Precisie in alle tasterrichtingen

ZEISS RST-P

ZEISS RST-P maakt  mogelijk snelle en dynamische registratie van meetgegevens door middel van een enkelvoudig onderzoek.

Sensor voor dynamische registratie van meetgegevens

Dankzij een unieke combinatie van technische eigenschappen biedt de RST-P multipuntsensor een scala aan mogelijkheden en nauwkeurigheid in alle tasterrichtingen.

ZEISS RST-P

Kenmerken

Snelle en dynamische registratie van meetgegevens

Deze sensor staat bekend om de snelle en dynamische registratie van meetgegevens door een tasterproces met een enkel punt zonder dat de stylus wordt gebogen en er mechanische hysterese optreedt.

ZEISS RST-P werkt volgens een tweevoudig principe. Dat betekent dat het drukpunt wordt afgetoetst met de piëzo-elektrische elementen die zich voor het knikpunt bevinden. De driepuntslager bedient ook een mechanisch knikpunt dat de taster controleert en de RST-P beschermt tegen schade door contact met het werkstuk en botsingen.

Meettaster ZEISS RST-P maakt snelle en dynamische registratie van meetgegevens mogelijk door middel van een enkelpunt-tasterproces

Bovendien hebben de door de lagers en de richting veroorzaakte doorbuigingskrachten geen invloed op het meetresultaat: ZEISS RST-P levert dezelfde nauwkeurigheid in alle tastrichtingen. Voor schuine meet- of tastertaken is geen speciale kalibratie nodig.

In de automobiel-, machinebouw-, gereedschaps- en matrijzenbouwindustrie is deze sensor de beste oplossing voor lineaire metingen op prismatische onderdelen of snelle enkelvoudige punten op elk oppervlak.

Download more information