De kwaliteitszorg voor batterijen waarborgen

ZEISS eMobility Solutions

Een hele reeks aan analytische, metrologische en visuele instrumenten is nodig om batterij-onderzoek en kwaliteitscontroles van batterijen mogelijk te maken. ZEISS produceert onder meer licht-, elektronen- en röntgen-microscopen en computertomografie-systemen (CT). Daarnaast tevens meetmachines om structurele, compositionele, elektrische en dimensionale eigenschappen te beoordelen en te correleren binnen verschillende lengteschalen. Met relevante gegevens voorzien we om batterijveiligheid en verbeterde batterijprestaties mogelijk te maken voor nieuwe voertuigen.

Waarom is kwaliteitsbeheer van batterijen zo belangrijk?

Batterijen zijn verantwoordelijk voor de actieradius, de prestaties en de levensduur van de auto. Deze factoren zijn echter niet alleen bepalend voor de toekomstige eigenaar van de elektrische auto, maar ook voor de fabrikant. Veiligheid, duurzaamheid, prestaties en kosten zijn cruciaal voor het succes van batterijtechnologieën.

Om efficiënte, betrouwbare batterijen te produceren die lang meegaan, zijn materialen van topkwaliteit en nauwkeurige productietechnieken noodzakelijk. Kwaliteitscriteria als het selecteren van de best mogelijke materialen - waaronder lithiumverbindingen, anode- en kathodematerialen en scheidingsfolies - tot het controleren van kritieke stappen tijdens het elektrodeproductieproces. Inzicht in de microstructuur en mogelijke bronnen van verontreiniging is hierbij essentieel. Het is tevens van belang om tijdens de eindassemblage cellen, modules en batterijvakken met zeer nauwe toleranties te bouwen. Dit is de manier om het kwaliteitsbeheer bij de batterijproductie te waarborgen.

Kwaliteitsbeheer bij de ontwikkeling en productie van batterijen

Om batterijen van de hoogste kwaliteit te produceren, zijn hoogwaardige materialen belangrijk. Dit komt doordat het veelvuldig laden en ontladen van de batterij leidt tot zowel chemische als structurele veranderingen van de elektrodematerialen, zoals koper, aluminium en scheidingsfolie. Met ZEISS elektronenmicroscopie kunnen de elektrische eigenschappen van de batterijen worden geregistreerd en voortdurend.

Naast de batterij zelf is ook het batterijvak een belangrijk onderdeel van de aandrijflijn van een nieuwe voertuig. Deze bestaat meestal uit een complex gelast aluminium profiel. Voor de meetcycli vormt met name de omvang van het batterijvak en dus het grote aantal dimensionele vereisten zoals de vorm en de positietoleranties, een grote uitdaging. Aangezien dit onderdeel cruciaal is voor de veiligheid van het voertuig, is hiervoor meestal een 100%-inspectie vereist. ZEISS is ervaren in het inspecteren van batterijvakken. Voor dit doel worden bijvoorbeeld vaak een ZEISS CALENO T met ZEISS EagleEye laserscanner of ATOS ScanBox gebruikt.

Voor meer informatie over materialen, batterijcellen met elektroden, modules met cel- en batterijvak en het waarborgen van de kwaliteit hiervan, klikt u hier.

Materialen

Batterijcel
met elektroden

Modules met cel

Batterijvak

Krijg meer inzicht in eMobility Solutions

Vlog #measuringhero

Wilt u meer weten over de kwaliteitszorg voor batterijen?

Vul dan onderstaand formulier in om onze speciale brochure te downloaden.