Measuring time reduced by 90% Thanks to ZEISS LineScan, Agfa HealthCare increases the quality and reliability of its measurement results.

Het zijn de kleine details die nodig zijn om een juiste diagnose te stellen. Daarom stelt Agfa-Gevaert HealthCare GmbH strenge eisen aan de productie van zijn apparaten. Het bedrijf gebruikt hiervoor meettechnologie van Carl ZEISS voor de kwaliteitsinspectie van optische schijven voor radiologie. In plaats van 45 minuten duurt de meetcyclus van een optische schijf nu slechts 3 minuten.

Hoe Agfa HealthCare succesvol is dankzij ZEISS oplossingen:
ZEISS CALYPSO
ZEISS LineScan
Succes:
  • Meettijd met 90% verlaagd
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid van de meetresultaten is toegenomen

Betrouwbare röntgendiagnose

De uitdaging: perfecte vlakheid

Vlakheid is een van de grootste uitdagingen bij het produceren van optische schijven voor digitale röntgenfotografie. De schijven moeten perfect vlak zijn, zodat ze betrouwbare en gedetailleerde beelden opleveren. Wazige delen in het beeld bemoeilijken immers de diagnose. In het ergste geval kan een breuk of tumor aan de aandacht van een arts ontsnappen.Het probleem: het materiaal vervormt tijdens het productieproces. Dit leidt tot krommingen die onzichtbaar zijn voor het oog, maar een grote invloed hebben op de beelden.

De oplossing: een optische scanner met laserlijn

Agfa gebruikte eerst een optische stylus met één punt om de vlakheid van de optische schijven te garanderen. Deze meetcyclus duurde echter 45 minuten. Bovendien zorgde de stylus ervoor dat de schijf trilde, waardoor het meetproces onbetrouwbaar werd.

Agfa gebruikt sinds het najaar van 2009 een ACCURA portaalmeetmachine met de optische LineScan laserlijnscanner van ZEISS. De sensor scant de schijf op 16 trajecten en genereert in slechts drie minuten 1470 gedefinieerde beeldpunten op de schijf. Met de CALYPSO software wordt deze 100 keer vergroot weergegeven, zodat de kromming zichtbaar is voor het blote oog. Dankzij de contactloze meting worden de gevoelige optische schijven niet beschadigd of vervormd. Bovendien ontvangt Agfa informatie over het testonderdeel met een nauwkeurigheid van één millimeter.

Het voordeel voor de klant: meettijd teruggebracht tot 10 procent

Dankzij LineScan heeft Agfa de benodigde meettijd met meer dan 90% verlaagd. Het meten duurt nu ongeveer drie minuten per schijf. Het bedrijf kan nu de jaarlijkse productie van 30.000 schijven inspecteren. "Als fabrikant van medische producten moeten we uitgebreide informatie kunnen bieden en deze voor elk onderdeel kunnen bevestigen. Daarom registreren we elke kwaliteitsinspectie bij elke productiestap," vertelt Maximilian Fischer, Production Sheet Metal Manager bij Agfa. Agfa heeft een nieuwe norm gesteld. Zowel partners als andere locaties zijn onder de indruk van de positieve ervaring met het nieuwe meetproces.

61982 agfa 001770
Over Agfa HealthCare

Agfa-Gevaert HealthCare GmbH is een toonaangevende fabrikant van IT- en beeldvormingssystemen voor zorginstellingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in digitale radiografie. De productlijn van het bedrijf omvat optische schijven waarop de radioloog röntgenstralen registreert, de cassette waarop deze worden opgeslagen en de oplossingen om de beelden te verwerken, weer te geven en af te drukken. In Peissenberg in Duitsland produceert het bedrijf de dragers voor de optische schijven waar de röntgenbeelden op worden opgeslagen.