Gezondheid + Bescherming

Hoe kan het dat problemen met zien leiden tot hoofdpijn?

Miljoenen mensen hebben vaak last van hoofdpijn. Geen enkele andere aandoening komt zo veel voor. Wat veel mensen niet weten is dat een nieuwe bril vaak helpt.

1 januari 2022
  • Hoe kan het dat problemen met zien leiden tot hoofdpijn?

Een zeurende druk achter de ogen, kloppende slapen of een kloppend gevoel boven in het hoofd - er is vrijwel niemand die nooit last heeft van hoofdpijn. Veel mensen nemen dan een paracetamol, anderen wachten tot de hoofdpijn vanzelf weggaat. Veel mensen die vaak last hebben van hoofdpijn zouden er baat bij hebben als ze bij de optometrist langs zouden gaan voor een oogtest. Want als u niet goed kunt zien en eigenlijk een bril zou moeten dragen, dan zult u vaak door hoofdpijn worden geteisterd.

Het voelt net alsof uw hersenen los zijn gekomen en bij elke beweging die u maakt tegen uw schedel aan botsen. Zo beschrijven mensen die vaak last hebben van hoofdpijn hun symptomen. Miljoenen mensen over de hele wereld - vrouwen, mannen en kinderen - ervaren geregeld een gevoel van doofheid, een drukkend gevoel of een snijdende pijn die niet alleen hun concentratie op werk en op school verslechtert, maar ook nog eens het functioneren in sociale verbanden in de weg zit. Het vinden van een remedie zal de levenskwaliteit ten goede komen. En dat is vaak eenvoudiger dan de meeste mensen denken, omdat de oorzaak van hoofdpijn vaak een visuele handicap is.

Met name verziendheid (hypermetropie) belast de ogen sterk. Zonder correctie zorgt dit voor hoofdpijn. Overbelaste ogen en hoofdpijn treden vaak op als men lange tijd heeft zitten lezen of achter een beeldscherm heeft gewerkt. Dit komt doordat het voor personen die verziend zijn bijzonder vermoeiend is om scherp te stellen. Om scherp te zien moet de lens zich aanpassen (accommodatie). Het grootste probleem is dat veel mensen verziend zijn zonder het te weten, omdat hun ogen dit tot op zekere hoogte kunnen compenseren. Doordat de ogen voortdurend proberen scherp te stellen, en daardoor overbelast raken, treedt hoofdpijn op. Maar vaak wordt dit niet in verband gebracht met hoofdpijn.

Een minder vaak voorkomende oorzaak voor hoofdpijn, waarvan de diagnose vaak niet wordt gesteld, is latent strabisme. Om goed te kunnen zien moeten mensen met strabisme zich enorm inspannen om hun ogen evenwijdig aan elkaar te houden.

Typische symptomen van hoofdpijn die kan optreden als gevolg van verziendheid of een lichte vorm van strabisme treden vaak pas na een poos op, vooral nadat men lange tijd heeft zitten lezen of urenlang achter een beeldscherm heeft zitten werken. Als er dan hoofdpijn optreedt, of u begint dubbel te zien of u ervaart tijdelijk een wazig zicht, dan komt dit waarschijnlijk door problemen met zien. Aan de hand van een grondige oogtest bij de optometrist kan worden vastgesteld of dit wordt veroorzaakt door verziendheid of strabisme.

Het goede nieuws: een bril met de juiste, op maat gemaakte brillenglazen voor de gebruiker kan verziendheid optimaal corrigeren. Hoofdpijn is dan snel iets wat tot het verleden behoort. Latent strabisme kan ook worden behandeld met een bril met prismaglazen op sterkte (speciaal soort oogmeting om prismaglazen voor te schrijven).


Deel dit artikel