Het object in de spotlight

ZEISS DotScan

Chromatic white light sensors of ZEISS DotScan enable the non-contact capture of workpiece topography

Optische sensor voor het vastleggen van vrije-vorm oppervlakken

De chromatische witlichtsensoren (CWS) zorgen ervoor dat de topografie van het werkstuk wordt gemeten zonder dat er contact gemaakt wordt met het werkstuk. Deze sensoren worden vooral gebruikt voor oppervlakken die gevoelig of reflecterend zijn, of die een laag contrast vertonen, waardoor het moeilijk is om andere optische sensoren te gebruiken.

ZEISS DotScan

Kenmerken

ZEISS DotScan is een uitstekende oplossing om vrije-vorm-oppervlakken en zelfs nauwkeurige structuren te meten. Chromatische witlichtsensoren, en dus ook de ZEISS DotScan, zijn een geschikte keuze; zeker wanneer styli- of camerasensoren hun limiet hebben bereikt op gevoelige, zachte en reflecterend oppervlakken, of oppervlakken met laag contrast. 

Application fields of the ZEISS DotScan are sensitive, reflective or low-contrast surfaces.

Met ZEISS DotScan kunnen sterk reflecterende oppervlakken, zoals metalen onderdelen in knie-implantaten, worden gescand zonder dat er een contrastvloeistof moet worden geïnjecteerd. Hierdoor kan ook het onderscheid worden gemaakt tussen transparant gelakte oppervlakken en onderliggende metaallagen.

ZEISS DotScan is available in three sizes for different measuring ranges

Flexibel gebruik

ZEISS DotScan is verkrijgbaar in verschillende maten voor drie verschillende meetbereiken: 10, 3 en 1 mm. De sensor kan volledig automatisch vervangen worden door andere contact- of optische sensoren met een enkele CNC-cyclus. Met stappen van 2,5 graden, kan de knikas de ZEISS DotScan zodanig afstellen dat deze loodrecht op het gescande object komt te staan.

Aangezien de maximale meethoek van de ZEISS DotScan 1 mm plus/min ongeveer 30 graden is, kunnen zelfs nog sterker gebogen objecten worden gescand. Dankzij de werkwijze van de sensor kan een brede waaier aan materialen probleemloos worden gescand vanaf alle zijden. In combinatie met een draaitafel kunnen zelfs scanmetingen met 4 assen worden uitgevoerd.

Download more information