ZEISS Samenwerkingen

Natuurobservatie

Met de ZEISS-producten voor natuurobservatie kan de fascinerende natuur van heel dichtbij worden ervaren. Het is dus in het belang van het bedrijf om te werken aan het behoud van de flora en fauna. Samen met verschillende samenwerkingspartners zet ZEISS zich in voor de bescherming en het behoud van de natuur.

BirdLife International

BirdLife International is een internationale samenwerking van nationale vogelbeschermingsorganisaties met in totaal 13 miljoen leden. ZEISS is de officiële sponsor van het wetenschappelijke werk voor de Rode Lijst van BirdLife, die informatie bevat over alle bedreigde vogelsoorten en hun bedreigingsniveau. De informatie wordt verstrekt aan de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN) en opgenomen in hun Rode Lijst van bedreigde planten- en diersoorten. De bevindingen vormen de basis voor de verschillende beschermingsactiviteiten.

Rockjumper Birding Tours

Rockjumper Birding Tours biedt professioneel begeleide expedities voor natuurliefhebbers en vogelspotters over de hele wereld. Gepassioneerde en ervaren reisleiders bieden elk jaar meer dan 300 reizen naar de belangrijkste vogelgebieden ter wereld. Rockjumper Birding Tours biedt de ultieme vogelervaring door te zorgen voor goed georganiseerde, leuke en educatieve reizen die natuurbeschermingsinitiatieven ondersteunen.

Champions of the Flyway

De 24-uursvogelobservatiemarathon heeft als doel het vogelspotten te bevorderen en fondsen te werven voor vogelbescherming. ZEISS ondersteunt verschillende teams en helpt met het organiseren van de openingsceremonie. Het evenement heeft sinds 2014 al meer dan $ 500.000 aan donaties geworven.

Steun voor het Birdability-initiatief

De missie van Birdability is om mensen met een handicap of andere gezondheidsproblemen kennis te laten maken met het vogelspotten. ZEISS is sinds 2021 een van de partners van deze organisatie en biedt financiële steun en verschillende optische apparaten.

Weekend voor jonge vogelaars

ZEISS werkt samen met Cornell Lab of Ornithology om de volgende generatie ornithologen te stimuleren. Het Weekend voor jonge vogelaars brengt jonge mensen samen die hun enthousiasme voor het spotten van vogels willen delen en versterken.

eBird

eBird is een project van het Cornell Lab of Ornithology en een omvangrijke online database waarin real-time gegevens over de verdeling en hoeveelheden vogels over de hele wereld worden verzameld. Daardoor vormt eBird de basis voor de beantwoording van een brede scala aan wetenschappelijke vragen en speelt het een steeds belangrijkere rol voor de wetenschap, natuurbescherming en in het onderwijs. Door onze ondersteuning van eBird en de daarmee verbonden activiteiten stimuleren wij de deelname aan dit burgerwetenschappelijke project.

Migratieproject in Israël

Samen met de Society for the Protection of Nature in Israel (SPNI) beschermt ZEISS verschillende trekroutes over Israël. De maatregelen bestaan onder meer uit de renaturatie van visvijvers, het bouwen van rust- en voederplaatsen en het behoud van voedselbronnen. Hierdoor zijn verschillende zeldzame soorten elk jaar in staat om via een veilige route naar Afrika te migreren.

NABU-centrum voor natuurbescherming

ZEISS ondersteunt al meer dan 20 jaar het NABU-centrum voor natuurbescherming in de buurt van de Duitse Federsee, onder andere door verrekijkers beschikbaar te stellen die zowel door de vrijwilligers als door de bezoekers worden gebruikt.

Hulp van BirdLife aan de 'gevlekte groenpootruiter'

Sinds 2021 steunt ZEISS een project van BirdLife International om de achteruitgang van een van 's werelds zeldzaamste kustvogels, de gevlekte groenpootruiter (Tringa guttifer), tegen te gaan. Naast algemeen educatief werk en de vorming van nieuwe plaatselijke natuurbeschermingsgroepen in Thailand, is het doel van dit project de bescherming van de wetlands aan de kust van Zuidoost-Azië te versterken.

Natuurbeschermingsvereniging Jordsand

De natuurbeschermingsvereniging Jordsand zet zich sinds 1907 in voor de bescherming van zeevogels en hun leefgebied in de Duitse Noordzee en de Baltische kust. Dit doen zij door natuurbescherming te combineren met spannende natuurbelevenissen en diepgaand onderzoek naar de bescherming van zeevogels. Als non-profit natuurbeschermingsvereniging houdt de vereniging toezicht op 20 beschermde gebieden in het noorden van Duitsland. De Jordsand-vereniging bevordert de biodiversiteit van de kustgebieden met een bredere aanpak, bijvoorbeeld met speciale beschermingsprojecten voor bedreigde soorten. De full-time en vrijwillige ornithologen monitoren broed- en trekvogels, ruimen aangespoeld zeeafval op, beschermen de natuurreservaten tegen verstoringen en nemen bezoekers mee op vogel- en zeehondenobservatietochten. In het biologisch station Greifswalder Oie beheert de Jordsand-vereniging de meest efficiënte wetenschappelijke vogelringcentrale van Duitsland.

Programma voor het behoud van weidevogels

Net zoals grondbroeders worden weidevogels in extreme mate bedreigd door nachtelijke roofdieren. Samen met de natuurbeschermingsvereniging Vorarlberg heeft ZEISS het tot haar missie gemaakt om de populaties van deze vogels te beschermen door middel van biotoopbeheer en intensieve maatregelen ter bescherming tegen roofdieren. Daardoor zijn op lokaal niveau reeds talrijke successen geboekt.

Exclusief 'gierrestaurant' in Kenia

In Afrika leven elf soorten gieren, waarvan de populaties in de afgelopen 20 jaar helaas met 65% tot 80% zijn afgenomen. Hiervoor zijn vele oorzaken aan te wijzen, waaronder vergiftigd aas, stropers en hoogspanningslijnen. Om de situatie voor de gieren te verbeteren, heeft ZEISS de ontwikkeling van een prototype van een veilig en gegarandeerd gifvrij voerstation voor bedreigde gieren en roofvogels in Noord-Kenia medegefinancierd.