Software

ZEISS Touit Firmware Upgrade (X-vatting)

Voordelen en verbeteringen
  • Ondersteunt hogere autofocus camerasnelheden
  • Verbetering van de compatibiliteit met de ‘Fasedetectie AF’ -functie
Instructies & Download
Belangrijke opmerking:
Controleer of u de meest recente firmware-versie in uw camera hebt geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat de camera de firmware-upgrade voor ZEISS Touit-objectieven niet herkent. Ga naar de website van de fabrikant van de camera om te controleren of de firmware-versie in uw camera bijgewerkt is en zoek naar mogelijke upgrades.
Belangrijke informatie:
  • In sommige gevallen kan het objectief mogelijk onjuist functioneren als een fout optreedt in de installatie van de firmware-upgrade. Wij raden u ten sterkste aan om de instructies nauwkeurig te lezen, om dergelijke fouten te voorkomen.
  • Zorg dat de camera een volledig geladen batterij heeft of is aangesloten to een daarvoor geschikte externe voedingsbron (AC adapter) voordat de firmware-upgrade wordt geïnstalleerd.
  • Laat de batterij in de camera, of zorg dat de camera op de externe voedingsbron blijft aangesloten. Het nalaten om dit te doen kan mogelijk leiden tot het verlies van objectief-functies.
  • Een voorgaande versie van de firmware kan na de installatie van de firmware-upgrade niet meer geïnstalleerd worden.
Het upgraden van de firmware:

1.) Formatteer een geheugenkaart in uw camera. Dit is vereist als u een firmware-upgrade wilt uitvoeren. Merk op dat het formatteren tot gevolg heeft dat alle data die reeds op de kaart aanwezig is, verwijderd zal worden, inclusief beveiligde bestanden.

2.) Plaats een volledig geladen batterij in de camera of gebruik een externe voedingsbron (AC adapter), zoals door de fabrikant van de camera werd aanbevolen.

3.) Zet het Touit-objectief op de X-bajonetvatting van de camera.

4.) Voordat u start, dient u eerst de licentieovereenkoms nauwkeurig te lezen.

5.) Download de firmware-upgrade voor het Touit-objectief waarvoor u een upgrade wenst. Merk op dat het belangrijk is dat u de licentieovereenkomst nauwkeurig leest en de voorwaarden en condities accepteert.

6.) Kopieer vervolgens het bestand naar de eerder geformatteerde geheugenkaart. Controleer of u op geen enkele manier de bestandsnamen wijzigt, omdat dit anders kan voorkomen dat de firmware-upgrade door de camera wordt herkent.

7.) Plaats de geheugenkaart met de firmware-upgrade in de geheugenkaartsleuf van uw camera.

8.) Druk op de knop (DISP/BACK) en blijf deze ingedrukt houden terwijl u de camera activeert.

9.) Dit scherm wordt weergegeven als een AC adapter al dan niet is aangesloten. Als dit scherm wordt weergegeven, drukt u op de knop (OK).

10.) Selecteer het menu-item (objectief) om het ZEISS Touit-objectief bij te werken en klik op de knop (OK).

11.) Druk op de knop (UP) om ‘OK’ te selecteren.

12.) Druk op de knop (OK). Laat de batterij in de camera, of zorg dat de camera op de externe voedingsbron blijft aangesloten Het nalaten om dit te doen kan mogelijk leiden tot het verlies van objectief-functies.

13.) Druk op de knop (OK).

14.) De firmware-upgrade wordt gestart. De volledige installatie van de firmware-upgrade zal ca. 30 seconden in beslag nemen.

15.) Dit scherm opent als de firmware-upgrade met succes werd geïnstalleerd. Schakel de camera uit.

16.) U dient de door u gebruikte kaart opnieuw te formatteren voordat u de geheugenkaart gebruikt voor het opslaan van foto's.

17.) Plaats een geformatteerde geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de camera.

18.) Druk op de knop (DISP/BACK) en blijf deze ingedrukt houden terwijl u de camera activeert.

19.) De huidige weergegeven firmware moet nu versie 1.03 zijn.

20.) Na het controleren van de firmware-versie schakelt u de camera uit.