Gegevensprivacybeleid

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en om bij ZEISS aan de slag te gaan. We vinden het belangrijk u op de hoogte te stellen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld in verband met de sollicitatieprocedure.

Gebruik alleen privé-e-mailadressen voor uw sollicitaties of vragen.

Verwerkingsverantwoordelijke en doel van de gegevensverwerking

Normale sollicitatieprocedure

Door u te registreren en de sollicitatie naar ons toe te sturen via de sollicitatieportal van ZEISS, stelt u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking en stemt u in met de verwerking van deze gegevens als onderdeel van de sollicitatie. Het is ook mogelijk om afzonderlijk toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens in de kandidatengroep (zie hieronder).

Uw gegevens worden in principe alleen gebruikt voor het invullen van de specifieke functie binnen de bedrijvengroep van ZEISS. De verantwoordelijke voor de verzameling en verwerking op basis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking is het ZEISS-bedrijf dat verantwoordelijk is voor de vacature of, in het geval van een open sollicitatie, het ZEISS-bedrijf waar u de sollicitatie naartoe stuurt. Voor meer gedetailleerde informatie over de specifieke ZEISS-bedrijfsentiteit neemt u contact op via recruiting .oberkochen @zeiss .com. U kunt de informatie die u in de ZEISS-sollicitatieportal hebt opgegeven op elk moment bekijken, bijwerken en aanvullen.

Open sollicitatie

Als u een open sollicitatie stuurt naar ons solliciatiebeheersysteem, worden uw gegevens doorgestuurd naar het relevante ZEISS-bedrijf dat bij uw vaardigheden past.

Kandidatengroep

Als u ermee hebt ingestemd dat de gegevens met betrekking tot uw sollicitatie kunnen worden doorgestuurd, wordt uw profiel doorgegeven in het geval het ook interessant zou kunnen zijn voor het invullen van vacatures bij andere ZEISS-bedrijven. Daarna worden uw gegevens beschikbaar voor ZEISS-bedrijven die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure en die kunnen contact met u opnemen als ze geïnteresseerd zijn.

Actief aantrekken van medewerkers

Als de informatie in uw profiel interessant is voor ons en wij contact met u hebben opgenomen via carrièreportals of dergelijke, dan is de eerste stap om ons met u vertrouwd te maken via het betreffende sociale netwerk. Als u ermee instemt, zullen we de gegevens die we via het sociale netwerk hebben verzameld in onze sollicitatieportal opnemen en u daarna een link sturen. Op die manier kunt u een aangepaste toegangsmogelijkheid gebruiken om uw profiel in te vullen en akkoord te gaan met uw opname in onze kandidatengroep. Zodra we uw gegevens via het sociale netwerk hebben verzameld, gaat u door naar de normale sollicitatieprocedure (zie hierboven).

Aanbeleving

Als u een interessant profiel hebt, bent u misschien al aanbevolen door een van onze ZEISS-medewerkers. In dit geval worden uw contactgegevens eerst via de ZEISS-medewerker verzameld, zodat ons systeem u een geautomatiseerde e-mail kan sturen met informatie en een link naar het functieprofiel. Als u belangstelling hebt, kunt u de normale sollicitatieprocedure volgen. Als u niet bent geïnteresseerd en niet op de e-mail reageert, zullen wij uw contactgegevens na maximaal twee maanden uit ons systeem verwijderen. U hebt dus ruim de tijd om uw profiel aan te passen voor de betreffende functie of om de gegevens die we al verzameld hebben te gebruiken voor andere interessante vacatures. Op uw verzoek verwijderen we zonder problemen al uw gegevens vóór het einde van de periode van twee maanden.

Soort gegevens

Tijdens de sollicitatieprocedure verwerken wij de gegevens die u ons in uw sollicitatie verstrekt. Deze gegevens omvatten voornamelijk:

  • Identificatiegegevens (achternaam, voornaam, btw-nummer, enz.)
  • Contactgevens (e-mailadres, telefoonnummer, etc.)
  • Gegevens over uw persoonlijke voorkeuren (uw hobby's, interesses, etc.)
  • Gegevens over uw opleidingen en carrière (school/universiteit, carrière)
  • Andere relevante gegevens (certificaten, uw foto, etc.)

Rechtsgrondslag en rechten van de betrokkenen

Uw gegevens worden verzameld voor de hierboven beschreven doeleinden (passende redenen voor een dienstverband bij ZEISS). Aangezien ZEISS nieuw personeel aantrekt uit veel verschillende landen, is de rechtsgrondslag voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens zeer verschillend. Meer informatie over specifieke nationale wetgeving (bijvoorbeeld de rechten van de betrokkenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en algemene informatie over gegevensverwerking bij ZEISS vindt u op onze website op https://www.zeiss.com/data-protection.

Als uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming die u hebt gegeven, kunt u uw toestemming in de toekomst naar eigen goeddunken en op elk moment intrekken door naar de ZEISS-sollicitatieportal te gaan of door een e-mail te sturen naar recruiting .oberkochen @zeiss .com. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment waarop u de toestemming intrekt, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Ontvangers van gegevens en locatie van de gegevensverwerking

De ZEISS Group zorgt ervoor dat externe partijen, die bijvoorbeeld namens ZEISS werkzaam zijn en gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot deze gegevens, de rechten en plichten naleven die in dit gegevensprivacybeleid zijn gedefinieerd. ZEISS en diens dienstverleners verwerken de gegevens altijd op servers die zich in de Europese Unie bevinden. In uitzonderlijke gevallen kunnen de gegevens, voor zover wettelijk toegestaan, ook worden verwerkt in landen buiten Europa (externe landen).

Wanneer gegevens binnen de ZEISS Group naar een externe partij (bijv. vanwege antiterreurvoorschriften) of naar een extern land worden doorgestuurd en de gegevens worden verwerkt via externe partners, neemt ZEISS de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in acht en worden deze activiteiten zo goed mogelijk beveiligd door middel van de beschikbare middelen voor gegevensbescherming, waaronder overeenkomsten inzake gegevensverwerking, EU-modelcontractbepalingen en internationale verdragen. Als de lokale eisen in het buitenland niet voldoen aan het beschermingsniveau dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie biedt, streeft ZEISS ernaar het risico van de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken door middel van passende maatregelen.

Verwijdering van gegevens

In principe zijn we wettelijk verplicht uw gegevens die voor de sollicitatieprocedure van belang zijn gedurende zes maanden te bewaren. In het geval dat we u geen functie kunnen aanbieden, maar op voorwaarde dat u hebt ingestemd met uw opname in de kandidatengroep, verwijderen we uw gegevens uiterlijk twee jaar nadat uw sollicitatie is afgewezen. Na zes maanden kunt u uw gegevens ook verwijderen in de sollicitatieportal van ZEISS of door een e-mail te sturen naar recruiting .oberkochen @zeiss .com. Als u niet akkoord bent gegaan met het bewaren van uw gegevens, worden deze verwijderd zodra wij de functie hebben ingevuld of binnen zes maanden. Indien u akkoord bent gegaan met het bewaren van uw gegevens, nemen wij deze gegevens op in de administratieprocessen van HR die wij uitvoeren binnen de door de wet vastgestelde grenzen.

Gegevensbeveiliging

ZEISS heeft bedrijfsrichtlijnen die wereldwijd gelden om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen. Daarnaast is ook de wetgeving inzake gegevensprivacy van toepassing in de landen waar een ZEISS-bedrijf een hoofdkantoor heeft. Bovendien verbindt elke dienstverlener die uw persoonsgegevens namens ZEISS verwerkt, zich ertoe de vertrouwelijkheid te garanderen en dezelfde strenge veiligheidsmaatregelen toe te passen als ZEISS. De technische ondersteuning van ons solliciatiebeheersysteem wordt verzorgd door een IT-provider in Duitsland die wij hebben geselecteerd aan de hand van de wettelijk vereiste parameters en waarvoor ook de wettelijke voorschriften inzake gegevensprivacy gelden.

Vacaturemelding

Als u een vacaturemelding instelt, slaan wij alleen de informatie op die daarvoor nodig is (e-mailadres en selectiecriteria). U kunt uw deelname aan een vacaturemelding op elk moment beëindigen. In dit geval verwijderen we uw informatie onmiddellijk.

Contact

Als u vragen hebt over gegevensprivacu, neem dan contact met ons op via datap rivacy @zeiss .com. Stuur eventuele vragen over het sollicitatieproces naar recruiting .oberkochen @zeiss .com.

Versie

Wij stellen u onmiddellijk op de hoogte als er belangrijke veranderingen zijn in de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Gegevensprivacybeleid sinds september 2021.