Duurzaamheid
met ZEISS Vision Care 

Verantwoordelijk handelen is altijd verbonden geweest met ons succes op lange termijn. Als bedrijf van de Carl Zeiss Stichting leven wij deze waarden al meer dan 100 jaar na. Wij werken met onze teams, wereldwijd, aan het behoud van hulpbronnen terwijl wij oogzorgoplossingen bieden om mensen te helpen beter te zien.

Om onze verantwoordelijkheid na te komen, richten wij ons op drie belangrijke gebieden:

Het besparen van middelen

Duurzame productontwikkeling

Sociale betrokkenheid

Duurzaamheid is van essentieel belang

Met onze technologieën, producten en oplossingen, beïnvloeden wij al jaren het leven van mensen. Wij zitten volledig op één lijn met onze enige eigenaar, de Carl Zeiss Stichting, qua opvatting dat duurzaamheid essentieel is voor de toekomst van de mens, onze klanten, ons bedrijf en onze werknemers.

Sven Hermann, Head of ZEISS Consumer Markets

Samenwerken voor een betere toekomst

De klimaatcrisis en de impact op onze planeet is zeer serieus. ZEISS wil onderdeel zijn van de oplossing.

Dr. Nicole Ziegler, Head of Sustainability ZEISS
Routekaart

Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie streven wij ernaar om voor 2025 CO2-neutraal te zijn in onze bedrijfsvoering. Dit combineren wij met het doel om in 2022 wereldwijd over te schakelen naar groene energie op onze locaties, waarmee wij bijdragen aan het VN-klimaatakkoord om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden.

2022

groene energie op onze wereldwijde locaties

2025

CO2-neutraal zijn in onze wereldwijde bedrijfsvoering

Besparing van middelen

Wij garanderen dat er minder water, energie en plastic bij de productie van onze brillenglazen wordt gebruikt en dat er minder CO2 wordt uitgestoten over de volledige waardeketen – van de productie van halffabricaat brillenglazen tot aan de definitieve levering.

Binnen de marge van meer dan 250 individuele initiatieven, streven wij ernaar om iedere dag beter aan onze verantwoordelijkheid te voldoen. Wij werken er hard aan om onze duurzame bedrijfsvoering binnen het hele proces toe te passen.

Washing Hands. Cleaning Hands. Hygiene With Motion Blur Effect

Minder water

We besparen zoveel water dat we aan de waterbehoefte van 180.000 mensen voor één jaar kunnen voldoen.

Antique electronic decorative lamp in factory

Minder energie

We besparen voldoende energie om 3.100 huishoudens één jaar lang van energie te voorzien.

Minder afval

Onze jaarlijkse afvalvermindering is gelijk aan het gewicht van 2,5 miljoen plastic zakken.

Minder papier

Onze nieuwe brillenglazen besparen ieder jaar 68 ton aan papier.

Enkele van onze meer dan 250 initiatieven

zeiss-smt-maps-location
Italië
Italië

100% duurzame energie in Varese1

Met een mix van waterkracht en biomassa voorziet de locatie in haar energiebehoefte met 100% hernieuwbare bronnen. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit zou voorzien in de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 1.500 Italiaanse gezinnen en bijdragen tot het vermijden van meer dan 1.500 ton kooldioxide-uitstoot per jaar.

Mexico
Mexico

Hergebruik van afvalwater in Tijuana2

Om de waterschaarste in specifieke productieregio's tegen te gaan, hergebruikt de brillenglazenfabriek het afvalwater van bedrijfsprocessen voor toepassingen waaraan minder waterkwaliteitseisen worden gesteld. Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van het waterverbruik van ongeveer 100 m3, de equivalent die nodig is om jaarlijks 100 mensen van drinkwater te voorzien.

India
India

Regenwater recyclen in Bangalore3

De fabriek in Bangalore verzamelt het regenwater op het dak van de fabriek met een oppervlak van 1.200 m2  en gebruikt dit water voor de productie van brillenglazen. Op deze manier kan voorkomen worden dat er per jaar 690.000 liter aan gemeentelijk drinkwater wordt gebruikt, dat beschikbaar is voor de inwoners van een gebied dat tijdens het droogteseizoen te kampen heeft met waterschaarste.

China
China

Recycling van warmte in productieprocessen in Guangzhou4

Het vernieuwen van een persluchtsysteem leidt altijd tot een hogere energie-efficiëntie, maar heeft in dit geval ook het idee van onze technici in Guangzhou getriggerd, om de gegenereerde uitlaatlucht terug te winnen door deze te hergebruiken bij het verwarmen van onze kleurbaden: ongeveer 90 MWh minder verbruik, de equivalent van een energieverbruik van 30 Chinese families.

China
China

Productie van brillenglazen met zonneenergie in Guangzhou5

Voor de productie van brillenglazen gebruikt de productielocatie bijna 100 % zonneenergie in plaats van fossiele brandstoffen.

Brazilië
Brazilië

Verkrijgen van duurzame energie in Petrópolis6

De fabriek in Petrópolis gebruikt duurzame waterkracht elektriciteit, waardoor ongeveer 550 ton CO2 per jaar kan worden voorkomen, een hoeveelheid die gelijk is aan de CO2-opname van een bos met 400 bomen.

VS
VS

Afval in ruwe materialen omvormen in Hebron7

De fabriek in Hebron is samen gaan werken met een lokaal bedrijf uit de automobielindustrie. Het partnerschap maakt het hergebruik van de gebruikte alcohol van het productieproces van de brillenglazen mogelijk, als ruw materiaal voor de productie van nieuwe op alcohol gebaseerde producten. Ieder jaar kan daardoor ongeveer 150 kg aan potentieel gevaarlijke, vluchtige organische stoffen (VOS) worden gerecycled.

Australië
Australië

Waterbesparingen via het nieuwe productieproces in Tonsley8

Met een investering van meer dan $1 miljoen, wordt de productie in Tonsley omgezet van 'wet-edging' van brillenglazen naar 'dry-edging' met CNC gestuurde machines. Op deze manier wordt er geen afvalwater geproduceerd tijdens het productieproces.

Duurzame productontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat de productie van brillenglazen zo duurzaam mogelijk is, zijn we constant bezig om onze productieprocessen te verbeteren. Wij ontwikkelen methoden die het ons mogelijk maken om brillenglazen te produceren met steeds minder materiaal en vervangen verouderde productieapparatuur door energie-efficiënte apparaten.

Wij willen steeds meer afstand nemen van de traditie om uit eigen belang te automatiseren, naar het continu zoeken van optimale parameters die tot het laagste energieverbruik leiden en de minste afvalproductie.

Niet alleen de hoeveelheid gebruikte materialen is van essentieel belang voor duurzame ontwikkeling, maar ook de grondstoffen zelf. Door gebruik te maken van vele materialen op biologische basis, hebben wij eco-vriendelijkere zonneglazen ontwikkeld, om klanten een duurzame keuze te bieden.

Honderden tonnen materiaal per jaar

Wij zijn erin geslaagd om het gebruik van middelen tijdens het maken van brillenglazen van halffabricaten brillenglazen aanzienlijk te verminderen.

Jesper Wiegandt, Chief Marketing Officer ZEISS Vision Care

Conservering van middelen

Ons doel is minder water en minder energie te gebruiken, en minder afval te produceren voor al onze productieprocessen.

Emanuele Novelli, Sustainability Manager ZEISS Vision Care

Sociale betrokkenheid

Als bedrijf waarvan een stichting eigenaar is, is het van belang onze sociale verantwoordelijkheid te nemen. Daarom is het nemen van verantwoordelijkheid een van onze bedrijfswaarden. Onze missie: Helder zicht voor iedereen.

Om deze reden ondersteunen we diverse lokale initiatieven die toegewijd zijn aan dit onderwerp. Vele mensen hebben geen toegang tot een vorm van oogzorg, met name in de landelijke gebieden. De belangrijkste reden is dat de meeste ontwikkelingsregio's of arme gebieden geen professionele en logistieke capaciteit hebben om een correctie van het zicht te leveren.

Aloka Vision-programma in India

De noodzaak voor betaalbare maar toch goede kwalitatieve brillenglazen in buitengebieden en niet-gefaciliteerde gebieden van India is enorm. Het Aloka Vision-programma, geïntroduceerd en ondersteund door ZEISS, is erop gericht het landschap van oogzorg in dergelijke gebieden te veranderen door zakelijk netwerken, technologie, innovatie, kwalitatieve brillenglazen en het creëren van bewustwording van de voordelen van oogzorg. 

vision care free lunch fund

Fonds 'Gratis lunch' in China

Aangezien de families op het platteland in China vaak te arm zijn om middageten te veroorloven, biedt het fonds Free Lunch Fund scholen maaltijden voor kinderen aan. ZEISS is in 2014 in dit project ingestapt en heeft sindsdien 820.000 gratis maaltijden voor kinderen bij elkaar gebracht. Daarnaast heeft ZEISS met haar partners, de oorzorg naar partnerscholen gebracht en professionele oogcontroles geregeld en gratis brillenglazen gedoneerd.

earth in hands. green planet on hand. save of earth. environment concept for background web or world guardian organization.Elements of this image furnished by NASA

Optometry Giving Sight in Vietnam en Malawi

Om blindheid en oogbeschadiging veroorzaakt door niet gecorrigeerd zichtverlies te voorkomen en het probleem van oogbeschadiging aan te pakken, werd in 2003 Optometry Giving Sight opgericht. Met een donatie van meer dan $ 110.000 heeft ZEISS Vision Care Canada, in samenwerking met WestGroupe, geholpen kritische lokale ontwikkelingen te financiëren, zoals een optometrieschool in Vietnam en apparatuur voor een optometrieprogramma in Malawi.