Informatie die onder de ZEISS domeinen wordt gepubliceerd, bevat mogelijk verwijzingen naar producten en services die in uw land niet worden geadverteerd of die in uw land niet beschikbaar zijn. Dergelijke informatie houdt niet in dat ZEISS van plan is om in de toekomst deze producten of services in uw land beschikbaar te stellen. Indien nodig, kunt u contact opnemen met onze regionale salesorganisatie, die u graag meer informatie geeft over de beschikbaarheid van deze producten en services. De presentatie van de producten en services op onze website vormt geen bindend verkoopaanbod.

Indien gratis te downloaden software wordt aangeboden, is ZEISS niet aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het downloaden of het gebruik van deze software. Het downloaden en gebruiken van deze software geschiedt uitsluitend op eigen risico van de gebruiker en zonder enige aansprakelijkheid of garantie, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid door ZEISS.

Op verschillende plekken vermelden we en bieden we koppelingen naar websites van derden. Dit doen wij alleen als wij volledig zijn overtuigd van de oprechtheid van de betreffende aanbieder. ZEISS is echter niet verantwoordelijk voor de bepalingen inzake gegevensbescherming of de inhoud van deze websites en aanvaardt dienaangaande geen aansprakelijkheid. Externe koppelingen worden aangegeven met behulp van specifieke pictogrammen.

ZEISS bezit en behoudt zich alle rechten voor op de inhoud en opmaak van zijn websites. De intellectuele eigendom van onze websites en onze merken is beschermd. De teksten, afbeeldingen, grafische elementen, opmaak, etc. op onze websites, evenals de animaties en software vallen onder de auteurswet en overige beschermende wetgeving. De reproductie, weergave of uitvoering van het geheel of delen van deze websites is verboden, tenzij hiervoor vooraf onze schriftelijke toestemming is verkregen. Deze website verleent geen enkele licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom. ZEISS behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving zijn websites te wijzigen, op te schorten of te sluiten.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van onze website, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of een ononderbroken toegang ertoe. Voor zover wettelijk is toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, met inbegrip van winstderving, die voortvloeit uit het gebruik van onze website of die verband houdt met de op de website ter beschikking gestelde informatie. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen.

Algemene voorwaarden van Carl Zeiss BV

 • Algemene verkoopsvoorwaarden

  Pagina's: 6
  Bestandsgrootte: 145 KB
 • Algemene Voorwaarden NL

  Pagina's: 2
  Bestandsgrootte: 60 KB
 • Certificate

  Pagina's: 1
  Bestandsgrootte: 734 KB
 • Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig de AVG_NLD

  Pagina's: 3
  Bestandsgrootte: 56 KB
 • ISO Certificering

  Pagina's: 1
  Bestandsgrootte: 114 KB
 • Sustainability Report 2020/21 English

  Pagina's: 77
  Bestandsgrootte: 4 MB