt, zoals:
  • Gezondheids- of medische informatie die onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) valt, onder de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) valt, of gegevens van klinische tests,
  • Persoonlijke informatie die onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten valt, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FCRA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of California Financial Information Privacy Act (FIPA), en de Driver’s Privacy Protection Act van 1994.

Hoe wordt informatie verzameld?

Persoonlijke informatie wordt verzameld vanuit de volgende bronnen:

 • Direct van klanten, als u zich bijv. geregistreerd heeft op onze website, heeft u vrijwillig informatie over uzelf aangeboden.
 • Indirect van klanten, als u bijv. onze online diensten opent en/of gebruikt, wordt er informatie verzameld.
 • Van onze derde serviceproviders die ons helpen om onze producten en diensten aan te bieden.
 • Van onze derde serviceproviders die ons helpen om onze producten en diensten aan te bieden.

Waarom wordt informatie verzameld?

ZEISS verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de voorziening van onze producten en diensten
 2. Om te voldoen aan wettelijke eisen of onze wettelijke rechten uit te kunnen oefenen
 3. Voor kredietcontroles en betalingsverwerking
 4. Om fraude te voorkomen 
 5. Voor reclame- en marketingdoeleinden
 6. Voor webanalyses en om onze website te verbeteren
 7. Voor prijsvragen
 8. Voor nieuwsbrieven en andere abonnementen
 9. Voor online toepassingen
 10. Voor contactdoeleinden en in contactformulieren
 11. Om de beveiliging van beschermde gebieden te handhaven, zoals via ZEISS ID, en voor authenticatie
 12. Voor bestellingen en aankopen
 13. Voor vendor- en leveranciersbeheer  
 14. Om garanties en serviceclaims te beheren
 15. Voor klantenzorg en -service
 16. Om de digitale diensten, platforms en apps van ZEISS en gebruik hiervan mogelijk te maken
 17. Als onderdeel van onderzoek-en-ontwikkelingsactiviteiten, zoals klinische tests
 18. Voor welk doeleinde dan ook dat vermeld wordt bij het verzamelen van informatie

Doorgeven van Persoonlijke informatie

In de afgelopen 12 maanden hebben we voor zakelijke doeleinden persoonlijke informatie die gerelateerd is aan inwoners van Californië in de volgende categorieën doorgegeven aan derde partijen:

A. Identifiers.
B. Persoonlijke informatiecategorieën die opgenomen zijn in het California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
D. Commerciële informatie.
F. Internet of vergelijkbare netwerkactiviteit.
G. Geolocatiegegevens.
H. Zintuigelijke gegevens.
I. Professionele of aan werk gerelateerde informatie.
K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie.

Lees 'Welke informatie wordt verzameld?' na voor meer details met betrekking tot deze categorieën.

De categorieën van derde partijen aan wie wij persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden hebben doorgegeven zijn:

 • Filialen en dochterondernemingen van ZEISS
 • Vendors, leveranciers en serviceproviders
 • Dealers en distributeurs die fungeren als de buitendienst voor verkoop van ZEISS
 • Bankinstellingen
 • Derde partijen die onze berichten en producten afleveren
 • Andere derden (waaronder overheidsinstanties) zoals wettelijk verplicht

ZEISS verzamelt of verwerkt niet opzettelijk informatie van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact met ons op als u gelooft dat een kind onder de leeftijd van 16 persoonlijke informatie bij ons heeft ingediend, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.
 

Klantenrechten

De CCPA biedt klanten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. U heeft het recht om toegang tot of verwijdering van uw persoonlijke informatie aan te vragen. Dit is van toepassing op in de afgelopen 12 maanden verzamelde, gebruikte, vrijgegeven of verkochte gegevens, specifieke uitzonderingen daargelaten.

Dien, om deze rechten uit te oefen, een verifieerbare klantaanvraag bij ons in door contact met ons op te nemen via:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen D
uitsland Co
ntact via e-mail (verstuur a.u.b. geen vertrouwelijke of gevoelige informatie): datap rivacy @zeiss .com

Telefoon: 1 (800) 328-2984
online formulier
 

Alleen u, of een persoon die geregistreerd is bij de Secretary of State van Californië die u machtigt om in uw naam te handelen, kan een verifieerbaar klantverzoek maken dat gerelateerd is aan uw persoonlijke informatie. U kunt ook een verifieerbare klantaanvraag maken namens uw minderjarige kind.

U kunt maximaal twee keer in een periode van 12 maanden een verifieerbare klantaanvraag maken. De verifieerbare klantaanvraag moet:

 • Voldoende informatie bieden die het voor ons mogelijk maakt om redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een geautoriseerde vertegenwoordiger.
 • Beschrijf uw aanvraag in voldoende detail, zodat we deze goed kunnen begrijpen, evalueren en hierop goed kunnen reageren.

We kunnen niet reageren op uw aanvraag of u voorzien van persoonlijke informatie als we uw identiteit of de autoriteit om de aanvraag te maken niet kunnen verifiëren of niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie betrekking op u heeft.
 

Niet-discriminatie

Wij zullen niet discrimineren tegen een inwoner van Californië die zijn of haar rechten uitoefent onder de California Consumer Privacy Act.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen over deze verklaring of het privacybeleid van ZEISS heeft, neem dan contact met ons op via:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen D
uitsland Co
ntact via e-mail (verstuur a.u.b. geen vertrouwelijke of gevoelige informatie): datap rivacy @zeiss .com

Telefoon: 1 (800) 328-2984
online formulier
 

Contacten voor Privacybeschermingsaanvragen

Voor gegevensbeschermingsaanvragen, neem contact op met

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen Duitsland

Contact via e-mail (verstuur a.u.b. geen vertrouwelijke of gevoelige informatie): datap rivacy @zeiss .com

Contact via telefoon:
+49 7364 20-0 (sleutelwoord: 'gegevensbescherming')

Wijzigingen in deze Gegevensbeschermingsverklaring

Deze verklaring wordt regelmatig gewijzigd om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten en al onze online diensten beslaat.

Uw wettelijke rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaarindiening worden niet beïnvloed door deze wijzigingen.

© Carl Zeiss AG – Laatst gewijzigd: april 2020