ZEISS VOOR OOGZORGPROFESSIONALS

Wettelijke kennisgeving & Algemene voorwaarden

Juridische kennisgeving

Deze wettelijke kennisgeving geldt voor deze website en domeinen. Hij geldt niet voor de websites en domeinen van ZEISS-bedrijven die aangepaste verklaringen en wettelijke kennisgevingen hebben betreffende gegevensbescherming, bijvoorbeeld omwille van nationale wetgeving. Neem daarom kennis van de privacyverklaringen en juridische mededelingen van alle ZEISS-websites die u bezoekt.

In sommige gevallen bevatten ZEISS-websites ook links naar websites van derden, bedrijven die niet van ZEISS zijn, waarvoor deze privacyverklaring en juridische mededelingen niet gelden.

Informatie die wordt gepubliceerd onder de ZEISS domeinen kan referenties bevatten naar producten en diensten die in uw land niet worden aangeboden of beschikbaar zijn. Deze informatie betekent niet dat ZEISS de bedoeling heeft deze producten of diensten later in uw land aan te bieden. Indien nodig kunt u contact opnemen met onze regionale verkooporganisatie die u graag alle informatie zal geven over de beschikbaarheid van deze producten en diensten. De presentatie van de producten en diensten op onze website vormt geen bindende verkoopaanbieding.

Indien software gratis ter download wordt aangeboden, aanvaardt ZEISS geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die uit het downloaden of gebruiken van de software voortvloeit. Het downloaden en gebruiken van de software wordt uitsluitend op risico van de gebruiker zelf en zonder enige aansprakelijkheid of garantie uitgevoerd, behoudens in het geval van eventuele opzet of grove nalatigheid door ZEISS.

Op enkele plekken noemen en verschaffen wij links naar websites van derden. We doen dit alleen indien we overtuigd zijn van de ernst van de betrokken aanbieder. ZEISS is echter niet verantwoordelijk voor de gegevensbescherming of de inhoud van deze websites en is hier dus ook niet aansprakelijk voor.  

ZEISS behoudt en bezit alle rechten op de inhoud en lay-out van zijn websites. De intellectuele eigendommen op onze websites en onze merken zijn beschermd. De teksten, afbeeldingen en grafische elementen op onze websites evenals hun lay-out, animaties en software worden beschermd door de auteursrechtwetgeving en andere beschermende wetgeving. Volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave of afspelen van deze onderdelen is verboden tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming ontving. Deze website kent geen licenties toe voor het gebruik van de intellectuele eigendommen. ZEISS behoudt zich het recht voor om websites op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of op te heffen.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van onze website kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor zijn juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of ononderbroken toegang ervan.

Ongeacht de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van onze website, zijn we niet aansprakelijk voor de correctheid, nauwkeurigheid, volledigheid of ononderbroken toegang hiertoe. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, zijn we niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, waaronder het verlies van inkomsten dat voortkomt uit het gebruik van onze website, of overeenkomstig informatie die beschikbaar is op de website. We behouden het recht voor om de informatie die voorzien is te wijzigen of aanvullen, en dit op welk moment dan ook te doen.

© Carl Zeiss AG – Laatst gewijzigd: April 2016