ZEISS eMobility Solutions

Kwaliteitszorg voor batterijmaterialen

Details van batterijmaterialen

Het batterijsysteem bepaalt meer dan enig ander element de ervaring van het rijden met elektrische voertuigen. De energiedichtheid van de cellen bepaalt de verhouding tussen vermogen en gewicht en het rijbereik, en de tijd die nodig is voor het opladen moet worden afgestemd op de verwachtingen van de klant. Het batterijpakket is vaak het duurste onderdeel van een nieuwe-energievoertuig. Grondstoffen domineren de kosten van batterijcellen, en daarom moeten bij het ontwerpen van een nieuwe-energievoertuig de prestaties worden afgewogen tegen de materiaalkosten zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

De ZEISS Industrial Microscopy Series geven batterij-ingenieurs en materiaalwetenschappers het inzicht dat nodig is om deze uitdagingen te overwinnen.

NCM 811 kathodemateriaal

Receptontwikkeling

Het ontwerpen van nieuwe-energievoertuigen met het oog op prestaties en kosten begint bij de batterijtechnologie. De ontwikkeling van nieuwe actieve materialen voor de kathode, anode en separator is essentieel om de capaciteit, het laadgedrag en de levensduur te verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Voor grafietanodematerialen zijn porositeit en een gemakkelijke bereiding essentieel voor het ontladingsgedrag. Hoewel toevoeging van silicium aan de anode de energiedichtheid kan verhogen, is het noodzakelijk de levensduur te controleren en te beheersen. Elektronen- en röntgenmicroscopie-oplossingen van ZEISS bieden de nodige beeldvormings- en analytische mogelijkheden om de relevante materiaaleigenschappen te bepalen - essentieel voor de verdere verbetering van de prestaties en veiligheid van batterijen.

Controle van de toeleveringsketen

Controle op de kwaliteit van inkomende goederen is van cruciaal belang om uniformiteit en consistentie in de levering van materialen te waarborgen. De belangrijkste kwesties bij de controle van de toeleveringsketen gaan van de kwalificatie van grondstofpoeders tot de kwaliteitscontrole van de aluminium-, koper- en separatorfolie. Licht- en confocale microscopen van ZEISS kunnen de oppervlakteruwheid en microstructuur van folies onderzoeken. Elektronenmicroscopen controleren de elementaire samenstelling, de deeltjesgrootteverdeling en/of de deeltjesvervuiling in grondstofpoeders. Complete batterijen kunnen worden onderzocht met behulp van röntgenmicroscopie om een uniforme toevoer te garanderen.

ZEISS Laser Scanning Microscope (LSM) koper folie kathode
Geleidbaarheidskaart gemaakt met elektronenmicroscopie

Levensduur en verouderingseffect

De prestaties van batterijen veranderen tijdens hun levensduur, en het is van cruciaal belang deze longitudinale verouderingseffecten te begrijpen. Onder een microscoop kan men waarnemen dat het laden en ontladen chemische en structurele veranderingen teweegbrengt die de elektrodematerialen veranderen. Herhaaldelijk opzwellen en inkrimpen van de batterij leidt tot scheurgroei, leegteontwikkeling, verlies van mechanische stabiliteit en elektrische connectiviteit, en dus capaciteitsverlies of falen van de cel. ZEISS elektronenmicroscopie maakt het mogelijk de elektrische eigenschappen op microscopische schaal in kaart te brengen, waardoor een "geleidingskaart" van de actieve batterijmaterialen kan worden gemaakt.