Gezondheid + Bescherming

Help, heeft mijn kind een bril nodig?

Waarom het zo belangrijk is om de ogen van baby's en kinderen regelmatig te laten testen.

16 oktober 2019
  • Help, heeft mijn kind een bril nodig?

Net zoals bij volwassenen zijn bij kinderen ongeveer 80% van de zintuiglijke indrukken visueel. Goed en scherp zicht is daarom van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van een kind. Wat moeten ouders weten voor een eerste bezoek aan de oogarts of de optometrist? BETER ZIEN geeft u advies om de perfecte oplossing te vinden voor kleine brildragers.

De eerste ogentest

Hoe vreemd het ook mag klinken, het is nooit te vroeg om de ogen van uw kind te laten testen. Het is niet altijd makkelijk om vast te stellen of een kind een visueel probleem heeft. Ouders merken meestal eerst op dat hun kind problemen heeft met lopen voordat ze zichtproblemen vaststellen. Baby's en kleine kinderen kunnen hun probleem zelf niet vaststellen of onder woorden brengen. Zelfs oudere kinderen hebben slechts een beperkt vermogen om een onderscheid te maken tussen scherp en onscherp. Gewoonlijk merken ouders pas dat er een probleem is als het gezichtsvermogen van hun kind dramatisch is verminderd met meer dan 60 %. Hoe vroeger een visuele handicap bij kinderen en zuigelingen echter wordt gecorrigeerd, hoe beter en effectiever de correctie. Denk eraan dat binoculair zicht alleen volledig tot ontwikkeling kan komen als het beeld op de netvliezen van beide ogen even scherp is. Net zoals lopen en spreken leren baby's en kleine kinderen zien door voortdurend oefenen. Maar met zien begint het allemaal veel vroeger, want de visuele ervaring van onze kleintjes begint wanneer ze hun ogen voor het eerst openen na de geboorte.

Kinderen krijgen daarom best hun eerste ogentest tijdens de eerste tien dagen van hun leven. Het corrigeren van zichtproblemen in een vroeg stadium, wanneer het oog nog niet volledig is ontwikkeld, is doeltreffender dan correctie op latere leeftijd. En dat is niet alles: bepaalde visuele handicaps die later niet kunnen worden gecorrigeerd kunnen worden geminimaliseerd, of zelfs volledig vermeden, als ze vroeg worden opgemerkt en behandeld.

Met name te vroeg geboren baby's hebben vaak een visuele handicap doordat ze minder tijd hebben gehad voor hun ontwikkeling in de baarmoeder. De gezichtsscherpte wordt dus best getest wanneer de baby nog in de couveuse ligt. Bij baby's en kleine kinderen wordt dit onderzocht met een objectieve meetprocedure voor gezichtsscherpte die men skiascopie noemt. De arts brengt een druppel atropinederivaat aan in het oog van het kind. Hierdoor verwijdt de pupil zich en wordt accomodatie uitgeschakeld (accomodatie is het vermogen van het oog om zich zo aan te passen dat voorwerpen op verschillende afstanden scherp verschijnen op het netvlies). Hierdoor kan de arts mogelijke visuele handicaps nauwkeurig vaststellen. Een bril of zelfs contactlenzen kunnen dan worden voorgeschreven en worden aangepast speciaal voor te vroeg geboren baby's, baby's en kleine kinderen. Het is nu mogelijk om brilmonturen en brillenglazen te vervaardigen voor zelfs het kleinste gezichtje; sommige worden zelfs op maat geproduceerd door de optometrist.

Zelfs daarna laten ouders het zicht van hun kinderen best regelmatig testen – één keer per jaar is ideaal. Het is ook aanbevolen om terzelfdertijd de ogen en het visuele gedrag van kinderen te observeren. U raadpleegt een oogarts als u veranderingen waarneemt, zoals scheelzien, veelvuldig in de ogen wrijven, gebrek aan oogcontact, cataracten en knipperen en als u bij schoolgaande kinderen opmerkt dat ze bij het lezen of schrijven het papier erg dichtbij moeten houden en fouten maken bij het overschrijven van het bord.

Een oogarts en optometrist kiezen

Net zoals een kinderarts moet u een oogarts of optometrist zorgvuldig uitkiezen, waarbij u erop let hoe hij met kleine en oudere kinderen omgaat.

Let steeds op de kindvriendelijkheid van de arts of optometrist en houd rekening met zijn of haar ervaring met kinderen. Niets is erger dan dat uw kind bang of nerveus wordt van de behandelende persoon. Een bril mag niet aan een kind worden "verkocht" als iets negatiefs of een last. Er moet worden benadrukt dat een bril een fantastisch ding is! Een bril kan toveren: je kunt plots weer hele kleine dingen zien.

Natuurlijk is naast de vriendelijke en makkelijke omgang met kinderen ook de expertise van de specialist een beslissende factor. Zorg ervoor dat hij of zij eerst een kindvriendelijke maar volledige initiële beoordeling uitvoert (medische geschiedenis). Net zoals bij volwassenen moet de optometrist met u en uw kind specifiek de situaties bespreken waarin de visuele problemen zich gewoonlijk voordoen, de situaties waarin uw kind de bril het vaakst nodig zal hebben, of uw kind erg actief is, veel sport beoefent, vaak leest (ook 's avonds in bed in het schemerduister)... Hoe specifieker de informatie die u en uw kind hierover kunnen geven, hoe beter het visuele hulpmiddel kan worden gekozen en aangepast.

Vooral de optometrist moet voldoende tijd plannen en geduld hebben voor een consultatie met u en uw kind. Luister naar wat uw kind wil bij het kiezen van het brilmontuur. Dwing uw kind niet – het is ideaal wanneer uw kind de bril aanvaardt en hem zelf opzet.

Vraag naar gedetailleerde informatie over verfijningen van de brillenglazen, zoals een coating voor extra hardheid of een antireflectiecoating. Zulke extra coatings hoeven niet veel meer te kosten en kunnen er toch voor zorgen dat de bril langer meegaat – en dat zien prettiger wordt voor uw kind. Kies robuuste brillenglazen, en een montuur met montuurarmen en een neusbrug die veilig zijn voor kinderen.

Sommige optometristen bieden speciale programma's aan voor kinderbrillen waar u voordeel uit kunt halen: "De bril die meegroeit". Met deze aanbiedingen krijgt u – voor een vaste prijs – telkens nieuwe glazen wanneer uw kind de oude ontgroeid is. Maak gebruik van de aanbiedingen voor service en controle na verkoop voor kinderbrillen. Een professionele reiniging van de bril of een controle van de correcte zit van de bril, plus eventueel noodzakelijke correcties, zijn erg nuttig, vooral voor actieve kinderen. Deze verlengen ook de levensduur van de bril.

Visuele spelletjes voor kinderen

  • U kunt dit spelletje met meerdere kinderen spelen, maar er zijn minimum drie deelnemers nodig. Vraag de kinderen om heel goed naar elkaar te kijken en elkaar te observeren. Kies na vijf minuten een kind uit dat de kamer moet verlaten. Bedek een ander kind met een deken of laken zodat alleen zijn of haar hoofd nog zichtbaar is. Vraag het kind dat buiten staat om weer naar binnen te komen en zo nauwkeurig mogelijk de kleren onder de bedekking te beschrijven. Het kind krijgt een punt voor elke correcte beschrijving. Voor de volgende rondes van het spel kunt u de kinderen andere kleren laten aantrekken of andere accessoires laten dragen.

  • Voor dit spel heeft u een zelfgemaakte telescoop nodig; die kunt u eenvoudig maken van twee toiletpapierrolletjes. De neusbrug in het midden kunt u bijvoorbeeld uit een stuk karton of een leeg luciferdoosje knippen.

    Voor dit spel zijn minimaal twee deelnemers nodig. Stapel verschillende voorwerpen, zoals speelgoed, schoenen of iets dergelijks op elkaar in het midden van de kamer. raag een van de kinderen om de "telescoop" voor zijn of haar ogen te houden en naar de stapel voorwerpen te kijken. Het kind begint dan een van de voorwerpen te beschrijven. Het eerste kind dat correct kan raden welk voorwerp het is wint de ronde en mag op zijn of haar beurt de telescoop gebruiken.

  • U heeft 10 lange linten nodig (bijv. verschillende soorten wollen draad of geschenklint). Zorg ervoor dat twee van de linten dezelfde kleur hebben. Laat de kinderen u eerst helpen met het grondig door elkaar halen van de linten. Laat nu een van de kinderen de twee linten met dezelfde kleur uit de berg spaghetti halen.


Deel dit artikel