Firmware Upgrade

ZEISS Touit (X-vatting)

 • Verbeteringen

  De firmware-upgrade naar versie 1.03 bevat de volgende verbeteringen:

  • Ondersteunt hogere autofocus camerasnelheden
  • Verbetering van de compatibiliteit met de ‘Fasedetectie AF’ -functie
 • Instructies & Download

  Belangrijke opmerking:

  Controleer of u de meest recente firmware-versie in uw camera hebt geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat de camera de firmware-upgrade voor ZEISS Touit-objectieven niet herkent. Ga naar de website van de fabrikant van de camera om te controleren of de firmware-versie in uw camera bijgewerkt is en zoek naar mogelijke upgrades.

  Belangrijke informatie:

  • In sommige gevallen kan het objectief mogelijk onjuist functioneren als een fout optreedt in de installatie van de firmware-upgrade. Wij raden u ten sterkste aan om de instructies nauwkeurig te lezen, om dergelijke fouten te voorkomen.
  • Zorg dat de camera een volledig geladen batterij heeft of is aangesloten to een daarvoor geschikte externe voedingsbron (AC adapter) voordat de firmware-upgrade wordt geïnstalleerd.
  • Laat de batterij in de camera, of zorg dat de camera op de externe voedingsbron blijft aangesloten. Het nalaten om dit te doen kan mogelijk leiden tot het verlies van objectief-functies.
  • Een voorgaande versie van de firmware kan na de installatie van de firmware-upgrade niet meer geïnstalleerd worden.

  Het upgraden van de firmware:

  1.) Formatteer een geheugenkaart in uw camera. Dit is vereist als u een firmware-upgrade wilt uitvoeren. Merk op dat het formatteren tot gevolg heeft dat alle data die reeds op de kaart aanwezig is, verwijderd zal worden, inclusief beveiligde bestanden.

  2.) Plaats een volledig geladen batterij in de camera of gebruik een externe voedingsbron (AC adapter), zoals door de fabrikant van de camera werd aanbevolen.

  3.) Zet het Touit-objectief op de X-bajonetvatting van de camera.

  4.) Voordat u start, dient u eerst de licentieovereenkoms nauwkeurig te lezen.

  5.) Download de firmware-upgrade voor het Touit-objectief waarvoor u een upgrade wenst. Merk op dat het belangrijk is dat u de licentieovereenkomst nauwkeurig leest en de voorwaarden en condities accepteert.


  6.)
   Kopieer vervolgens het bestand naar de eerder geformatteerde geheugenkaart. Controleer of u op geen enkele manier de bestandsnamen wijzigt, omdat dit anders kan voorkomen dat de firmware-upgrade door de camera wordt herkent.

  7.) Plaats de geheugenkaart met de firmware-upgrade in de geheugenkaartsleuf van uw camera.

  8.) Druk op de knop (DISP/BACK) en blijf deze ingedrukt houden terwijl u de camera activeert.

  9.) Dit scherm wordt weergegeven als een AC adapter al dan niet is aangesloten. Als dit scherm wordt weergegeven, drukt u op de knop (OK).

  10.) Selecteer het menu-item (objectief) om het ZEISS Touit-objectief bij te werken en klik op de knop (OK).

  11.) Druk op de knop (UP) om ‘OK’ te selecteren.

  12.) Druk op de knop (OK). Laat de batterij in de camera, of zorg dat de camera op de externe voedingsbron blijft aangesloten Het nalaten om dit te doen kan mogelijk leiden tot het verlies van objectief-functies.

  13.) Druk op de knop (OK).

  14.) De firmware-upgrade wordt gestart. De volledige installatie van de firmware-upgrade zal ca. 30 seconden in beslag nemen.  15.) Dit scherm opent als de firmware-upgrade met succes werd geïnstalleerd. Schakel de camera uit.

  16.) U dient de door u gebruikte kaart opnieuw te formatteren voordat u de geheugenkaart gebruikt voor het opslaan van foto's.

  17.) Plaats een geformatteerde geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de camera.

  18.) Druk op de knop (DISP/BACK) en blijf deze ingedrukt houden terwijl u de camera activeert.

  19.) De huidige weergegeven firmware moet nu versie 1.03 zijn.

  20.) Na het controleren van de firmware-versie schakelt u de camera uit.

 • Probleemoplossing

  Oorzaak:
  Geen geheugenkaart in de camera.
  Oplossing:
  Plaats de geheugenkaart met de firmware-upgrade in de geheugenkaartsleuf van de camera.

   

  Oorzaak:
  De camera kan de geheugenkaart niet lezen omdat deze niet geformatteerd is.
  Oplossing:
  Formatteer de geheugenkaart in de camera, verwijder het en kopieer de firmware--upgrade naar de geformatteerde kaart.

   

  Oorzaak:
  De camera kan de geheugenkaart niet lezen.
  Oplossing:
  De geheugenkaart of de camera kan defect zijn. Probeer een andere geheugenkaart of neem contact op met een geautoriseerde Fujifilm-servicefaciliteit als de camera het probleem veroorzaakt.

   

  Oorzaak:
  De geheugenkaart in de camera bevat niet het bestand met de firmware-upgrade.
  Oplossing:
  Kopieer de firmware-upgrade naar de geheugenkaart en plaats deze weer in de geheugen kaartsleuf van de camera.

   

  Oorzaak:
  De camera kan het bestand met de firmware-upgrade niet van de geheugenkaart lezen.
  Oplossing:
  Ga nogmaals naar de website van ZEISS en download nogmaals de firmware-upgrade. Kopieer het vervolgens naar de geheugenkaart. Plaats de geheugenkaart met de firmware-upgrade in de geheugenkaartsleuf van de camera.

   

  Oorzaak:
  De firmware-upgrade op de geheugenkaart is ouder dan de firmware in het objectief.
  Oplossing:
  De momenteel geïnstalleerde firmware-versie is de meest recente versie. Er is geen upgrade vereist.

   

  Oorzaak:
  De firmware-upgrade op de geheugenkaart komt niet overeen met het op de camera aangebrachte objectief.
  Oplossing:
  Download de juiste firmware-upgrade voor het betreffende objectief, kopieer het naar de geheugenkaart en plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf van de camera.

   

  Oorzaak:
  De externe voedingsbron (AC adapter) voor de camera is niet aangesloten.
  Oplossing:
  Sluit de externe voedingsbron op de camera aan voordat u de firmware-upgrade start.


   

  Oorzaak:
  De firmware-upgrade kon niet worden voltooid.
  Oplossing:
  Schakel de camera uit en neem contact op met ZEISS Customer Support:Contact