Wettelijke kennisgeving & Algemene voorwaarden

Wettelijke kennisgeving

Informatie die op domeinen van ZEISS wordt gepubliceerd, kan mogelijk verwijzen naar producten en diensten die in uw land niet worden aangeboden of beschikbaar zijn. Dergelijke informatie betekent niet dat ZEISS later deze producten of diensten in uw land wil aanbieden. Indien nodig kunt u contact opnemen met onze regionale verkoopsorganisatie die u graag alle informatie zal geven over de beschikbaarheid van deze producten en diensten. De voorstelling van de producten en diensten op onze website vormt geen bindend verkoopsaanbod.

Indien software gratis kan worden gedownload, is ZEISS niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het downloaden of het gebruik van de software. Het downloaden en gebruiken van de software is uitsluitend op risico van de gebruiker en zonder aansprakelijkheid of garantie, behalve bij kwaad opzet of ernstige nalatigheid van ZEISS.

Op verschillende plaatsen vermelden we en bieden we links naar websites van derden. We doen dit uitsluitend indien we volledig zijn overtuigd van de ernst van de provider in kwestie. ZEISS is echter niet verantwoordelijk voor de bepalingen voor gegevensbescherming of inhoud van deze websites en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deze externe links worden met het volgende pictogram weergegeven:

ZEISS heeft alle rechten op de inhoud en lay-out van zijn websites. De intellectuele eigendommen op onze websites en van onze merken zijn beschermd. De tekst, afbeeldingen en grafische elementen op onze websites en hun lay-out, evenals animaties en software zijn onderhevig aan auteursrechtwetgeving en andere beschermende wetgeving. Reproductie, weergave of afspelen van het geheel of delen hiervan is verboden tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven. Deze website kent geen licenties toe voor het gebruik van intellectuele eigendommen. ZEISS behoudt het recht om websites aan te passen, op te schorten of af te sluiten op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Ondanks zorgvuldige samenstelling van de inhoud van onze website, zijn we niet aansprakelijk voor de correctheid, nauwkeurigheid, volledigheid of voor ononderbroken toegang tot de website. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, zijn we niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van inkomstenverlies, die voortkomt uit het gebruik van onze website of verband houdend met informatie die beschikbaar is op de website. We behouden het recht om de geleverde informatie te wijzigen of aan te vullen en dit op eender welk moment.

© Carl Zeiss AG – Laatst gewijzigd: april 2016