VOOR OOGZORGPROFESSIONALS

ZEISS ClearView unifocale voorraad brillenglazen

Val op met voorraadglazen die allesbehalve standaard zijn.

Met ZEISS ClearView unifocale glazen kunt u uw klanten alle voordelen bieden van freeform-optimalisatie, tegen dezelfde kosten en met dezelfde levertijd als een voorraad brillenglas.

 • Freeform-technologie in een enkelvoudige glazen
 • Dun en vlak zonder optische compromis
 • Gemiddeld 3x grotere zones van uitzonderlijk helder zicht

Standaard Unifocaal voorraad brillenglazen hebben een negatieve invloed op optica.

Met de kenmerkende voordelen van lagere kosten en een snelle leveringstijd, zijn  standaard enkelvoudige brillenglazen  wereldwijd het meest verkochte soort brillenglazen. Standaard enkelvoudige brillenglazen scoren echter minder goed op een van de belangrijkste kenmerken voor elke brildrager: ze bieden doorgaans niet de allerbeste prestaties in de periferie. Met name de vraag naar  vlakkere en dunnere  standaard enkelvoudige brillenglazen hebben een negatieve invloed op de perifere optische prestaties.

Enkelvoudige voorraadglazen

Standaard Sferische (SF) brillenglazen

 • Geoptimaliseerd  met gebruik van slechts 1 vrije parameter in de brillenglasradius
 • Perifere stralen worden sterker gebroken in het centrum van het glas (sferische abberaties) wat  leidt tot optische compromissen
 • Elk acceptabel vlak brillenglas  leidt tot onscherpte in de periferie voor de drager

Goed Asferische (AS) brillenglazen

 • Geoptimaliseerd met gebruik van 5 vrije parameters in één meridiaan
 • Eén asferisch oppervlak, gewoonlijk aan de voorzijde. De achterzijde blijft een eenvoudig torisch oppervlak (2 sferen op 90°)
 • Biedt optische prestaties die vergelijkbaar zijn met sferisch, maar dan vlakker
 • Wanneer de sferische en cilinder sterkte toenemen,nemen ook de optische fouten toe

Beter Dubbel afserische (DAS) brillenglazen

 • Geoptimaliseerd met gebruik van 9 vrije parameters in twee  loodrechte meridianen en  een aantal punten tussenin
 • Vervangt de torische achtezijde van  een asfeer met 2 asferische vlakken die  loodrecht op elkaar staan (atorisch)
 • Verbetering van het asferisch design, maar het gebied tussen de meridianen zorgt nog steedsvoor een compromis in de optische prestaties

Best Freeform unifocale brillenglazen

 • Puntsgewijze optimalisatie van het glasdesign voor een zeer complex brillenglasoppervlak
 • Het resultaat is een enkelvoudig brillenglas dat zowel heel plat als dun is  met uitzonderlijke optische prestaties – met helder zicht van het centrum van het brillenglas tot  aan de randen

ZEISS ClearView Unifocaal voorraad brillenglazen

Voortgekomen uit de vraag van klanten

Klanten vereisen comfort en helderheid, maar standaard voorraadglazen doen concessies op optisch gebied.2 ZEISS heeft de  grote uitdaging voor optische verbetering van standaard unifocale  glasdesigns aangepakt door een methode te ontwikkelen om de optische kwaliteit te analyseren en brillenglasoptimalisatie te garanderen.

Een doorbraak in optica en esthetiek.

Met ZEISS ClearView ervaren klanten uitzonderlijk helder zicht van het centrum van het brillenglas tot aan de randen, met een brillenglas dat vlakker, dunner en aantrekkelijker is dan conventionele brillenglasdesigns die gebaseerd zijn op steilere basiscurves om acceptabele optische prestaties te bieden.

Een doorbraak in optica en esthetiek.

Freeform in voorraad

 • Puntsgewijze optimalisatie over het brillenglasoppervlak
 • 700 vrije bewerkingsparameters in elk brillenglasdesign
 • Maximaal niveau van optimalisatie

Tot wel 16 % dunner

 • Tot wel 16 % dunner3 dan ZEISS sferische brillenglazen
 • Tot wel 8 % dunner4 dan ZEISS asferische brillenglazen - zonder een  compromis in zicht
 • Puntsgewijze optimalisatie en ZEISS ClearFormTM  Technology maakt  vlakkere glazen mogelijk met een vermindering in dikte bij de randen voor min-glazen en in het centrum van het brillenglas voor plus-glazen

Tot wel 49 % vlakker

 • Gemiddeld 36 % vlakkere glazen bij alle sterktes5 in vergelijking met ZEISS AS 1.6
 • Tot wel 49 % vlakkere glazen voor het minbereik6
 • Tot wel 25 %  vlakkere glazen voor het plusbereik7
 • Geen optische compromis

3 x grotere zones

 • Helder zicht van het  midden van het brillenglas tot aan de randen
 • Gemiddeld 3 x grotere zone van uitzonderlijke  helder zicht in vergelijking met ZEISS asferische glazen
 • Tot wel 4,6 x grotere zone voor hogere min-sterktes en tot wel 5,1 x grotere zone voor hogere plus-sterktes1

Bewezen klanttevredenheid met ZEISS ClearView

Bevestigd door een gebruikersonderzoek met dragers van enkelvoudige brillenglazen met behulp van een blinde producttestprocedure, ZEISS ClearView is bewezen superieur ten opzichte van concentionele unifocale voorraad glazen.2
 • 100 %

  had een zeer goede/goede eerste indruk van ZEISS ClearView.2

 • 78 %

  Na 1 week dragen gaf 78 % van deelnemers de voorkeur aan ZEISS ClearView in vergelijking met ZEISS asferisch.2

 • 89 %

  van de dragers was het eens of sterk eens met het statement dat ze de hele dag visueel  comfortabel zicht ervaren met ZEISS ClearView.2

 • 79 %

  van dragers was het eens of sterk eens met het statement dat ZEISS ClearView helder zicht biedt over het hele brillenglas voor zicht op verre en gemiddelde afstand en nabij.2

ClearForm® Technology: freeform-design voor unifocale voorraadglazen

Technologie uitgelegd.

 • ZEISS ClearView brillenglasdesign

  Complexe wiskundige simulatietools worden gebruikt om de vereiste maldesigns te berekenen.

 • Creatie van freeform mallen

  De complexe freeform-vormen worden in de mallen verwerkt  met behulp van zeer nauwkeurige numeriek bestuurde (CNC) generatoren.

 • CMM-metrologiemeting

  Met de expertise van ZEISS Industrial Metrology worden de uiteindelijke mallen gecontroleerd op nauwkeurigheid en precisie met een coördinaten meetmachine (CMM). Hierbij worden meer dan 1500 punten van het oppervlak van elke mal geanalyseerd.

 • Gespecialiseerde malcombinaties

  Speciale optimalisatie van het  de malcombinaties, voor de voor- en achterzijden van de glazen, om complexe freeform-optica over het gehele sterktebereik te leveren. 2D Data Matrix Code (DMC) wordt gebruikt in het productieproces om mallen en glazen nauwkeurig te volgen als onderdeel van een geautomatiseerd Industry 4.0-proces.

 • Gieten, coaten en kwaliteitscontroles

  Ten slotte wordt het eindproduct met een CMM gecontroleerd aan de hand van de ZEISS Vision Clarity Simulation om te garanderen dat het eindproduct voldoet aan alle optische eisen en zijn optische belofte waarmaakt.

Neem contact op

Word een ZEISS partner

Bundel uw krachten met ons en profiteer van een sterk partnerschap

Formulier is aan het laden...

De in het contactformulier ingevulde gegevens zullen door Carl Zeiss Vision worden gebruikt om uw aanvraag per e-mail of telefoon te beantwoorden. Klik hier om onze verklaring over gegevensbescherming te lezen.

Plan een afspraak

Onze Sales & Product Advisors bezoeken u in uw winkel

Formulier is aan het laden...

De in het contactformulier ingevulde gegevens zullen door Carl Zeiss Vision worden gebruikt om uw aanvraag per e-mail of telefoon te beantwoorden. Klik hier om onze verklaring over gegevensbescherming te lezen.

 • 1

  Op basis van een visuele helderheidssimulatie van een brillenglasgebied met een diameter van 50 mm voor 1,60 index ZEISS ClearView glazen, vergeleken met 1,60 ZEISS AS enkelvoudige voorraadglazen. Gemiddelde van +5D, +3D, +1D, -1D, -3D, -5D, en -7D met en zonder een cilinder van -2D. Kwantitatieve analyses door Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 2

  Onderzoeksdeelnemers werden gevraagd hoe belangrijk de volgende verschillende aspecten ('prijs', 'helder zien over het hele brillenglas', 'eenvoudig om aan te wennen', 'comfortabel zicht over het hele brillenglas', 'esthetiek', 'beschikbare coatings', 'past bij het montuur') voor hen zijn bij het uitkiezen van nieuwe brillenglazen. Dragersproef met vergelijking tussen 1,60 ZEISS ClearView en 1,60 ZEISS AS enkelvoudige voorraadglazen in een laboratoriumconfiguratie en in het dagelijkse leven. N=20 onderzoeksdeelnemers. Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 3

  Metingen van glasdikte van 1,60 ZEISS ClearView glazen in vergelijking met ZEISS SF enkelvoudige voorraadglazen over een bereik aan sterktes (-5, -3, -1, +1, +3, +5D met en zonder cil -2D). Maximale vermindering van 16% voor dikte van het centrum van +5,00/-2,00. Kwantitatieve analyses van Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 4

  Metingen van brillenglasdike (dikte rand bij diameter van 50 mm voor minglazen; dikte centrum voor plusglazen) nij 1,60 ZEISS ClearView glazen in vergelijking met ZEISS AS enkelvoudige voorraadglazen over een bereik aan sterktes (-7, -5, -3, -1, +1, +3, +5D met en zonder cil -2D). Maximale vermindering van 8% voor dikte van het centrum van +3,00/0,00. Kwantitatieve analyses van Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 5

  Metingen van brillenglasplatheid (basiscurve) bij 1,60 ZEISS ClearView glazen in vergelijking tot ZEISS SF enkelvoudige voorraadglazen over een bereik van sterktes (-5, -3, -1, +1, +3, +5D met en zonder cil -2D). Maximale vermindering van 49% van -5,00D met en zonder cil -2D. Kwantitatieve analyses door Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 6

  Metingen van brillenglasplatheid (basiscurve) van 1,60 ZEISS ClearView glazen in vergelijking met ZEISS AS enkelvoudige voorraadglazen over een bereik van sterktes (-7, -5, -3, -1, +1, +3, +5D met en zonder cil -2D). Maximale vermindering van 32% voor -5,00D met cil -2D. Kwantitatieve analyses door Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 7

  Metingen van brillenglasplatheid (basiscurve) bij 1,60 ZEISS ClearView glazen in vergelijking met ZEISS SF enkelvoudige voorraadglazen. Gemiddelde van -5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D met en zonder cil -2D. Maximale vermindering van 49% van -5,00D met en zonder -2D cil voor minglazen. Maximale vermindering van 25% van 5,00D met en zonder -2D cil voor plusglazen. Kwantitatieve analyses door Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 8

  Getest volgens ISO 21702:2019(E) voor omhulde virussen en getest volgens ISO 22196:2011(E) op gramnegatieve en grampositieve bacteriën. De doeltreffendheid is bewezen na 24 uur, zoals in de ISO-normen vastgelegd.