Transform measurement data into meaningful results.

ZEISS PiWeb

ZEISS Piweb is een schaalbare IT-oplossing voor het beheer van kwaliteitsdata. U kunt de informatiestroom uit Industry 4.0 organiseren en zo de kwaliteit van uw producten en productiviteit verbeteren.

New: ZEISS PiWeb App

Measurement data to go

Having the latest information wherever and whenever you want has become an integral part of the user experience and is something customers increasingly expect. The ZEISS PiWeb App provides even more ways to access and analyze measurement data on the go.

Quality Data Management made easy

Highlights

Create custom part stories for your product. You can easily create elaborate reports which combine multiple parts and data from different measurement systems into one document.

Secure your investments leveraging ZEISS PiWeb‘s support to third-party measurement systems and manual gages. Open source software interfaces make it easy to integrate ZEISS PiWeb with your custom applications environment.

Access your data anytime and anywhere with ZEISS PiWeb‘s powerful client-server architecture. Easy server setup and configuration keeps IT costs at a minimum and allows you to concentrate on your production process.

Make your data visible using a multitude of built-in charts, plots and tables. Pre-defined templates and samples make it easy to get you started and provide a basis to tailor each report to your specific requirements.

Interact with your data in 3D using ZEISS PiWeb‘s built in CAD capabilities. Optimum performance even allows you to view and analyze point cloud data from optical measurement systems on a standard laptop.

Secure your data by using ZEISS PiWeb‘s integrated user management and encrypted connections.

Alle benodige data in één rapport. Overal en altijd toegang.

De netwerkoplossingen van ZEISS PiWeb slaan kwaliteitsdata en andere productgerelateerde gegevens op op een centrale server. U kunt vanaf elke locatie en via een beveiligde internetverbinding toegang krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens kunnen ook worden weergegeven in een rapport. Dat betekent dat kwaliteitsdata van een groot aantal meetmachines van verschillende fabrikanten beschikbaar zijn, op wereldwijde schaal en in realtime. 

CAD-weergaven kunnen geroteerd en uitvergroot worden met ZEISS PiWeb
Levendige, interactieve rapporten: CAD-weergaven kunnen geroteerd en uitvergroot worden.

Genereer eenvoudig rapportage

Het genereren van rapportage is geen probleem in ZEISS PiWeb. U kunt intuïtief werken met slepen en neerzetten, onder begeleiding van dialoogvensters. Er zijn vele standaard templates beschikbaar en deze kunnen aangepast worden indien noodzakelijk. U kunt ook uw eigen sjablonen genereren met kwaliteitsindicatoren, interactief verstelbare CAD-weergaven, vormdiagrammen, weergave van valse kleuren, histogrammen, boxplots, Cp-Cpk-diagrammen, etc.

Kwaliteitsfactoren herkennen

Procesgegevens van de productie kunnen ook door ZEISS PiWeb worden verwerkt. Hierdoor kan het oorzakelijk verband tussen verwerkingsparameters en kwaliteitskenmerken worden geanalyseerd. Deze kennis zal u helpen om, bijvoorbeeld, productiefouten te voorkomen en de levensduur van de instrumenten die in de productie gebruikt worden te verlengen.

Statistische analyse

ZEISS PiWeb biedt alle tools die u nodig heeft voor statistische analyses, bijvoorbeeld verschillende distributies en functies voor het beheer van uitschieters en voor meetsysteemanalyses. QDAS-gegevens kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden.

Dynamische rapporten

Er zijn geen rapporten die via ZEISS PiWeb gepubliceerd worden die onwijzigbaar zijn. Alle weergegeven gegevens blijven gelinkt aan de database. U heeft toegang tot interactieve rapporten via de PiWeb Monitor viewer. Hier kunt u bijvoorbeeld een CAD-weergave roteren en uitvergroten. U kunt toegang tot gedetailleerde informatie verkrijgen door op een meetpunt te klikken. U kunt gegevens uitfilteren of zelfs andere gegevensbronnen selecteren.

De juiste weergave van meetresultaten voor elk soort beheerder: meetkundige technici, productiemedewerkers of managers.
De juiste weergave van meetresultaten voor elk soort beheerder: meetkundige technici, productiemedewerkers of managers.

Oplossingen voor individuele werkstations

Informatieve meetresultaten met ZEISS PiWeb
Boxplot-visualisatie in ZEISS PiWeb

ZEISS PiWeb is verkrijgbaar in vier verschillende configuraties. ZEISS PiWeb rapportage biedt al professionele rapportering aan, en geeft de waarde-ontwikkeling van de laatste tien metingen weer. Met ZEISS PiWeb rapportage kunt u tot wel 1.000 metingen en analyses van meetsystemen statistisch evalueren.

Netwerkoplossingen

Voor het verzamelen van gegevens van verschillende meetmachines en andere databronnen, biedt ZEISS de databaseoplossingen ZEISS PiWeb sbs en ZEISS PiWeb enterprise aan. ZEISS PiWeb sbs is ontworpen voor het beheer van kwaliteitsdata in meetruimtes en bij kleine bedrijven. ZEISS PiWeb enterprise is gericht op grote bedrijven, en is ook geschikt voor de verzameling van gegevens van verschillende sites of zelfs wereldwijd.

Informative measurement results with ZEISS PiWeb